Slovo na cestu

2. Janův 1:1-13

Varování před falešnými učiteli

1-2Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům. Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně. 3A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.

4-6Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.

7Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel. 8Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. 9Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. 10Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. 11Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Janova závěrečná slova

12Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.

13Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.

New Russian Translation

2 Иоанна 1:1-13

Приветствие

1От старейшины1:1 Или: «от старца». – избранной госпоже1:1 Под госпожой, возможно, имеется в виду не какая-то женщина, а поместная церковь. Под детьми, в таком случае, подразумеваются ее члены. и ее детям, которых я люблю как пребывающих в истине, и не только я, но и все, кто знает истину; 2потому что истина эта живет в нас и будет с нами всегда.

3Благодать, милость и мир будут с нами в истине и любви от Бога Отца и от Иисуса Христа, Его Сына.

Повеление о любви

4Меня очень радует, что среди твоих детей есть ходящие в истине, как нам повелел Отец.

5И сейчас, госпожа, я пишу тебе не какое-то новое повеление, но то, которое было у нас с самого начала: будем любить друг друга. 6И любовь эта заключается в том, чтобы мы соблюдали Его повеления. Вы с самого начала слышали Его повеление, по нему и поступайте.

Оставайтесь верными Христу

7Много обманщиков вышло в мир, не признающих, что Иисус Христос пришел в человеческом теле1:7 Букв.: «во плоти».. Такой человек – обманщик и антихрист. 8Смотрите, чтобы не потерять то, ради чего мы трудились1:8 В ряде древних рукописей: «вы трудились»., но чтобы получить полную награду. 9Кто не живет согласно учению Христа, но идет иным путем, тот не имеет в себе Бога. Но тот, кто остается верным Его учению, имеет в себе и Отца, и Сына. 10Если кто-либо приходит к вам и приносит не это учение, того вы не должны принимать в дом и приветствовать его. 11Кто приветствует такого человека, тот становится соучастником в его злых делах.

12О многом еще я хотел бы вам сказать, но я не хочу доверять это бумаге и чернилам. Я надеюсь скоро быть у вас и лично поговорить с вами, чтобы наша радость1:12 В ряде древних рукописей: «ваша радость». была полной.

13Привет тебе от детей твоей избранной сестры1:13 Под сестрой, возможно, подразумевается родственная церковь, от членов которой Иоанн передает привет..