Slovo na cestu

2. Janův 1:1-13

Varování před falešnými učiteli

1-2Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům. Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně. 3A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.

4-6Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.

7Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel. 8Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. 9Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. 10Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. 11Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Janova závěrečná slova

12Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.

13Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Juan 1:1-13

1Cunaj yuyaj Juanmi,

Dios agllashca can panimanpish, cambaj huahuacunamanpish quillcani. Cancunataca tucui shunguhuanmi cʼuyani. Mana ñucallachu cʼuyani, ashtahuanpish cashcatataj huillashcata yachajcunapish tucuicunallatajmi cʼuyanchij. 2Cashcatataj huillashcata ñucanchij shungupi charishcamantami, cʼuyanchij. Chai shimicunaca ñucanchijpica, huiñaitami tiyanga.

3Yaya Diospish, Yaya Diospaj Churi Apunchij Jesucristopish cancunataca jatunta cʼuyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun. Cʼuyanatapish cashcatataj huillashcapi nishca shina cushca cachun.

4Cancunamanta maijancunaca, cashcatataj huillashcataca, Yaya Dios ñucanchijta mandashca shinatajmi alli caticushcacuna. Paicunahuan tupashpami achcata cushicurcani. 5Shina cajpica cunanca panicu, caishuj chaishujhuan cʼuyanacuchunmi mandani. Manaraj mandashca ima mushujtaca mana quillcanichu. Ashtahuanpish caitaca, callarillamantataj ña yachashcallatami yuyachicuni. 6Cʼuyanacushpami, Dios mandashcacunapi nishca shinataj causashun. ‘Cʼuyanacushpa causaichij’ nishcataca, callarillamantatajmi uyarcanguichij.

7Cai pachapica llullashpa crichijcunaca, ñamari achcacuna puricun. Chaicunaca: “Jesucristoca, mana runa aichayuj tucushpachu shamurca” nincunami. Chashna huillajca llullashpa crichijmi, Cristota pʼiñajmi. 8Yuyaipi causanguichij, ñataj ñucanchij cancunata servishcamantaca, imata mana japishpa saquiringuichijman. Ashtahuanpish chai japina cashcataca, tucuita japingapaj, alli yuyaihuan catinguichij.

9Maijanpish Cristo yachachishcata saquishpa, ima shujtajta catishpaca, mana Diospajchu. Maijanpish Cristo yachachishcallata catijca, Yaya Diostapish, Paipaj Churitapishmi charin. 10Maijanpish cancunapajman shamushpa, cai yachachinata mana yachachijpica, ama huasipi chasquinguichijchu. ‘Allitaj shamungui’ nishpallapish, ama ninguichijchu. 11Maijanpish ‘Allitaj shamurcangui’ nishpa chasquijca, paipish mana allita rurajllatajmi tucun.

12Cancunaman achca yachachinata charishpapish, mana tintahuan papelpi quillcashpa cachasha ninichu. Ashtahuanpish randinmanta cushicungapajmi, cancunahuan ñahui ñahui parlanacunaman shamuna yuyailla cani.

13Dios agllashca cambaj ñañapaj huahuacunapish cantaca, ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami. Chashna cachun.