Slovo na cestu

3. Janův 1:1-15

Boží děti žijí podle zásad evangelia

1-2Jan drahému Gájovi.

Milovaný příteli, ujišťuji tě o své lásce a modlím se za tebe, aby ses měl tak dobře na těle, jako se máš na duchu. 3Měl jsem velikou radost z vyprávění některých bratří, kteří se u mne zastavili a pověděli mi, že svým životem věrně následuješ pravdu. 4Nic mne nepotěší jako zpráva, že mé děti se drží Kristovy pravdy.

5Milovaný příteli, konáš opravdu záslužnou a dobrou práci, že se staráš o kazatele, kteří navštěvují váš sbor. 6Všude o tvé lásce vyprávějí. Dobře děláš, že jim umožňuješ další práci, jak si Bůh přeje. 7Pracují přece pro Krista, a proto nepřijímají podporu od nevěřících. 8Pro takové lidi máme mít otevřené dveře a tak napomáhat šíření pravdy.

9Napsal jsem vašemu sboru dopis, ale Diotrefés, který chce mít mezi vámi vždycky první i poslední slovo, neuznává naši autoritu. 10Až k vám přijdu, povolám ho k odpovědnosti za to, že nás ošklivě pomlouvá, nepřijímá naše posly a dokonce brání těm, kdo se jich ujímají, a vylučuje je ze sboru.

11Drahý příteli, drž se ne zlého, ale dobrého příkladu. Kdo jedná podle Boží vůle, je jeho dítě. Kdo jedná svévolně, Boha nezná. 12Demétria si váží a staví se za něj sám Bůh. I my za něho ručíme a vy víte, že naše svědectví je spolehlivé.

Janova závěrečná slova

13Rád bych napsal ještě více, ale je to zbytečné, 14protože doufám, že se brzo uvidíme a důkladně si o všem pohovoříme.

15Měj se dobře. Pozdravují tě přátelé a také ty pozdravuj každého z bratří.

Ang Pulong Sang Dios

3 Juan 1:1-15

1Ako nga manugdumala sang mga tumuluo nagapangamusta sa imo, Gaius, nga akon hinigugma gid nga utod kay Cristo.

2Kabay pa nga maayo ang imo lawas kag ang imo kahimtangan dira, subong nga nahibaluan ko nga maayo ang imo espirituhanon nga kahimtangan. 3Nalipay gid ako sang pag-abot diri sang pila ka mga utod naton nga nagsugid nga matutom ka gid sa kamatuoran, subong nga nahibaluan ko nga nagakabuhi ka suno sa sini nga kamatuoran. 4Wala na sang makahatag kalipay sa akon nga sobra pa sang mabatian ko nga ang akon mga anak sa pagtuo nagakabuhi suno sa kamatuoran.

5Hinigugma ko nga Gaius, masaligan ka gid matuod, kay ginaatipan mo gid ang aton mga utod nga nagaagi dira bisan pa indi mo sila kilala. 6Ginsugiran nila ang iglesya diri parte sang imo paghigugma nga ginpakita sa ila. Kon mahimo, pag-abot nila dira sa inyo, buligan mo sila sa paagi nga malipay ang Dios, agod nga makapadayon sila sa ila paglakat. 7Kay nagapanglakaton sila sa pagtudlo parte kay Cristo, kag wala gid sila nagabaton sing bulig halin sa mga tawo nga wala nakakilala sa Dios. 8Gani kita nga mga tumuluo dapat gid magbulig sa mga tawo nga pareho nila agod nga may bahin man kita sa ila pagpangabudlay para sa kamatuoran.

9Ginsulatan ko ang iglesya dira, pero si Diotrefes nga gusto magpangulo sa inyo indi magpamati sa amon. 10Gani sa pag-abot ko dira isugid ko sa inyo ang tanan niya nga ginahimo, tungod nga tama kalain sang iya mga ginapanghambal nga butig parte sa amon. Kag indi lang ina, kundi indi man niya pagbatunon ang aton mga utod kay Cristo nga nagaagi dira. Ginapunggan pa niya kag ginapahalin sa iglesya ang gusto magbaton sa ila.

11Hinigugma ko nga Gaius, indi pagsunda ang malain nga ginahimo sang sina nga tawo. Sunda ang maayo. Ang nagahimo sang maayo iya sang Dios, pero ang nagahimo sang malain wala makakilala sa Dios. 12Tan-awa si Demetrius. Ang tanan nga tumuluo nagasugid nga maayo siya nga tawo, kag makita sa iya kabuhi nga nagasunod siya sa kamatuoran. Kami nagapamatuod man nga maayo siya nga tawo, kag nahibaluan mo nga matuod ang amon ginasugid.

13Madamo pa kuntani ang akon isugid sa imo, pero indi ko na lang pag-isulat. 14Masugilanon lang kita ugaling kon mag-abot ako dira kay may plano ako nga magpakigkita sa imo sa labing madali.

15Kabay pa nga maayo ang imo kahimtangan. Ang imo mga abyan diri nagapangamusta sa imo. Ipaabot mo man ang akon pagpangamusta sa tagsa-tagsa naton ka abyan dira.