Slovo na cestu

1.list Janův 2

1Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista. On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny. Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe. Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje. V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním. Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás: 9-11 Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12 Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.
13-14     Otcové, poznali jste toho,
který byl od počátku.
    Mládenci,
jste silní,
    působí ve vás Boží slovo,
zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16 Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. 17 To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18 Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. 19 Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22 Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? 23 Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. 24 Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. 25 A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26 Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. 27 Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28 Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29 Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.

New International Version

1 John 2

1My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours but also for the sins of the whole world.

Love and Hatred for Fellow Believers

We know that we have come to know him if we keep his commands. Whoever says, “I know him,” but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God[a] is truly made complete in them. This is how we know we are in him: Whoever claims to live in him must live as Jesus did.

Dear friends, I am not writing you a new command but an old one, which you have had since the beginning. This old command is the message you have heard. Yet I am writing you a new command; its truth is seen in him and in you, because the darkness is passing and the true light is already shining.

Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister[b] is still in the darkness. 10 Anyone who loves their brother and sister[c] lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. 11 But anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in the darkness. They do not know where they are going, because the darkness has blinded them.

Reasons for Writing

12 I am writing to you, dear children,
    because your sins have been forgiven on account of his name.
13 I am writing to you, fathers,
    because you know him who is from the beginning.
I am writing to you, young men,
    because you have overcome the evil one.

14 I write to you, dear children,
    because you know the Father.
I write to you, fathers,
    because you know him who is from the beginning.
I write to you, young men,
    because you are strong,
    and the word of God lives in you,
    and you have overcome the evil one.

On Not Loving the World

15 Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father[d] is not in them. 16 For everything in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—comes not from the Father but from the world. 17 The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever.

Warnings Against Denying the Son

18 Dear children, this is the last hour; and as you have heard that the antichrist is coming, even now many antichrists have come. This is how we know it is the last hour. 19 They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us; but their going showed that none of them belonged to us.

20 But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth.[e] 21 I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it and because no lie comes from the truth. 22 Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the antichrist—denying the Father and the Son. 23 No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son has the Father also.

24 As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. 25 And this is what he promised us—eternal life.

26 I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. 27 As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit—just as it has taught you, remain in him.

God’s Children and Sin

28 And now, dear children, continue in him, so that when he appears we may be confident and unashamed before him at his coming.

29 If you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him.

Footnotes

  1. 1 John 2:5 Or word, God’s love
  2. 1 John 2:9 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verse 11; and in 3:15, 17; 4:20; 5:16.
  3. 1 John 2:10 The Greek word for brother and sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in 3:10; 4:20, 21.
  4. 1 John 2:15 Or world, the Father’s love
  5. 1 John 2:20 Some manuscripts and you know all things