Slovo na cestu

Efezským 2:1-22

Jako ostatní, a přece ne jako ostatní

1I vy jste kdysi byli pod kletbou, navždy odděleni od Boha svými hříchy. 2Stejně jako všichni ostatní jste podléhali moci nepřátelské Bohu, která se rozprostírá nad světem a dosud je činná v lidech, kteří se Bohu vzpírají. 3Právě takoví jsme bývali i my. Žili jsme si dle vlastní libosti, pro své vlastní sobecké zájmy a tak jsme propadli Božímu trestu jako všichni ostatní.

4Ale Bůh tak nekonečně milosrdný, miloval nás do té míry, 5že vzkřísil Krista, a tak nás, navždy ztracené pro naše hříchy, obdaroval novým životem. Jen Boží dobrotě máme co děkovat za tuto záchranu! 6Když vzkřísil Ježíše, vzkřísil s ním i nás, a když ho vyvýšil až do nebe, vyvýšil tam i nás. 7A teď může komukoliv předložit důkaz své přebohaté dobroty, patrné v tom, co pro nás Kristovým prostřednictvím vykonal.

8Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. 9Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar. Sami nemáme nic, s čím bychom se před Bohem mohli pochlubit. 10On sám z nás udělal to, co jsme, a schopnost k dobrým skutkům jsme rovněž dostali od něho. Proto je od nás samozřejmě právem očekává.

Kristova cesta k pokoji

11Pomyslete na to, čím jste kdysi byli. Pocházíte z národů, které židé pokládali za bezbožné a nečisté. 12S Kristem jste neměli nic společného, nevztahovala se na vás žádná zaslíbení daná vyvolenému národu, nebyla pro vás tudíž naděje. Bůh pro vás neexistoval. 13-14Nyní se situace zcela změnila: co pro vás dříve bylo nedosažitelné, to vám Kristovou zásluhou patří stejně, jako byste odjakživa k vyvoleným patřili. 15Kristus spojil to, co bylo nesmiřitelně rozděleno přehradou židovských zákonů, která dělila svět na dva tábory. Kristovou smrtí tato zeď padla a oba tábory, až dosud nepřátelské, byly spojeny v jednu Boží rodinu, v jedno tělo a tak konečně zavládl mír. 16-18Ježíšův kříž obě strany smířil s Bohem, a tak zmizelo i vzájemné nepřátelství. Proto teď máme možnost všichni předstupovat před Boha Otce.

Co je Boží chrám

19Nemusíte se už cítit jako vetřelci a přivandrovalci do Božího domu, jste plnoprávnými členy jeho rodiny. 20Proroci a apoštolové jsou základem, na němž stojíte; jeho ústředním kamenem je ovšem Kristus. 21On spojuje všechny své věrné v jeden duchovní chrám 22a vy také spoluvytváříte tento Boží příbytek.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Эфесянам 2:1-22

Спасение по благодати через веру в Ису аль-Масиха

1Вы были духовно мертвы из-за ваших преступлений и грехов 2и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям Шайтана, властителя злых сил, обитающих в воздухе, – духа, действующего ныне в тех, кто противится Аллаху. 3Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал гнев Аллаха. 4Но Аллах, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, 5что нас, духовно мёртвых из-за наших преступлений, оживил вместе с аль-Масихом.

Вы спасены2:5 Спасены – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26). по благодати. 6И Аллах воскресил нас вместе с аль-Масихом и посадил нас, объединившихся с Исой аль-Масихом, в небесах. 7Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати, проявленное к нам через Ису аль-Масиха. 8Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Аллаха. 9Не за дела, чтобы никто этим не хвалился. 10Мы теперь новое творение Аллаха, созданы, через единение с Исой аль-Масихом, для совершения добрых дел, которые Аллах предназначил нам совершать.

Верующие из всех народов объединены аль-Масихом

11Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые «обрезанные»2:11 То есть иудеи. (прошедшие этот обряд, совершаемый руками человеческими и только на теле) называли «необрезанными». 12Вы были в то время без аль-Масиха и не принадлежали к народу Всевышнего, Исраилу. Священные соглашения, в которых были заключены обещания Аллаха, на вас не распространялись, вы жили в этом мире без надежды и без Аллаха. 13Но сейчас – в вашем единении с Исой аль-Масихом – вы, бывшие когда-то далеко, кровью аль-Масиха, пролитой за нас, стали близки.

14Он Сам примирил нас, иудеев, и вас, представителей других народов, и сделал из двух одно, разрушив стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. 15Он упразднил Закон с его повелениями и правилами, и Его цель – создать в единении с Ним из двух один новый народ2:15 Букв.: «одного нового человека»., установить мир, 16и обоих, как один народ2:16 Букв.: «в одном теле»., примирить с Аллахом через Его искупительную смерть на кресте, уничтожив Собою вражду. 17Он пришёл и принёс Радостную Весть о мире вам, бывшим далеко от Него, и тем, кто был близок к Нему2:17 См. Ис. 57:19., 18поэтому через Него мы, и иудеи, и другие народы, в одном Духе получили доступ к Небесному Отцу.

19Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу Аллаха и члены Его семьи. 20Вы воздвигнуты на основании, которым являются посланники аль-Масиха и пророки2:20 Или: «…на основании, положенном посланниками аль-Масиха и пророками»., а его краеугольный камень – Сам Иса аль-Масих. 21На Нём крепится всё здание, поднимающееся всё выше и выше и становящееся святым храмом, посвящённым Повелителю. 22В единении с Ним и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором живёт Аллах Духом Своим.