Slovo na cestu

1.list Janův 2

1Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista. On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny. Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe. Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje. V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním. Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás: 9-11 Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12 Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.
13-14     Otcové, poznali jste toho,
který byl od počátku.
    Mládenci,
jste silní,
    působí ve vás Boží slovo,
zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16 Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. 17 To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18 Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. 19 Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22 Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? 23 Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. 24 Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. 25 A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26 Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. 27 Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28 Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29 Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.

New International Reader's Version

1 John 2

1My dear children, I’m writing this to you so that you will not sin. But suppose someone does sin. Then we have a friend who speaks to the Father for us. He is Jesus Christ, the Blameless One. He gave his life to pay for our sins. But he not only paid for our sins. He also paid for the sins of the whole world.

Instructions About Loving and Hating Other Believers

We know that we have come to know God if we obey his commands. Suppose someone says, “I know him.” But suppose this person does not do what God commands. Then this person is a liar and is not telling the truth. But if anyone obeys God’s word, then that person truly loves God. Here is how we know we belong to him. Those who claim to belong to him must live just as Jesus did.

Dear friends, I’m not writing you a new command. Instead, I’m writing one you have heard before. You have had it since the beginning. But I am writing what amounts to a new command. Its truth was shown in how Jesus lived. It is also shown in how you live. That’s because the darkness is passing away. And the true light is already shining.

Suppose someone claims to be in the light but hates a brother or sister. Then they are still in the darkness. 10 Anyone who loves their brother and sister lives in the light. There is nothing in them to make them fall into sin. 11 But anyone who hates a brother or sister is in the darkness. They walk around in the darkness. They don’t know where they are going. The darkness has made them blind.

Reasons for Writing

12 Dear children, I’m writing to you
    because your sins have been forgiven.
    They have been forgiven because of what Jesus has done.
13 Fathers, I’m writing to you
    because you know the one who is from the beginning.
Young men, I’m writing to you
    because you have won the battle over the evil one.

14 Dear children, I’m writing to you
    because you know the Father.
Fathers, I’m writing to you
    because you know the one who is from the beginning.
Young men, I’m writing to you
    because you are strong.
    God’s word lives in you.
    You have won the battle over the evil one.

Do Not Love the World

15 Do not love the world or anything in it. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. 16 Here is what people who belong to this world do. They try to satisfy what their sinful desires want to do. They long for what their sinful eyes look at. They take pride in what they have and what they do. All of this comes from the world. None of it comes from the Father. 17 The world and its evil desires are passing away. But whoever does what God wants them to do lives forever.

Warnings About Saying No to the Son

18 Dear children, we are living in the last days. You have heard that the great enemy of Christ is coming. But even now many enemies of Christ have already come. That’s how we know that these are the last days. 19 These enemies left our community of believers. They didn’t really belong to us. If they had belonged to us, they would have remained with us. But by leaving they showed that none of them belonged to us.

20 You have received the Spirit from the Holy One. And all of you know the truth. 21 I’m not writing to you because you don’t know the truth. I’m writing because you do know it. I’m writing to you because no lie comes from the truth. 22 Who is the liar? It is anyone who says that Jesus is not the Christ. The person who says this is the great enemy of Christ. They say no to the Father and the Son. 23 The person who says no to the Son doesn’t belong to the Father. But anyone who says yes to the Son belongs to the Father also.

24 Make sure that you don’t forget what you have heard from the beginning. Then you will remain joined to the Son and to the Father. 25 And here is what God has promised us. He has promised us eternal life.

26 I’m writing these things to warn you. I am warning you about people trying to lead you astray. 27 But you have received the Holy Spirit from God. He continues to live in you. So you don’t need anyone to teach you. God’s Spirit teaches you about everything. What he says is true. He doesn’t lie. Remain joined to Christ, just as you have been taught by the Spirit.

God’s Children and Sin

28 Dear children, remain joined to Christ. Then when he comes, we can be bold. We will not be ashamed to meet him when he comes.

29 You know that God is right and always does what is right. And you know that everyone who does what is right is God’s child.