Slovo na cestu

1.list Janův 2

1Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista. On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny. Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe. Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje. V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním. Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás: 9-11 Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12 Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.
13-14     Otcové, poznali jste toho,
který byl od počátku.
    Mládenci,
jste silní,
    působí ve vás Boží slovo,
zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16 Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. 17 To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18 Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. 19 Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22 Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? 23 Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. 24 Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. 25 A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26 Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. 27 Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28 Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29 Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.

Nádej pre kazdého

Prvý Jánov List 2

Podľa čoho sa pozná kresťan

1 Deti moje milé, píšem vám preto, aby ste utekali pred hriechom. Ale ak by niekto predsa len zhrešil, má u Boha obhajcu -- Ježiša Krista.

On, jediný bez hriechu, bol potrestaný za nás, no nielen za nás, ale za hriechy celého sveta.

Ak zachovávame to, čo nám prikazuje, môžeme si byť istí, že ho poznáme.

Neprávom sa k nemu hlási ten, kto sa mu nepodriaďuje.

U toho, kto sa spravuje jeho slovom, prejavuje sa Božia dokonalá láska. Poslušnosť je dôkazom toho, že sme v ňom.

Každý, kto sa priznáva k Ježišovi, musí žiť, ako žil On.

Staré a nové prikázanie

Moji milovaní, nepíšem vám nič nové, ani vám nedávam nové prikázanie. Je to staré prikázanie, ktoré ste mali od počiatku.

Nové je to, že sa táto láska uskutočnila v Kristovi. On je to pravé svetlo, ktoré rozháňa tmu.

To sa má prejaviť aj na nás: kto nenávidí blížneho, habká v tme a nevie, kam ide.

10 Kto miluje blížneho, vyhľadáva svetlo a nikomu neprekáža v ceste.

11 Kto nenávidí svojho blížneho, je v tme a v tme chodí, nevie, kam ide, lebo tma mu oslepila oči.

12 Napísal som vám to, deti moje, lebo sú vám odpustené hriechy pre meno Ježiša, vášho záchrancu.

13 A píšem to aj vám, otcovia, lebo ste poznali toho, ktorý je od počiatku.

14 A vám, mládenci, píšem, lebo ste silní, pôsobí vo vás Božie slovo, a preto ste zvíťazili nad zlým.

15 Nemilujte svet ani veci tohto sveta. Láska k Bohu a láska k svetu sa vylučujú.

16 Ľudia sa dávajú unášať svojimi túžbami, chcú mať, čo vidia, a zakladajú si na tom, čím sú a čo majú.

17 Svet však vyjde na skazu i s jeho žiadosťami, ale ten, kto pozná Božiu vôľu, bude žiť naveky.

Varovanie pred zvodcami

18 Deti moje, posledné časy tohto sveta sú tu. To znamená, že prichádza Antikrist. Veď už stretávame mnohých Kristových odporcov. To je nepochybný dôkaz, že koniec sveta je blízko.

19 Vyšli z nášho stredu, ale svojím odchodom dokázali, že k nám vlastne nikdy ani nepatrili. Inak by boli zostali s nami.

20 Vás však Duch Svätý vedie spoľahlivo.

21 Poznáte pravdu a rozoznáte ju od lži.

22 Kto teda prekrucuje pravdu? Ten, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, Spasiteľ,

23 so Synom zavrhuje aj Otca. Kto sa priznáva k Synovi, priznáva sa aj k Otcovi.

24 Pridŕžajte sa toho, čo ste počuli od počiatku. Ak v tom zotrváte, zotrváte aj v Synovi a Otcovi.

25 A to je to, čo nám sľúbil -- večný život.

26 Ale už dosť o tých, ktorí vás chcú zmiasť. Nie je potrebné, aby som vám to zvlášť zdôvodňoval.

27 Kristov Duch, ktorého ste prijali, vás učí rozlišovať medzi pravdou a lžou. A v tom buďte pevní.

28 Áno, deti moje milé, zostávajte v Kristovom Duchu, a nemusíte sa báť, že budete zahanbení, keď Kristus znova príde na tento svet.

29 Vieme, že Boh je spravodlivý, ale ten, kto sa dá viesť jeho Duchom, k nemu patrí.