Slovo na cestu

2. Korintským 13:1-13

Pavlovy závěrečné rady

1Toto bude moje třetí cesta k vám. A vy znáte zásadu, že každá výpověď musí být potvrzena dvojím nebo trojím svědectvím. 2Já jsem už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teď je varuji znovu a zároveň i všem ostatním připomínám, co jsem řekl při své druhé návštěvě: až přijdu příště, nebudu už nikoho šetřit. 3Pak dostanete důkaz, že ze mne mluví Kristus. Ten se vám nepředstaví jako slaboch, ale jako vládce. 4Zemřel na kříži jako bezmocný člověk, ale nyní z Boží moci žije! Jsme slabí lidé, ale přesvědčíte se, že táž moc, která vrátila život Kristu, sídlí i v nás.

5Zkoumejte své nitro: jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý: pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. 6Uvidíte sami, jak doufám, že my obstojíme. 7Modlím se však, abyste se dali správnou cestou bez ohledu na nás. Samozřejmě ne proto, abych mohl ozdobit svůj štít dalším vítězstvím; vy byste měli jednat správně, i kdybychom se my neosvědčili. 8-9Vždyť nic nezmůžete proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. Ať už tedy dopadneme jakkoliv, jen když to s vámi bude v pořádku. Nic jiného si tak vroucně nepřejeme a jen za to se modlíme, abyste nalezli správnou cestu. 10Tento dopis píši proto, abych nemusel, až k vám přijdu, tvrdě použít autoritu, kterou mi propůjčil Pán. Vždyť mi ji dal k tomu, abych církev budoval, a ne bořil.

11Tak tedy nashledanou, moji drazí. Buďte radostní, dejte všechno do pořádku a vykročte zase správným směrem, žijte v jednomyslnosti a vzájemném pokoji a Bůh, pramen lásky a pokoje, bude s vámi.

Obejměte se vzájemně v křesťanské lásce. 12Celá zdejší církev vás pozdravuje. 13Kéž vás provází milost našeho Pána Ježíše Krista.

Boží láska a jeho svatý Duch ať vás naplňují.

Váš Pavel

Persian Contemporary Bible

دوم قرنتیان 13:1-14

آخرين هشدار

1اين سومين باری است كه به ديدار شما می‌آيم. كتاب آسمانی می‌فرمايد كه اگر دو يا سه شاهد، كسی را در حين ارتكاب جرمی ببينند، آن شخص مجرم شناخته می‌شود و بايد مجازات گردد. پس اين سومين ديدار من، همچون سومين هشداری است كه به شما می‌دهم. 2آخرين باری كه در آنجا بودم، به آنانی كه مرتكب گناه می‌شدند، اخطار كردم. اكنون به آنان و نيز به سايرين، باز هشدار می‌دهم كه اين بار از خطای كسی چشم‌پوشی نخواهم كرد، و هيچكس از تنبيه نخواهد رست؛ 3و دلايل كافی نيز ارائه خواهم داد تا ثابت كنم كه مسيح بوسيلهٔ من سخن می‌گويد. مسيح در روابط و برخوردش با شما ضعيف نيست بلكه قدرتی است عظيم در وجود شما. 4و اگرچه بدن ضعيف و انسانی او بر روی صليب مرد، اما اكنون بوسيلهٔ قدرت عظيم خدا زنده است. ما نيز با اينكه در جسم خود ضعيف هستيم، اما مانند او زنده و قوی می‌باشيم و در روابط خود با شما، تمام قدرت خدا را در اختيار داريم.

5خود را امتحان كنيد! آيا مسيحی واقعی هستيد؟ آيا از امتحان ايمان، سربلند بيرون خواهيد آمد؟ آيا حضور و قدرت مسيح را در وجودتان روز‌به‌روز بيشتر حس می‌كنيد يا اينكه فقط در ظاهر مسيحی هستيد؟ 6اميدوارم بپذيريد كه من از اين امتحان ايمان، سربلند بيرون آمده‌ام و براستی از آن مسيح هستم.

7دعای من اينست كه شما زندگی پاكی داشته باشيد، نه برای آنكه مردم ما را تحسين كنند كه مريدانی چون شما داريم، بلكه برای آنكه خودتان سرافراز گرديد. حال اگر مردم نيز ما را به حساب نياوردند، مهم نيست. 8وظيفهٔ ما اينست كه همواره پشتيبان راستی و درستی باشيم، و نه مانع آن. 9راضی هستيم ضعيف بمانيم اما شما قوی باشيد. بزرگترين آرزو و دعای ما اينست كه شما در ايمانِ مسيحی خود به حد كمال برسيد.

10اين مطالب را به اين اميد می‌نويسم كه وقتی نزدتان آمدم، نيازی نباشد كه شما را سرزنش و تنبيه نمايم. زيرا می‌خواهم از اختياری كه خداوند به من داده است، برای تقويت و رشد روحانی شما استفاده كنم، نه برای تنبيه شما.

آخرين نكته

11آخرين نكته‌ای كه مايلم بنويسم، اينست:

شاد باشيد. در مسيح رشد كنيد. به آنچه گفته‌ام، عمل نماييد. در صلح و صفا زندگی كنيد.

خدا كه سرچشمهٔ محبت و آرامش است، با شما باشد!

12به مسيحيان آنجا سلام برسانيد و از جانب من با بوسهٔ برادرانه ايشان را ببوسيد. 13تمام مسيحيان اينجا به شما سلام می‌رسانند. 14فيض خداوند ما عيسی مسيح با همهٔ شما باشد! محبت خدا و رفاقت روح‌القدس نصيب شما گردد.