Slovo na cestu

Filipským 1:1-30

Radostný pozdrav z římského vězení

1-2Milí křesťané ve Filipech, přijměte pozdrav ode mne i Timotea. Vám všem, vašim správcům a pomocníkům přejeme milost a pokoj od našeho nebeského Otce a od Ježíše Krista, našeho Pána.

3-5Kdykoliv si na vás vzpomenu, děkuji za vás všechny Bohu, že od chvíle, kdy jste poprvé slyšeli radostné poselství o Kristu, nepřestali jste mi pomáhat v jeho šíření. Za to jsem velmi vděčen. 6Nepochybuji, že když Bůh své dobré dílo u vás započal, dovede je až k slavnému konci v den Kristova návratu.

7Nemohu o vás smýšlet jinak; stali jste se mi zvlášť blízkými svou vnitřní účastí na všem, co jsem prožíval, ať už to bylo ve vězení nebo na svobodě, při obhajování pravdy o Kristu. 8Bůh ví, jak po vás všech toužím. Láska, kterou mne naplňuje Ježíš, mne táhne k vám.

9Prosím Boha, aby vás obdaroval poznáním a moudrostí a zdokonalil vás v lásce, 10abyste vždy správně rozlišovali dobré od zlého a neposkvrnili se ničím špatným až do příchodu Ježíšova. 11Každý váš skutek ať svědčí o Kristově moci ve vás a oslavuje tak Boha.

Pavlovo utrpení prospělo jiným

12Chci vám sdělit, bratři, že moje uvěznění se stalo vynikající reklamou pro Kristovu věc. 13I ten poslední písař u soudu totiž ví, že mým jediným proviněním je má víra v Krista, 14a zdá se, že ostatním bratřím to pomohlo zbavit se strachu, takže teď o Kristu hovoří daleko otevřeněji než dříve. 15Je sice pravda, že někteří to dělají jen ze závisti a ctižádosti, aby také získali pověst neohrožených kazatelů, a myslí si, že jim tady ve vězení budu závidět jejich úspěchy. 16Ale jiní mluví o Kristu z lásky k němu a ve mně vidí obhájce jeho učení. 17Ať však už rozhlašují Krista z pohnutek čistých nebo s postranními úmysly, jen když je hlásána zvěst o Kristu. Z toho se mohu vždy jen radovat.

Kdo je připraven pro Krista zemřít, ten umí i žít

18Vím, že soudní přelíčení tak či onak povede k dobrému. To mi zaručují vaše modlitby i Duch svatý, který stojí při mně. 19-20Proto doufám a těším se na to, že budu moci mluvit stejně směle, jak jsem to dělal dosud, a že z této pře vyjde Kristus vítězně, ať už sám vyváznu se zdravou kůží či nikoliv. 21Vždyť mým životem je Kristus, a proto i smrt mi bude ziskem. 22Zůstanu-li ovšem na živu, mohl bych ještě být užitečný lidem. 23Takže kdybych měl možnost volit, sám nevím, čemu bych dal přednost: zemřít a být s Kristem (to by mě přitahovalo nejvíc), 24anebo žít dál kvůli vám, což by bylo zase potřebnější. 25Ale nějak cítím, že mne ještě mezi vámi čeká práce, a tak se kloním k přesvědčení, že tentokrát tu ještě zůstanu, 26abyste rostli v radostné víře a měli v mém vysvobození další důvod k oslavě Krista.

27Bez ohledu na můj příští osud myslete však na to, abyste žili tak, jak se sluší na Kristovy vyznavače. A ať už vás budu moci navštívit nebo o vás jen uslyším, chci se dovídat, že držíte pevně pohromadě, spojeni úsilím o šíření Kristova poselství 28přes všechny zuřivé útoky nepřítele. Ten v tom bude vidět předzvěst své záhuby, ale pro vás je to důkaz, že Bůh je s vámi a že vám dal věčný život. 29Vždyť vám bylo dopřáno nejen v Krista uvěřit, 30ale také pro něho trpět ve stejném boji, jaký vedu já.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

腓立比书 1:1-30

1保罗提摩太是基督耶稣的奴仆,写信给腓立比属于基督耶稣的众圣徒、诸位监督和执事。

2愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

感恩和祷告

3我每逢想起你们,就感谢我的上帝。 4每次为你们众人祷告的时候,我心里都很喜乐。 5因为你们从开始直到现在,一直和我同心合意地传扬福音。 6我深信,上帝既然在你们心里开始了这美好的工作,祂必在耶稣基督再来的时候完成这工作。 7我对你们众人有这样的感受是很自然的,因为我常把你们放在心上1:7 我常把你们放在心上”或译“你们常把我放在心上”。。不论我是身在狱中,还是为福音辩护和作证的时候,你们都与我同蒙恩典。 8上帝可以作证,我是怎样以基督耶稣的慈爱之心想念你们。

9我所祈求的就是:你们的爱心随着属灵知识的增加和辨别力的提高而日益增长, 10使你们知道怎样择善而从,做诚实无过的人,一直到基督再来的日子, 11并靠着耶稣基督结满仁义的果子,使上帝得到荣耀与颂赞。

为基督而活

12弟兄姊妹,我希望你们知道,我的遭遇反而会使福音传得更广, 13连所有的皇家卫兵和其他众人都知道我是为了基督的缘故而受囚禁。 14大多数主内的弟兄姊妹看见我为主被囚,信心受到鼓舞,更加放胆无惧地传扬上帝的道。 15当然,有些人宣讲基督是出于嫉妒和争强好胜,也有些人是出于善意。 16后者是出于爱心,知道我是上帝派来维护福音的。 17前者传讲基督是出于个人野心,动机不纯,以为可以增加我在狱中的痛苦。 18那又怎样呢?无论他们传福音是真心还是假意,基督的福音毕竟传开了,因此我很欢喜,而且欢喜不已。 19因为我知道,借着你们的祷告和耶稣基督之灵的帮助,我终会得到释放。

20我殷切地期待和盼望:我不会感到任何羞愧,而是放胆无惧,不管是生是死,都要一如既往地使基督在我身上得到尊崇。 21因为对我来说,活着是为了基督,死了也有益处。 22如果活在世上,我可以做工,多结果子。我真不知道该怎么选择! 23我处在两难之间。我情愿离开世界,与基督在一起,那实在是再好不过了。 24可是为了你们,我应该活在世上。 25我既然对此深信不疑,就知道自己仍要活下去,继续跟你们在一起,好使你们在信仰上又长进又充满喜乐。 26这样,我再到你们那里的时候,你们可以因为我的缘故更加以基督耶稣为荣。

27最要紧的是:你们行事为人要与基督的福音相称。这样,不管是去看你们,还是只听到你们的消息,我都能知道你们同心合意,坚定不移地一起为福音奋斗, 28毫不惧怕敌人的恐吓。这清楚表明他们必灭亡,你们必得救,这是出于上帝。 29因为上帝为了基督的缘故,赐恩使你们不但信基督,而且为祂受苦, 30经历你们从前在我身上见过,现在又从我这里听到的同样争战。