Slovo na cestu

Filipským 3:1-21

Co má před Bohem cenu

1A tak ať se děje cokoliv, bratři, radujte se z toho, že patříte Bohu. Musím to opakovat znovu a znovu, protože v té radosti je vaše síla. 2A nedejte se zmást těmi svůdci, kteří jako psi pořád štěkají, že jste povinni řídit se starými tradicemi, jako je například židovská obřízka, a tvrdí, že jen podle toho se pozná, kdo patří Bohu. 3Poznávacím znamením Božího dítěte je sloužit Bohu a nechat se jím vést. My jsme Boží děti. Celý svůj život stavíme na Kristu a nespoléháme se na vnější znaky židovství.

4Kdyby oni měli pravdu, pak bych největší výsady u Boha musel mít já. Vždyť jsem narozen z čistokrevných židovských rodičů, jejichž rodokmen sahá až k Benjamínovi, 5obřezán jsem byl týden po narození. Může mít někdo židovštější původ? Navíc jsem byl jako farizej vychováván k nejpřísnějšímu dodržování zákona a tradic 6a sotva kdo byl v pronásledování křesťanů horlivější než já. Ze strany židovského náboženství mi nikdo nemohl nic vytknout. 7Ale to všechno, na čem jsem si kdysi zakládal, ztratilo pro mne jakoukoliv cenu, když jsem poznal Krista. 8Ve skutečnosti to všechno pokládám za nevýhodu, srovnám-li to s tím úžasným poznáním, že Ježíš Kristus je můj Pán.

Kvůli němu jsem to všechno zahodil jako odpadky, 9jen abych získal Krista a v něm zakotvil. Už se nestarám jako dříve, dokud jsem byl židem, jak si Boha naklonit zachováváním zákonů a nařízení, protože vím, že Bůh ode mne nevyžaduje nic jiného než víru v Krista. Věřit ovšem znamená: 10poznat Krista a moc jeho zmrtvýchvstání a podílet se na jeho utrpení. A tak chci i já podstoupit jeho smrt 11a dosáhnout tím i zmrtvýchvstání.

Jak dosáhnout cíle

12Nemyslím si, že bych toho všeho už dosáhl; to jistě ne. Snažím se však ze všech sil, abych to získal, když mne již získal Kristus. 13Bratři, opravdu si nenamlouvám, že bych již byl u cíle, ale o jedno mi jde: nechávám všechno za sebou a upírám se jen k tomu, co je přede mnou. 14Mířím přímo k cíli, kde mne čeká věnec vítězů – nový život, ke kterému mne Bůh prostřednictvím Ježíše Krista povolal.

15Doufám, že všichni, kdo jste už ve víře dorostli k dospělosti, díváte se na ty věci stejně jako já. Pokud byste měli ještě nějaké pochybnosti, Bůh vám i v tom dá časem jasno. 16Hlavně se pevně držte alespoň té pravdy, kterou už znáte. 17A tak, bratři, dělejte to jako já a řiďte se příkladem všech, kdo tak žijí.

I křesťan může prohrát věčnost

18Už jsem vám přece víckrát říkal – a dnes se mi chce přímo plakat při tom pomyšlení –, kolik je mezi námi lidí, kteří jsou ve skutečnosti Kristovými nepřáteli. Zbožňují jen svůj vlastní žaludek, chlubí se tím, zač by se měli stydět, a myslí jen na to, jak se mít na světě dobře. 19Ti svou věčnost prohráli. 20Naše pravá vlast je tam, kde je Ježíš Kristus, a my se těšíme, že se k nám odtud vrátí, 21aby naše slabá a smrtelná těla proměnil a dal jim stejnou podstatu, jakou mělo jeho tělo po vzkříšení. On je schopen to učinit, protože je Pánem vesmíru.

