Slovo na cestu

2. Timotejovi 1:1-18

Vzpomínky na přátelství povzbuzují

1-2Timoteji, můj drahý synu, přeji ti Boží pokoj, milost a slitování! Jsem za tebe tolik vděčný Bohu; 3myslím na tebe každý den a nejednu noc jsem vyplnil prosbami, aby ti Bůh bohatě žehnal. 4Když si vzpomenu, jak jsi při našem rozloučení plakal, nejraději bych se hned rozběhl za tebou – tak rád bych tě ještě jednou uviděl.

5Vzpomínám na tvou upřímnou víru, jakou jsem poznal už u tvé babičky a maminky. Jistě si pamatuješ, jak jsem na tebe vkládal ruce, když jsem ti svěřoval službu v církvi. 6-8Bůh ti dal všechny dary a schopnosti, které potřebuješ. A tak když budeš toto božské obdarování rozvíjet a podporovat, nepřijde ti nikdy zatěžko hovořit o Kristu s lidmi, ani ti nebude trapné přiznat se k přátelství se mnou, i když jsem kvůli Kristu v okovech. Naopak – dostaneš dost odvahy a síly snášet pro něho třeba i stejné utrpení.

Příkladný život je víc než pouhá slova

9To on nás zachránil a vyvolil pro zvláštní úlohu. Nesvěřil nám ji proto, že bychom se o to sami zasloužili, ale protože se tak už dávno sám rozhodl. Již před stvořením světa nám daroval svou milost 10a ta se viditelně projevila, když Kristus přišel, aby zlomil moc smrti a ukázal nám, jak důvěrou v něho můžeme dospět k věčnému životu. 11A mne si Bůh zvolil za svého vyslance, abych tyto věci hlásal a učil. 12Kvůli tomu jsem teď právě za mřížemi, ale nijak se za to nestydím, protože znám toho, komu jsem uvěřil. Jsem si jist, že vše, co mi svěřil, s jeho pomocí bezpečně zachovám až do jeho příchodu.

13Drž se tedy vždycky toho, co jsi ode mne slyšel. Měj to za pravidlo a příklad, jak máš sám mluvit, a s láskou důvěřuj Kristu Ježíši. 14S pomocí jeho Ducha, který v nás bydlí, opatruj jako oko v hlavě duchovní jmění, které ti Bůh daroval.

Pravé přátelství je oporou v těžkostech

15Jak už asi víš, všichni křesťané, kteří sem přišli se mnou z Asie, mě teď opustili. Odešel i Fygellos a Hermogenes. 16Jen Oneziforus mě sem chodil často navštěvovat a mě vždycky tak povzbudilo a zahřálo u srdce, že se za mne jako vězně nestyděl. Bůh žehnej celé jeho rodině! 17Když přišel do Říma, pátral po mně tak dlouho, až mne našel. 18Ať mu to Pán bohatě odplatí po svém příchodu. A co pro mne znamenala jeho pomoc v Efezu, to víš nejlíp sám.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太后书 1:1-18

1保罗奉上帝的旨意,按照在基督耶稣里所应许的生命做基督耶稣的使徒, 2写信给我亲爱的儿子提摩太

愿父上帝和我们的主基督耶稣的恩典、怜悯和平安临到你!

勉励忠心事奉

3我日夜不停地为你祷告,对我效法祖先用清洁的良心事奉的上帝充满了感恩。 4每逢想起你流泪的情形,我就渴望见你,好使我的心充满喜乐。 5我记得你那真诚无伪的信心。你外祖母罗以和你母亲友妮基首先有了这信心,我深信你也有。 6因此我提醒你,要把上帝在我把手按在你身上时赐给你的恩赐充分发挥出来。 7因为上帝赐给我们的不是懦弱的心,而是刚强、仁爱、自律的心。

8所以,你不要羞于为我们的主做见证,也不要以我这为主被囚的人为耻,要靠着上帝的能力和我一同为福音受苦。 9上帝拯救了我们,并呼召我们过圣洁的生活,不是因为我们的行为,而是出于祂的旨意和恩典。早在万古以前,祂就在基督耶稣里把这恩典赐给我们了, 10如今借着我们救主基督耶稣的降世显明了出来。基督已经消灭了死亡,借着福音将不朽的生命彰显了出来。

11我为了这福音受委派做传道人、使徒和教师。 12我因此而遭受这些苦难,但我不以为耻,因为我知道我所信的是谁,也深信祂能保守祂所托付我的1:12 祂所托付我的”又可翻译为“我所信托祂的”。,一直到那日1:12 那日”指保罗站在基督面前交账的日子。13你要以在基督耶稣里的信心和爱心,把从我这里听到的正确教导当作典范遵守, 14要靠着住在我们里面的圣灵牢牢守住交托给你的美善之道。

15你知道几乎所有亚细亚的人都离弃了我,其中包括腓吉路黑摩其尼16愿主怜悯阿尼色弗一家人,他常常鼓励我,不以我被囚禁为耻。 17他在罗马的时候千方百计寻访我的下落,直到找着我为止。 18你很清楚,他从前在以弗所怎样在各个方面服侍我。愿主再来时格外地怜悯他。