Slovo na cestu

2. Janův 1:1-13

Varování před falešnými učiteli

1-2Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům. Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně. 3A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.

4-6Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.

7Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel. 8Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. 9Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. 10Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. 11Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Janova závěrečná slova

12Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.

13Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.

Nueva Versión Internacional

2 Juan 1:1-13

1El anciano,

a la iglesia elegida y a sus miembros,1 la iglesia … miembros. Lit. la señora elegida y a sus hijos. a quienes amo en la verdad —y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad—, 2a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre:

3La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor.

4Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes4 ustedes. Lit. tus hijos. que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. 5Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les5 hermanos, les ruego … Y no es que les. Lit. señora, te ruego … Y no es que te. esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. 6En esto consiste el amor: en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento: que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio.

7Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. 8Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo;8 el fruto de nuestro trabajo. Lit. lo que hemos trabajado. Var. lo que ustedes han trabajado. procuren más bien recibir la recompensa completa. 9Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios; el que permanece en la enseñanza9 enseñanza. Var. enseñanza de Cristo. sí tiene al Padre y al Hijo. 10Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, 11pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras.

12Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa.

13Los miembros de la comunidad elegida, hermana tuya, te13 Los miembros … te. Lit. Los hijos de tu hermana, la elegida, te. mandan saludos.