Ang Pulong Sang Dios

Filipos 3:1-21

Ang Matuod nga Pagkamatarong

1Karon, mga utod ko kay Cristo, magkalipay kamo sa Ginoo! Wala ako ginatak-i sa pagsambit sini liwat sa inyo, kay para gid ini sa inyo kaayuhan. 2Mag-andam kamo sa mga Judio nga nagapilit nga magpatuli kamo. Daw sa mga ido ina nga mga tawo nga nagahimo sing malain. 3Pero kita amo ang may matuod nga tanda nga mga sumulunod kita sang Dios, tungod nga nagasimba kita sa iya paagi sa bulig sang Espiritu Santo kag nagakalipay kita sa aton relasyon kay Cristo Jesus. Wala kita nagasalig sa mga seremonya ukon sa aton mga ginahimo agod maluwas kita. 4Kon sa bagay, kon may magsiling nga siya maluwas tungod sang iya pagtuman sa mga seremonya, mas labi ako nga makasiling sina. 5Tungod nga sang walo pa lang ako ka adlaw gintuli na ako. Israelinhon ako, kay sakop ako sang tribo ni Benjamin. Gani kon pagka-Judio ang pagahambalan, matuod gid ako nga Judio. Kon parte sa pagtuman sa Kasuguan sang mga Judio, gintuman ko gid ini kay Pariseo ako sadto anay. 6Kon ang kapisan ang pagahambalan, puwerte ako, kay ginhingabot ko pa gani ang iglesya.3:6 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. Kag kon parte sa pagtuman sa Kasuguan, wala sing may isaway sa akon. 7Sadto anay ini tanan nga butang ginkabig ko nga importante, pero subong ginakabig ko ini nga wala sing pulos tungod kay Cristo. 8Indi lang ina, kundi ang tanan man nga mga butang ginakabig ko subong nga wala sing pulos kon ikomparar sa akon pagkilala kay Cristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod sa iya ginsikway ko ang tanan, kag ginakabig ko ini nga daw pareho sang basura, agod mangin akon si Cristo, 9kag ako ara sa iya. Wala na ako nagasalig nga mangin matarong ako paagi sa akon kaugalingon nga paghimulat sa pagtuman sang Kasuguan, kundi matarong na ako sa atubangan sang Dios tungod sa iya ginhimo kag paagi sa akon pagtuo kay Cristo. 10Ang akon handom subong nga makilala ko pa gid si Cristo, nga maeksperiensyahan ko ang gahom sang iya pagkabanhaw, kag makapakigbahin ako sa iya mga pag-antos hasta mangin kaangay ako sa iya sa iya kamatayon. 11Kag sa sini mabanhaw man ako. Kabay pa.

Padayon sa Lalambuton

12Wala ako nagasiling nga wala na ako sing kulang, ukon perpekto na ako. Pero nagapadayon ako sa pagtinguha nga malambot ko ina, kay amo ina ang katuyuan ni Cristo Jesus kon ngaa ginpili niya ako. 13Mga utod ko kay Cristo, wala ako nagahunahuna nga nalambot ko na ang perpekto nga kabuhi. Pero ang akon ginahimo subong, wala ko na ginahunahuna ang nagligad, kundi ginatinguhaan ko gid nga malambot ang akon lalambuton. 14Pareho sa isa ka manugdalagan, nagapadayon gid ako sa pagtinguha nga malambot ko ang lalambuton, agod mabaton ko ang premyo. Ini nga premyo amo ang pagtawag sang Dios sa aton nga magkabuhi didto sa langit paagi kay Cristo Jesus.

15Ini nga pagtinguha dapat himuon naton bisan pa nga ginakilala kita nga mga hamtong na sa pagtuo. Karon, kon wala kamo nagakomporme sini, ipaintiendi ini sang Dios sa inyo. 16Walay sapayan padayunon ta ang pagsunod sa kamatuoran nga aton natun-an.

17Mga utod, sunda ninyo ako. May mga tawo man dira nga pareho gid sa amon ang ila kabuhi. Sunda man ninyo sila. 18Kay madamo ang nagasunod kuno kay Cristo pero makita sa ila kabuhi nga nagakontra sila sa mga pagpanudlo parte sa kamatayon ni Cristo sa krus. Makapila ko na kamo ginsilingan parte sa sini nga mga tawo, kag karon nagahibi ako sa pagpadumdom sini liwat sa inyo. 19Ang dangatan sini nga mga tawo amo ang kalaglagan, kay ang ila tiyan3:19 ang ila tiyan: ukon, ang gusto sang ila lawas. amo ang ila ginapakadios. Ginapabugal pa nila ang mga butang nga kuntani dapat nila ikahuya. Ang ginahunahuna nila amo lang ang mga butang diri sa kalibutan. 20Pero kita iya, ang langit amo ang aton matuod nga banwa, kag halin didto ginapaabot naton ang pag-abot sang aton Manluluwas nga si Ginoong Jesu-Cristo. 21Pag-abot niya diri, bag-uhon niya ang aton lawas nga may kamatayon nga mangin pareho sa iya lawas nga langitnon. Himuon niya ini paagi sa iya gahom nga makapasakop sang tanan nga butang sa iya.