Slovo na cestu

2. Petrův 3:1-18

Druhý příchod Kristův

1-2Píši vám už druhý dopis, moji milí přátelé. V obou jsem se snažil ve vás probouzet čisté smýšlení a připomínat vám skutečnosti, které jsou vám známy z poselství Božích proroků a vašich apoštolů, kteří vám přinesli slovo našeho Pána a Zachránce.

3Především vám chci připomenout, že v posledních dnech tohoto světa se objeví posměvači, kteří si budou žít po svém 4a budou se vysmívat: „Ježíš přece slíbil, že znovu přijde. Kde tedy je? Naši otcové již zemřeli a od stvoření světa se nic nezměnilo.“ 5Úmyslně přehlížejí skutečnost, že nebe i zemi stvořil Bůh svým slovem. Přikázal a země vystoupila z vody. 6Opět poručil a voda celou zemi při potopě zachvátila. 7A nyní totéž Boží slovo uchovává náš svět až do dne, kdy bezbožní budou odsouzeni a zničeni ohněm.

8Ale nezapomínejme, moji drazí přátelé, že pojem času u Pána je jiný než u nás. Pro něho může být jeden den jako tisíc let a tisíc let jako pouhý den. 9Není to tak, jak si někteří myslí, že by se s naplněním svých slibů opozdil. Spíše má s námi velkou trpělivost. Nechce, aby byl někdo zničen, ale aby všichni zanechali své bezbožnosti a obrátili se k němu.

10Den soudu přijde tak náhle a nečekaně jako zloděj v noci. V ten den zmizí nebesa s děsivým rachotem, hmota se bude žárem rozkládat a země se vším, co je na ní, bude spálena. 11Když všechno má takto podlehnout zkáze, jak se na ten den připravíte? Nechte se vést Božím slovem a poddejte se Bohu. 12Dokazujte, že na ten den čekáte a upřímně po něm toužíte. Je pravda, že v ten den nebesa shoří a hmota se rozplyne strašlivým žárem, 13ale naše naděje se upíná k novému nebi a nové zemi, které nám Bůh přislíbil. Tam bude jen dobro.

14Moji drazí, očekáváte-li tyto věci, usilujte o čistý život, protože jedině tak můžete jít vstříc Božímu soudu beze strachu. 15Uvědomte si, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. O tom vám už psal náš drahý bratr Pavel s moudrostí, která mu byla dána Bohem. 16Mluví tak o tom ve všech svých dopisech. Je pravda, že jsou tam některé věci nesnadněji pochopitelné a těch se chytají nerozumní a nevyrovnaní lidé, kteří jeho dopisy překrucují. 17Ale oni to činí i s ostatními částmi Písma, čímž přivolávají na sebe zkázu.

Moji milovaní, varoval jsem vás, a tak si dejte pozor, aby ani vás tito bludaři nestrhli z pevného základu víry. 18Usilujte o duchovní růst a hlubší poznání Pána Ježíše Krista. Jemu patří všechna sláva již nyní i na věčnosti!

Petr

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

彼得后书 3:1-18

主再来的应许

1亲爱的弟兄姊妹,我现在写给你们的是第二封信。这两封信都是为了提醒你们,激励你们保持真诚的心, 2叫你们记得从前圣先知们说的预言,以及我们的主和救主借着派到你们那里的使徒所传给你们的诫命。

3最重要的是,你们要知道在末世的时候必出现喜欢冷嘲热讽、为所欲为的人。他们说: 4“主要降临的应许在哪里?从我们的祖先长眠地下直到现在,万物依旧与创世之初一样。” 5他们故意忽略:太初,上帝凭口中的话语创造了诸天,并借着水从水中造出了地; 6后来,那个世界被水淹没而毁灭了。 7同样,现在的天地要凭上帝的话语存留到不敬虔的人被审判和毁灭的日子,那时天地要被火焚烧。

8亲爱的弟兄姊妹,有一件事你们不可忽略,就是主看一日如千年,千年如一日。 9主的应许还未实现,有人以为祂拖延,其实祂不是拖延,而是在宽容你们。祂不愿任何人灭亡,愿意人人悔改。 10不过,主再来的日子要像贼一样突然临到。那日,诸天必在一声巨响中消失,有形有质的都要被烈火焚毁,大地和其中的一切将不复存在。

11-12一切都要这样被焚毁,你们在热切等候上帝来临的日子期间,该怎样过圣洁、敬虔的生活啊!因为到那日,天要被火焚毁,有形有质的都要被烈火熔化烧尽。 13但我们等候的是上帝应许的新天新地,有公义住在其中。

14所以,亲爱的弟兄姊妹,你们既然盼望这些事,就当努力使自己在主面前毫无瑕疵,无可指责,安然无惧。 15你们要把耶稣的宽容看作是让众人得救的机会,正如我们亲爱的弟兄保罗按着上帝赐给他的智慧写信告诉你们的。 16他所有的书信都谈到这些事。一些不学无术、反复无常的人曲解了信中一些难懂的地方,就像曲解其他经文一样,他们是自取灭亡。

17因此,亲爱的弟兄姊妹,你们既然预先知道了这些事,就应该提防,不要让那些不法之徒用错谬的理论引诱你们,使你们失去原本坚固的立场。 18相反,你们要在我们的主和救主耶稣基督的恩典中不断长进,越来越认识祂。

愿荣耀归给祂,从现在直到永远。阿们!