Slovo na cestu

3. Janův 1:1-15

Boží děti žijí podle zásad evangelia

1-2Jan drahému Gájovi.

Milovaný příteli, ujišťuji tě o své lásce a modlím se za tebe, aby ses měl tak dobře na těle, jako se máš na duchu. 3Měl jsem velikou radost z vyprávění některých bratří, kteří se u mne zastavili a pověděli mi, že svým životem věrně následuješ pravdu. 4Nic mne nepotěší jako zpráva, že mé děti se drží Kristovy pravdy.

5Milovaný příteli, konáš opravdu záslužnou a dobrou práci, že se staráš o kazatele, kteří navštěvují váš sbor. 6Všude o tvé lásce vyprávějí. Dobře děláš, že jim umožňuješ další práci, jak si Bůh přeje. 7Pracují přece pro Krista, a proto nepřijímají podporu od nevěřících. 8Pro takové lidi máme mít otevřené dveře a tak napomáhat šíření pravdy.

9Napsal jsem vašemu sboru dopis, ale Diotrefés, který chce mít mezi vámi vždycky první i poslední slovo, neuznává naši autoritu. 10Až k vám přijdu, povolám ho k odpovědnosti za to, že nás ošklivě pomlouvá, nepřijímá naše posly a dokonce brání těm, kdo se jich ujímají, a vylučuje je ze sboru.

11Drahý příteli, drž se ne zlého, ale dobrého příkladu. Kdo jedná podle Boží vůle, je jeho dítě. Kdo jedná svévolně, Boha nezná. 12Demétria si váží a staví se za něj sám Bůh. I my za něho ručíme a vy víte, že naše svědectví je spolehlivé.

Janova závěrečná slova

13Rád bych napsal ještě více, ale je to zbytečné, 14protože doufám, že se brzo uvidíme a důkladně si o všem pohovoříme.

15Měj se dobře. Pozdravují tě přátelé a také ty pozdravuj každého z bratří.

Persian Contemporary Bible

سوم يوحنا 1:1-15

سلام و درود

1از طرف «يوحنا»، رهبر روحانی كليسا

به غايوس عزيز، كه او را از صميم قلب دوست می‌دارم.

2برادر عزيزم، از خدا می‌خواهم كه در تمام كارهايت موفق باشی، و بدنت نيز مانند روحت در سلامتی و تندرستی باشد. 3وقتی برادران مسيحی ما به اينجا آمدند، مرا بسيار شاد كردند، زيرا به من خبر دادند كه به حقايق الهی وفاداری و مطابق احكام انجيل رفتار می‌كنی. 4برای من هيچ دلخوشی بزرگتر از اين نيست كه بشنوم فرزندانم اينچنين از حقيقت پيروی می‌كنند.

پذيرايی از خادمين خدا

5برادر عزيز، تو خدمت مفيدی برای خدا انجام می‌دهی، زيرا از خادمين او كه از آنجا عبور می‌كنند، پذيرايی می‌كنی. 6ايشان در كليسای ما از رفتار پر محبت تو تعريفها كرده‌اند. خوشحالم كه ايشان را با هدايا و كمكهای خوب، روانهٔ سفر می‌نمايی، 7زيرا ايشان برای خدمت به خداوند سفر می‌كنند و پيغام انجيل را به كسانی كه هنوز به مسيح ايمان نياورده‌اند اعلام می‌نمايند، بدون آنكه كمكی از آنان دريافت دارند. 8پس بر ما مسيحيان واجب است كه به چنين افراد كمک كنيم تا ما نيز در خدمت خداوند، با ايشان شريک گرديم.

9در اين باره، قبلاً نامه‌ای مختصر به كليسا نوشتم، اما «ديوترَفيس» مغرور، كه می‌خواهد خود را رهبر مسيحيان آنجا جلوه دهد، مرا قبول ندارد و به سخنانم اعتنايی نمی‌كند. 10وقتی آمدم، اعمال نادرست او را برايت تعريف خواهم كرد، تا بدانی چه اتهامات و سخنان زشتی به ما نسبت داده است. او نه فقط خودش خدمتگزاران كليسا را كه در سفر هستند، پذيرايی و خدمت نمی‌كند، بلكه ديگران را نيز وادار می‌كند تا ايشان را به خانهٔ خود نپذيرند، و اگر كسی به سخن او توجه نكند، او را از كليسا بيرون می‌كند.

11برادر عزيز، نگذار رفتار بد او در تو اثر نمايد. تو فقط به نيكی كردن بپرداز، زيرا كسی كه نيكی می‌كند، نشان می‌دهد كه فرزند خداست، اما كسی كه همواره خواهان بدی باشد، نشان می‌دهد كه خدا را نمی‌شناسد. 12اما همه شهادت خوبی دربارهٔ «ديمیتريوس» می‌دهند و اين شهادت راست است. ما نيز می‌گوييم كه او شخص خوبی است و می‌دانی كه راست می‌گوييم.

خاتمه

13مطالب بسياری برای گفتن دارم، اما نمی‌خواهم همه را در اين نامه بنويسم، 14زيرا اميدوارم بزودی تو را ببينم تا حضوراً گفتگو كنيم. 15آرامش بر تو باد. دوستان همگی سلام می‌رسانند. سلام مرا به يكايک دوستان برسان.