Slovo na cestu

1.list Timoteovi 5

Péče o různé skupiny v církvi

11-2 Musíš-li domluvit staršímu člověku, nenapadej ho, ale jednej s ním uctivě, jako by to byl někdo z tvých rodičů. K mladším přistupuj jako k sourozencům, k dívkám jako ke svým sestrám, bez všech postranních myšlenek.

Církev ať pečuje o vdovy, které zůstaly osamělé. 4-8 Vždyť vdova skutečně osamělá a nemajetná musí spoléhat jen a jen na Boha. Jestliže však má děti nebo vnuky, je na nich povinnost splatit dluh vůči rodičům. Tak to chce Bůh. To jim důrazně připomínej, ať na ně nejsou stížnosti.

Kdo se nestará o své příbuzné a nechá na holičkách dokonce vlastní rodiče, manžela nebo děti, nemá právo nazývat se křesťanem. Takový člověk je dokonce horší než ten, kdo vůbec nepoznal Boha.

Vdovy, které se oddávají jen hmotným starostem a požitkům, jsou „mrtvé“ už za živa.

Vdova, kterou sbor pověřuje službou a za to ji podporuje, musí být starší šedesáti let, jen jednou vdaná 10 a dobře osvědčená ve výchově dětí, pohostinnosti a v ochotné službě všem potřebným. 11 Mladší vdovy odmítej. Většinou později zatouží znovu se vdát 12 a závazek ke službě poruší. 13 Kromě toho si při návštěvách domů zvyknou na zahálku a naučí se klevetit a plést se do cizích věcí. 14 Myslím, že mladá vdova udělá lépe, když se znovu vdá, má děti a stará se o vlastní domácnost; pak jí nikdo nemůže nic vytknout. 15 Jinak se bojím, že některé již sešly z Kristovy cesty.

16 Ještě jednou opakuji: o vdovu se musí postarat především její příbuzní, a ne ji prostě nechat na starosti církvi. Jen tak bude mít církev dost prostředků, aby mohla dobře pečovat o vdovy, které opravdu nemají nikoho, kdo by se jich ujal.

Drobné rady, které mnoho znamenají

17 Kdo koná svou práci v církvi svědomitě, má za ni být náležitě odměněn. Dvojnásobně ať je oceněna služba kázání a vyučování. 18 I v Písmu přece čteme: „Dobytku, který užíváš při sklizni, dovolíš nažrat se z tvé úrody.“ A na jiném místě zase: „Kdo pracuje, má nárok na odměnu.“ 19 Stížnosti proti starším musí být ověřeny alespoň dvěma svědky, jinak si jich nevšímej. 20 Ale toho, kdo se opravdu provinil, pokárej veřejně před celou církví, pro výstrahu ostatním. 21 Zapřísahám tě jménem Boha, Ježíše Krista i všech andělů: řiď se tímto pravidlem, ať se jedná o tvého přítele či nepřítele. Buď v tom naprosto nestranný.

22 Při svěřování odpovědnosti se neukvapuj. Přehlédneš-li při tom nějaký hřích, mohlo by se to chápat tak, že ho schvaluješ. A hlavně se sám vyvaruj každého poklesku.

23 Tvému nemocnému žaludku by prospělo občas trochu vína místo vody. 24 Při posuzování lidí nezapomeň, že u některých jsou zlé skutky patrné každému, u jiných je odhalí teprve den soudu. 25 Stejně tak ne všechny dobré skutky jsou vidět hned, ale jednou všechny vyjdou najevo.

New American Standard Bible

1 Timothy 5

Honor Widows

1Do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to him as a father, to the younger men as brothers, the older women as mothers, and the younger women as sisters, in all purity.

Honor widows who are widows indeed; but if any widow has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their own family and to [a]make some return to their parents; for this is acceptable in the sight of God. Now she who is a widow indeed and who has been left alone, has fixed her hope on God and continues in entreaties and prayers night and day. But she who gives herself to wanton pleasure is dead even while she lives. [b]Prescribe these things as well, so that they may be above reproach. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.

A widow is to be put on the list only if she is not less than sixty years old, having been the wife of one man, 10 having a reputation for good works; and if she has brought up children, if she has shown hospitality to strangers, if she has washed the [c]saints’ feet, if she has assisted those in distress, and if she has devoted herself to every good work. 11 But refuse to put younger widows on the list, for when they feel sensual desires in disregard of Christ, they want to get married, 12 thus incurring condemnation, because they have set aside their previous [d]pledge. 13 At the same time they also learn to be idle, as they go around from house to house; and not merely idle, but also gossips and busybodies, talking about things not proper to mention. 14 Therefore, I want younger widows to get married, bear children, keep house, and give the enemy no occasion for reproach; 15 for some have already turned aside to follow Satan. 16 If any woman who is a believer has dependent widows, she must assist them and the church must not be burdened, so that it may assist those who are widows indeed.

Concerning Elders

17 The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard [e]at preaching and teaching. 18 For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox while he is threshing,” and “The laborer is worthy of his wages.” 19 Do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses. 20 Those who continue in sin, rebuke in the presence of all, so that the rest also will be fearful of sinning. 21 I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of His chosen angels, to maintain these principles without bias, doing nothing in a spirit of partiality. 22 Do not lay hands upon anyone too hastily and [f]thereby share responsibility for the sins of others; keep yourself [g]free from sin.

23 No longer drink water exclusively, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.

24 The sins of some men are quite evident, going before them to judgment; for others, their sins follow after. 25 Likewise also, deeds that are good are quite evident, and those which are otherwise cannot be concealed.

Footnotes

  1. 1 Timothy 5:4 Lit give back recompenses
  2. 1 Timothy 5:7 Or Keep commanding
  3. 1 Timothy 5:10 Or holy ones
  4. 1 Timothy 5:12 Lit faith
  5. 1 Timothy 5:17 Lit in word
  6. 1 Timothy 5:22 Lit do not share
  7. 1 Timothy 5:22 Lit pure