Slovo na cestu

2. Tesalonickým 1:1-12

Jasná naděje Kristova návratu

1-2Drazí bratři v Tesalonice, opět se hlásíme s přáním milosti a pokoje od Boha Otce i Pána Ježíše Krista.

3Nemůžeme jinak, než za vás Bohu stále děkovat. Je to namístě, když navzdory všemu pronásledování vaše víra i láska dělá tak úžasné pokroky, 4že vás můžeme v ostatních církvích dávat za příklad. 5-8V tom se projevuje spravedlivý Boží soud: těm, kteří vás nyní trápí, odplatí trápením, zatímco vás, kteří nyní trpíte, vysvobodí spolu s námi. To bude tehdy, až Ježíš, náš Pán, v ohnivém plameni sestoupí se svými anděly z nebe, aby potrestal ty, kdo Boha nectí a odmítají jeho poselství o Ježíši, našem Pánu. 9Za trest budou navždy vzdáleni od Pána a jeho moci a slávy. 10V ten den Kristus přijde sklidit chválu a vděčnost za všechno, co pro své vyvolené učinil. I vy patříte mezi ně, protože jste uvěřili našemu svědectví.

11Neúnavně se za vás modlíme, aby vás Bůh proměňoval a pomáhal vám dosáhnout cíl, k němuž vás povolal. Prosíme ho, aby svou mocí podepřel všechna vaše dobrá předsevzetí v životě víry. 12Tak mu každý bude moci vzdát čest a chválu za výsledky jeho díla ve vás; vaší slávou pak bude, že patříte jemu. To vše vám umožnila jeho milost a moc.

New International Reader’s Version

2 Thessalonians 1:1-12

1I, Paul, am writing this letter. Silas and Timothy join me in writing.

We are sending this letter to you, the members of the church in Thessalonica. You belong to God our Father and the Lord Jesus Christ.

2May God the Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Paul Prays and Gives Thanks

3Brothers and sisters, we should always thank God for you. That is only right, because your faith is growing more and more. We also thank God that the love you all have for one another is increasing. 4So among God’s churches we brag about the fact that you don’t give up easily. We brag about your faith in all the suffering and testing you are going through.

5All of this proves that when God judges, he is fair. So you will be considered worthy to enter God’s kingdom. You are suffering for his kingdom. 6God is fair. He will pay back trouble to those who give you trouble. 7He will help you who are troubled. And he will also help us. All these things will happen when the Lord Jesus appears from heaven. He will come in blazing fire. He will come with his powerful angels. 8He will punish those who don’t know God. He will punish those who don’t obey the good news about our Lord Jesus. 9They will be destroyed forever. They will be shut out of heaven. They will never see the glory of the Lord’s strength. 10All these things will happen when he comes. On that day his glory will be seen in his holy people. Everyone who has believed will be amazed when they see him. This includes you, because you believed the witness we gave you.

11Keeping this in mind, we never stop praying for you. Our God has chosen you. We pray that he will make you worthy of his choice. We pray he will make every good thing you want to do come true. We pray that he will do this by his power. We pray that he will make perfect all that you have done by faith. 12We pray this so that the name of our Lord Jesus will receive glory through what you have done. We also pray that you will receive glory through what he has done. We pray all these things in keeping with the grace of our God and the Lord Jesus Christ.