Slovo na cestu

3. Janův 1:1-15

Boží děti žijí podle zásad evangelia

1-2Jan drahému Gájovi.

Milovaný příteli, ujišťuji tě o své lásce a modlím se za tebe, aby ses měl tak dobře na těle, jako se máš na duchu. 3Měl jsem velikou radost z vyprávění některých bratří, kteří se u mne zastavili a pověděli mi, že svým životem věrně následuješ pravdu. 4Nic mne nepotěší jako zpráva, že mé děti se drží Kristovy pravdy.

5Milovaný příteli, konáš opravdu záslužnou a dobrou práci, že se staráš o kazatele, kteří navštěvují váš sbor. 6Všude o tvé lásce vyprávějí. Dobře děláš, že jim umožňuješ další práci, jak si Bůh přeje. 7Pracují přece pro Krista, a proto nepřijímají podporu od nevěřících. 8Pro takové lidi máme mít otevřené dveře a tak napomáhat šíření pravdy.

9Napsal jsem vašemu sboru dopis, ale Diotrefés, který chce mít mezi vámi vždycky první i poslední slovo, neuznává naši autoritu. 10Až k vám přijdu, povolám ho k odpovědnosti za to, že nás ošklivě pomlouvá, nepřijímá naše posly a dokonce brání těm, kdo se jich ujímají, a vylučuje je ze sboru.

11Drahý příteli, drž se ne zlého, ale dobrého příkladu. Kdo jedná podle Boží vůle, je jeho dítě. Kdo jedná svévolně, Boha nezná. 12Demétria si váží a staví se za něj sám Bůh. I my za něho ručíme a vy víte, že naše svědectví je spolehlivé.

Janova závěrečná slova

13Rád bych napsal ještě více, ale je to zbytečné, 14protože doufám, že se brzo uvidíme a důkladně si o všem pohovoříme.

15Měj se dobře. Pozdravují tě přátelé a také ty pozdravuj každého z bratří.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰三書 1:1-15

1我這作長老的寫信給親愛的該猶,就是我本著真理所愛的人。 2親愛的弟兄,衷心地祝你凡事順利,身體和靈魂一樣健康。

該猶的好品行

3有弟兄們來為你的行為做見證,說你忠心地遵行真理,這使我非常欣慰。 4沒有比聽見自己的孩子遵行真理更使我歡喜了。

5親愛的弟兄,你常常忠心地照顧素不相識的弟兄, 6他們把你的愛心告訴了教會。願你照著上帝所喜悅的方式繼續幫助他們, 7因為他們為了主耶穌的名四處傳道,不收取非信徒的任何東西。 8我們應該接待這樣的人,好與他們一同傳揚真理。

丟特腓的惡行

9我曾寫信給你那裡的教會,但喜歡做領袖的丟特腓不理會我們。 10因此,我若去你們那裡,會提及他的所作所為,就是他怎樣惡言中傷我們。不僅如此,他還拒絕接待弟兄,並且禁止別人接待,甚至將接待的人趕出教會。

抑惡揚善

11親愛的弟兄,不要效法罪惡,要效法美善。行善的人屬於上帝,行惡的人不認識上帝。 12低米丟得到了眾人的好評,真理本身也為他做見證,我們也為他做見證。你們知道我們的見證是真實的。

結語

13我本來有很多事想跟你談,但不想用筆墨寫給你, 14只希望可以快快地見到你,跟你當面暢談。

15祝你平安!這裡的朋友們都問候你,請代我一一問候你那邊的朋友。