Slovo na cestu

1.list Janův 2

1Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista. On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny. Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe. Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje. V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním. Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás: 9-11 Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12 Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.
13-14     Otcové, poznali jste toho,
který byl od počátku.
    Mládenci,
jste silní,
    působí ve vás Boží slovo,
zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16 Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. 17 To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18 Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. 19 Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22 Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? 23 Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. 24 Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. 25 A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26 Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. 27 Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28 Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29 Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Ин 2

1Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас и согрешит, то у нас есть Праведник Иса Масих, Который свидетельствует перед Небесным Отцом в нашу защиту. Он – умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

Знающий Аллаха исполняет Его повеления

Мы можем быть уверены, что знаем Его, если соблюдаем Его повеления. Если кто-то говорит: «Я знаю Его», но не соблюдает Его повелений, тот лжец, и истины в нём нет. Но если человек послушен Его слову, тогда любовь Аллаха действительно достигла в нём своей полноты; это и показывает, что мы пребываем в Нём. Кто заявляет, что живёт в единении с Аллахом, тот должен и поступать так, как поступал Иса.

Дорогие, я не пишу вам какое-то новое повеление, повеление это известно уже давно, и вы имели его с самого начала. Это старое повеление и есть та весть, которую вы слышали. И всё-таки, то, что я пишу, – это и новое повеление, истинное в Нём и в вас, потому что мрак рассеивается, и уже светит истинный свет.

Кто заявляет, что живёт во свете, но ненавидит своего брата, тот ещё во тьме. 10 Но кто любит своего брата, тот живёт во свете, и в нём нет уже ничего, что ведёт ко греху. 11 Кто ненавидит своего брата, тот находится во тьме и во тьме ходит, не зная, куда идёт, потому что тьма ослепила его.

12 Я пишу вам, дети,
    потому что ваши грехи уже прощены ради Его имени.
13 Я пишу вам, отцы,
    потому что вы познали Того, Кто существует от начала.
Я пишу вам, юноши,
    потому что вы победили Иблиса.
Я написал вам, дети,
    потому что вы познали Небесного Отца.
14 Отцы, я написал вам,
    потому что вы познали Того, Кто существует от начала.
Я написал вам, юноши,
    потому что вы сильны,
    в вас пребывает слово Аллаха,
    и вы победили Иблиса.

Не любите мира

15 Не любите ни этого мира[a], ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Небесному Отцу[b], 16 потому что всё, что есть в этом мире, – греховные желания плоти, желания глаз и житейская гордость, – не от Небесного Отца, а от мира. 17 Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет волю Аллаха, живёт вечно.

Предостережение о врагах Исы Масиха

18 Дети, это время – последнее. Вы слышали, что должен прийти враг Масиха,[c] и сейчас появилось много врагов Масиха, из чего мы узнаём, что время – последнее. 19 Эти враги Масиха вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. То, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам.

20 Вы получили помазание[d] от Святого[e], и у всех вас есть знание. 21 Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому, что вы знаете её и то, что из неё не может произойти никакой лжи. 22 Кто такой лжец? Лжец – тот, кто отвергает, что Иса – обещанный Масих. Такой человек – враг Масиха, он отвергает и Небесного Отца, и Сына. 23 Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Небесного Отца, а кто признаёт Сына, тот имеет и Небесного Отца.

24 Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно в вас, то и вы сами будете в единении с Сыном и Небесным Отцом. 25 Его обещание, которое Он дал нам, – вечная жизнь.

26 Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. 27 Помазание, которое вы получили от Него, постоянно в вас, и поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему, оно говорит истину и никогда не лжёт. Поэтому, как оно научило вас, так и оставайтесь в Нём[f].

Дети Всевышнего

28 И теперь, дети, оставайтесь в единении с Масихом, чтобы, когда Он вернётся, мы могли бы стоять перед Ним уверенно и не стыдясь.

29 Если вы знаете, что Он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живёт праведно, рождён от Всевышнего.

Footnotes

  1. 2:15 Мир   – здесь этот термин означает не мироздание, а мир людей, погрязший во зле и грехе, противящийся Аллаху, мир, которым правит Шайтан, князь демонов.
  2. 2:15 Или: «любви Небесного Отца».
  3. 2:18 Враг Масиха   – вероятно, здесь говорится о противнике Аллаха, который явится в конце времён и будет стоять во главе большого организованного движения против Масиха (см. 2 Фес. 2; Отк. 13). Эта личность известна также под именем Даджжал.
  4. 2:20 Помазание   – имеется в виду Святой Дух; также в ст. 27.
  5. 2:20 Святого   – вероятно, это Масих, но возможно – Аллах.
  6. 2:27 Или: «в нём».