Slovo na cestu

Efezským 1:1-23

Jednota v Kristu

1-3Píšu vám jako Bohem ustanovený apoštol Ježíše Krista. Přeji vám Boží milost a pokoj a chválím Boha za všechno požehnání, kterým nás obdařil z toho důvodu, že náležíme Kristu.

4Už dávno před stvořením světa rozhodl se Bůh získat si nás prostřednictvím Kristovým, aby z nás učinil své děti a přiznal nám svou dokonalost.

Jen ve spojení s Kristem patříme Bohu

5-7Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti. 8-9Ve své moudrosti a prozíravosti nám odhalil svůj velkorysý záměr, který po staletí zůstával lidem ukryt, že totiž ve stanovenou dobu pošle svého Syna, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě. 10A tak nás, přesně podle svého rozhodnutí, učinil svým majetkem, abychom ho chválili a oslavovali, kdo jsme svou naději upnuli ke Kristu. 11-12Vždyť Kristovou zásluhou jste do tohoto záměru byli zahrnuti i vy, když jste uslyšeli jeho poselství a uvěřili. 13Na důkaz toho vás Bůh poznamenal svou pečetí, totiž Duchem svatým, který byl dávno zaslíben. Jeho přítomnost v nás je zárukou, že Bůh nám skutečně dá všechno, co slíbil. 14Je to i jakási pečeť, že jsme jeho vlastnictvím a že nás vezme k sobě. Což je možné nechválit a neoslavovat ho za to?

Pavlova prosba za věřící v Efezu

15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší důvěře ke Kristu a o vaší lásce ke všem jeho vyznavačům, 16nepřestal jsem nikdy za vás Bohu děkovat ve svých modlitbách. 17Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. 18Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. 19-21Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše! A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti. 22Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve, 23církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.

Persian Contemporary Bible

افسسیان 1:1-23

سلام و درود از پولس

1از طرف من، پولس، كه به خواست خدا رسول عيسی مسيح می‌باشم،

به شما مسيحيان عزيز شهر افسس كه هميشه به خداوند ما عيسی مسيح وفاداريد.

2از درگاه پدرمان خدا، و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما هستم.

بركات روحانی در عيسی مسيح

3چقدر بايد خدا را شكر كنيم، خدايی كه پدر خداوند ما عيسی مسيح است، و همهٔ بركات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به اين دليل كه ما از آن مسيح هستيم.

4خدا از زمانهای بسيار دور، حتی پيش از آنكه جهان را بيافريند، ما را برگزيد تا در اثر آن فداكاری كه مسيح در راه ما كرد، از آن او گرديم. خدا از همان زمان، اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد به طوری كه حتی يک لكه نيز در ما يافت نشود، تا وقتی در حضور او حاضر می‌شويم، سراپا مديون محبت او باشيم. 5نقشهٔ غيرقابل تغيير خدا همواره اين بوده است كه ما را در خانوادهٔ الهی خود به فرزندی بپذيرد؛ و برای اين منظور، عيسی مسيح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا كند. علت اين تصميم فقط اين بود كه خدا اراده كرده بود اين لطف را در حق ما بكند!

6پس خدا را ستايش می‌كنيم كه تا اين حد ما را دوست داشته و تا اين اندازه در حق ما لطف كرده است، آن هم فقط به خاطر اينكه متعلق به فرزند عزيز او مسيح هستيم. 7لطف و فيض خدا نسبت به ما به قدری زياد بود كه حتی حاضر شد به قيمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد، 8و سيل بركات و الطاف خود را به سوی ما جاری سازد. آه، كه حكمت او چه عظيم است و درک او از نياز ما چه عالی است!

9خدا نقشهٔ نهان خود را بر ما آشكار ساخت، نقشه‌ای كه در اثر لطف خود، از زمانهای دور طرح كرده بود؛ او نقشهٔ خود را آشكار ساخت تا ما نيز بدانيم كه او به چه منظور مسيح را به جهان فرستاد. 10قصد خدا اين بود كه وقتی زمان معين فرا برسد، همهٔ ما را در هر جا كه باشيم، چه در آسمان و چه بر زمين، با هم در مسيح گرد آورد تا همواره با خدا به سر بريم. 11علاوه بر اين، به خاطر آن فداكاری كه مسيح در راه ما كرده است، ما برای خدا همچون هديه‌ای شده‌ايم كه مورد پسند اوست، زيرا نقشهٔ عالی خدا از همان ابتدا اين بود كه ما را برگزيند تا از آن او گرديم، و چنانكه ملاحظه می‌كنيم، او اين نقشه را تحقق بخشيده است. 12مقصود خدا از اين عمل اين بود كه ما به عنوان نخستين كسانی كه به مسيح ايمان آورديم، او را برای لطفی كه در حق ما نموده است، تمجيد و ستايش كنيم.

13به سبب فداكاری مسيح، همهٔ شما نيز كه پيغام نجاتبخش انجيل را شنيديد و به مسيح ايمان آورديد، بوسيلهٔ روح‌القدس مُهر شديد تا مشخص شود كه متعلق به مسيح هستيد. خدا از زمانهای گذشته، وعده داده بود كه روح‌القدس را به همهٔ ما مسيحيان عطا كند؛ 14و حضور روح‌القدس در ما، ضمانت می‌كند كه خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نمايانگر اينست كه خدا ما را بازخريد كرده و ضمانت نموده است كه ما را به حضور خود ببرد. اين نيز دليل ديگری است برای آنكه خدای شكوهمند خود را سپاس گوييم!

دعا و شكرگزاری برای مسيحيان افسس

15به همين دليل، از زمانی كه از ايمان استوار شما به عيسای خداوند و از محبتی كه نسبت به همهٔ برادران خود داريد، آگاه شدم، 16‏-17دائماً برای وجود شما خدا را سپاس می‌گويم. همچنين، برای شما دعا می‌كنم و از خدا كه پدر پرجلال خداوندمان عيسی مسيح است، درخواست می‌كنم كه به شما حكمت عطا نمايد تا به طور روشن و كامل درک كنيد كه عيسی كيست و چه فداكاريهايی در حق شما انجام داده است. 18دعا می‌كنم كه چشمان باطن شما روشن شود تا بتوانيد گوشه‌ای از بركاتی را كه خدا برای آيندهٔ ما در نظر گرفته است ببينيد، و به اين حقيقت پی ببريد كه ارثی كه خدا برای مؤمنين تدارک ديده، چقدر پرشكوه و غنی است. 19‏-20همچنين، دعا می‌كنم تا درک كنيد كه قدرت خدا برای كمک به مؤمنين چقدر عظيم است. اين همان قدرتی است كه مسيح را پس از مرگ، زنده كرد و او را در برترين مقام آسمانی، در دست راست خدا قرار داد، 21مقامی كه برتر از منزلت هر پادشاه و رئيس و سلطان و رهبر اين دنياست. بلی، مقام او بسيار شكوهمندتر از هر مقام ديگری، چه در اين دنيا و چه در دنيای آينده می‌باشد. 22خدا همه چيز را زير پايهای مسيح قرار داد، و او را مقرر كرد تا رئيس و سرپرست كليسا باشد، 23كليسايی كه در حكم بدن اوست و او آن را از حيات و وجود خود لبريز می‌سازد. او سرچشمه و عطا كنندهٔ همه چيز در همه جاست.