Slovo na cestu

Efezským 1:1-23

Jednota v Kristu

1-3Píšu vám jako Bohem ustanovený apoštol Ježíše Krista. Přeji vám Boží milost a pokoj a chválím Boha za všechno požehnání, kterým nás obdařil z toho důvodu, že náležíme Kristu.

4Už dávno před stvořením světa rozhodl se Bůh získat si nás prostřednictvím Kristovým, aby z nás učinil své děti a přiznal nám svou dokonalost.

Jen ve spojení s Kristem patříme Bohu

5-7Dík Bohu za jeho nekonečnou laskavost, kterou nám prokázal v osobě Ježíšově! Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti. 8-9Ve své moudrosti a prozíravosti nám odhalil svůj velkorysý záměr, který po staletí zůstával lidem ukryt, že totiž ve stanovenou dobu pošle svého Syna, aby nás ze všech stran, živé i mrtvé shromáždil navždy k sobě. 10A tak nás, přesně podle svého rozhodnutí, učinil svým majetkem, abychom ho chválili a oslavovali, kdo jsme svou naději upnuli ke Kristu. 11-12Vždyť Kristovou zásluhou jste do tohoto záměru byli zahrnuti i vy, když jste uslyšeli jeho poselství a uvěřili. 13Na důkaz toho vás Bůh poznamenal svou pečetí, totiž Duchem svatým, který byl dávno zaslíben. Jeho přítomnost v nás je zárukou, že Bůh nám skutečně dá všechno, co slíbil. 14Je to i jakási pečeť, že jsme jeho vlastnictvím a že nás vezme k sobě. Což je možné nechválit a neoslavovat ho za to?

Pavlova prosba za věřící v Efezu

15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší důvěře ke Kristu a o vaší lásce ke všem jeho vyznavačům, 16nepřestal jsem nikdy za vás Bohu děkovat ve svých modlitbách. 17Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. 18Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozváni, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. 19-21Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše! A prosím i o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých a vyzdvihla ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti. 22Všechno je mu podřízeno. On je hlavou církve, 23církev je jeho tělem, naplněná jím samým, původcem a dárcem všeho.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

以弗所書 1:1-23

1我是奉上帝旨意作基督耶穌使徒的保羅,寫信給以弗所忠於基督耶穌的眾聖徒。

2願我們的父上帝和主耶穌基督賜給你們恩典和平安!

基督徒的屬靈恩福

3讚美我們主耶穌基督的父上帝!祂在基督裡賜給了我們天上各樣屬靈的恩福。 4早在創造世界以前,祂已經在基督裡揀選了我們,使我們在祂眼中成為聖潔無瑕的人。

5上帝因為愛我們,就按照祂自己美好的旨意,預定我們藉著耶穌基督得到作祂兒女的名分。 6我們讚美祂奇妙無比的恩典,這恩典是上帝藉著祂的愛子賜給我們的。 7我們藉著祂愛子的血蒙救贖,過犯得到赦免,這都是出於祂的洪恩。 8上帝用各種智慧和聰明把這恩典豐豐富富地賜給我們, 9照著祂在基督裡所定的美好計劃叫我們知道祂旨意的奧祕, 10等所定的時候一到,叫天地萬物一同歸在基督的名下。

11我們也在基督裡被揀選成為祂的子民。這都是按自己旨意行萬事的上帝預先定下的計劃, 12好讓我們這些首先在基督裡得到盼望的人都來頌讚祂的榮耀。

13你們聽過真理之道,就是那使你們得救的福音,而且也信了基督。你們既然信祂,就領受了上帝應許賜下的聖靈為印記。 14聖靈是我們領受產業的擔保,直到上帝的子民得到救贖,使祂的榮耀受到頌讚。

保羅的禱告

15我聽到你們對主耶穌的信心和對眾聖徒的愛心後, 16不斷地為你們感謝上帝,禱告的時候常常提到你們。 17我求我們主耶穌基督的上帝——榮耀的父把賜智慧和啟示的靈給你們,好使你們更深地認識祂。 18我也求上帝照亮你們心中的眼睛,使你們知道祂的呼召給你們帶來了何等的盼望,祂應許賜給眾聖徒的產業有何等豐富的榮耀, 19並且祂在我們這些信的人身上所運行的能力是何等浩大。 20上帝曾用這大能使基督從死裡復活,使基督在天上坐在自己右邊, 21遠遠超越今生永世所有執政的、掌權的、有能力的、作主宰的和一切的權勢。 22祂又使萬物降服在基督腳下,使基督為教會作萬物的元首。 23教會是基督的身體,蘊涵著那無所不在、充滿萬物者的豐盛。