Slovo na cestu

1.list Janův 2

1Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista. On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny. Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe. Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje. V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním. Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás: 9-11 Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12 Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.
13-14     Otcové, poznali jste toho,
který byl od počátku.
    Mládenci,
jste silní,
    působí ve vás Boží slovo,
zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16 Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. 17 To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18 Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. 19 Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22 Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? 23 Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. 24 Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. 25 A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26 Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. 27 Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28 Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29 Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.

En Levende Bok

1 Johannes 2

1Mine barn, jeg skriver dette til dere for at dere skal holde dere borte fra synden. Dersom dere synder, finnes det en som forsvarer dere for Far i himmelen. Det er Jesus Kristus, han som behandler alle rettferdig. Han betalte straffen for syndene våre ved å ofre livet sitt. Derfor kan alle få tilgivelse for syndene sine.

Beviset på at vi virkelig har lært Jesus å kjenne, er at vi er lydige mot det han har gitt befaling om. Den personen som sier: ”Jeg kjenner Jesus”, men ikke er lydig mot det Jesus har gitt befaling om lyver. Han har ikke sluppet til Gud, som er sannheten. Den som lever i tråd med Jesu undervisning beviser at han virkelig elsker Gud. Det er gjennom dette vi kan vite om vi lever i fellesskap med ham eller ikke. Den som sier at han lever i fellesskap med Gud, må leve på samme måten som Jesus gjorde.

Ett nytt bud: Elsk hverandre

Kjære venner, jeg vil nå gi dere en befaling. Det er på sett og vis ikke noen ny befaling jeg skriver til dere, men noe som dere har hørt helt fra begynnelsen. Det er det samme budskapet og samme befalingen som dere har hørt tidligere: Dere skal elske hverandre. Likevel er det en ny befaling, for Jesus har gjennom sitt liv vist hva virkelig kjærlighet innebærer. Som følge av dette har livet deres blitt fylt av kjærlighet. Mørket forsvinner, lyset fra Jesus bryter fram og skinner over hele livet.

Den som sier: ”Jeg lever i Guds lys”, men samtidig hater noen av sine troende brødre eller søstrer sitter fortsatt tilbake i mørket. 10 Den som elsker sine troende søsken fortsetter å leve i Guds lys, og ikke noe får han til å snuble og falle i synd. 11 Den som hater en annen troende, sitter fortsatt tilbake i mørket. Han lever sitt liv i åndelig mørke, og ser ikke hvor han går, etter som mørket har forblindet ham.

12 Jeg skriver til dere, dere som nylig har begynt å tro:
    Syndene deres har blitt tilgitt ved at Jesus ofret livet sitt.
13 Jeg skriver til dere, dere som har en moden tro:
    Dere har lært Jesus Kristus å kjenne,
    ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.
Jeg skriver til dere, dere som har vært troende en tid:
    Dere har overvunnet den onde.
14 Ja, jeg skrev til dere, dere som nylig har begynt å tro:
    Dere har lært Far i himmelen å kjenne.
Jeg skrev til dere, som har en moden tro:
    Dere har lært Jesus Kristus å kjenne, ham som er og blir helt fra tidenes begynnelse.
Og jeg skrev til dere, dere som har vært troende en tid:
    Dere er sterke og holder fast på Guds budskap, og har overvunnet den onde.

15 Ikke elsk denne onde verden og alt den lokker med. Den som elsker verden, og ondskap i den, har ikke sluppet inn Fat i himmelen sin kjærlighet i livet sitt. 16 Verden lokker stadig med at vi skal tilfredsstille våre fysiske begjær, at vi skal kreve å få alt vi peker på, og at vi skal skryte av oss selv og det vi har. Denne atferden kommer ikke fra Far i himmelen, men fra verden. 17 Denne verden skal gå under med alle sine fristelser, men den som gjør Guds vilje skal leve for evig og alltid.

Fiender av Kristus

18 Mine barn, den siste timen har snart slått. Dere har hørt at ”Motstanderen til Kristus”[a] skal komme, og allerede har mange motstandere vist seg. Av dette forstår vi at tidenes slutt er nær. 19 Disse motstanderne dukket opp i våre menigheter, men de forsvant fra oss etter som de egentlig aldri hørte til hos oss. Dersom de hadde hørt til hos oss hadde de blitt værende. Nå ble det avslørt at de aldri hørte til hos oss.

20 Dere er ikke slik, for dere har fått Guds Hellige Ånd.[b] Dere kjenner til det sanne budskapet om Jesus. 21 Jeg skriver altså ikke til dere fordi dere ikke kjenner til det som er sant. Heller tvert imot fordi dere vet at det aldri kommer noe falskt fra Gud, han som er sannheten.

22 Hvem er en løgner? Er det ikke den som sier at Jesus ikke er Kristus, kongen som Gud lovet å sende? Jo, den personen er ”Motstanderen til Kristus”. Han fornekter både Far i himmelen og Sønnen. 23 Den som fornekter Sønnen har heller ikke fellesskap med Far i himmelen. Den som erkjenner Sønnen har også fellesskap med Far i himmelen.

24 Fortsett derfor å tro på det dere har blitt undervist i fra begynnelsen. Dersom dere holder fast ved det dere har hørt fra begynnelsen, kommer dere fortsatt til å leve i permanent fellesskap med både Sønnen og Far i himmelen. 25 Da har Jesus lovet at vi skal få evig liv.

26 Jeg har skrevet dette til dere for å advare dere mot dem som forsøker å lede dere vill. 27 Dere har fått Guds Ånd[c]. Så lenge Ånden finnes i dere, trenger ingen å lære dere om hva som er sant eller falskt. Han underviser dere om alt, og han lærer alltid sannhet. Han kan ikke lyve. Fortsett derfor å leve i fellesskap med Jesus, akkurat som Guds Ånd sier til dere.

28 Ja, barna mine, fortsett å leve i fellesskap med Jesus, slik at vi ikke trenger å gå skamfull når han kommer igjen, men kan glade og forventningsfulle se ham i øynene. 29 Dersom vi følger Guds vilje og lever rett, vet vi at vi er hans barn, etter som Gud selv alltid handler rett.

Footnotes

  1. 2:18 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes åpenbaring Johannes syn 13:1-10.
  2. 2:20 På gresk: dere har blitt salvede av den Hellige.
  3. 2:27 På gresk: salvelsen.