Slovo na cestu

1. Timotejovi 1:1-20

Pavel varuje před bludy falešných učitelů

1-2Můj drahý synu ve víře, milý Timoteji, přeji ti milost, slitování a pokoj od Boha Otce i Ježíše Krista, našeho Pána.

3Při svém odjezdu do Makedonie jsem tě prosil, abys zůstal v Efezu a stavěl hráze falešným naukám 4a nekonečným diskusím o bájích a rodokmenech. Vedou spíš k jalovému mudrování, než aby objasňovaly význam víry v Božích plánech. 5Cílem našeho snažení musí být láska, která pramení z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry. 6Od toho někteří uhnuli a dali se na prázdné řečnění. 7Chtějí se proslavit jako učitelé Mojžíšova zákona a přitom nemají ponětí, co je jeho pravým smyslem.

8Zákon je jistě užitečný, je-li užíván tak, jak Bůh zamýšlel. 9-11Ale nesmíme zapomenout, že Bůh svými zákony nemíří proti nám, kteří jsme jeho, nýbrž proti zlým a vzpurným, kteří Boha neuznávají, trápí své rodiče, lžou, křivě přísahají, libují si v oplzlostech, proti homosexuálům a zvrhlíkům, smilníkům, únoscům a vrahům i všem ostatním, jejichž jednání se příčí Božím řádům, určeným k našemu blahu.

Pavlovo vyznání založené na zkušenosti

12Jak jsem Ježíši Kristu vděčný, že si mne vybral za svého spolupracovníka. 13-14Dříve jsem se jeho jménu vysmíval a jeho vyznavače hubil, ale Bůh se nade mnou smiloval, protože jsem to dělal z nevědomosti, když jsem ještě Krista neznal. Ve své dobrotě mne dovedl k tomu, abych uvěřil, a naplnil mne celého svou láskou. 15Jak je to pravdivé a jak rád bych to každému rozhlásil: Ježíš přišel na svět zachránit nás, od Boha odloučené a smrti propadlé. A jestli byl někdo od Boha daleko, byl jsem to já. 16Ale Bůh se nade mnou smiloval a Ježíš Kristus na mém příkladu ukázal, jakou trpělivost má i s tím nejbídnějším hříšníkem, aby si každý uvědomil, že věčný život je tu i pro něho. 17Sláva a čest Bohu za to na věky! On je věčný král, neviditelný, nesmrtelný, jediný a slavný Bůh!

18To ti tedy, milý synu, kladu na srdce: bojuj dobře v Božím boji, jak to o tobě i Bůh v prorocké řeči pověděl. 19Drž se pevně své víry v Krista a udržuj si stále čisté svědomí. Někteří své svědomí zničili tím, že jednali svévolně proti němu. Není divu, že pak ztratili i víru v Krista, jako například 20Alexandr a Hymeneus. Musel jsem ty dva vyloučit z církve, aby nedělali hanbu Kristovu jménu.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

提摩太前書 1:1-20

1保羅奉我們救主上帝和賜我們盼望的基督耶穌的命令,作基督耶穌的使徒, 2寫信給因信主而作我真兒子的提摩太

願父上帝和我們的主基督耶穌的恩典、憐憫和平安臨到你!

謹防異端邪說

3我去馬其頓的時候,曾經勸你繼續留在以弗所,好命令那幾個人不要傳講異端邪說, 4也不要沉迷於虛構的神話和冗長的家譜,因為這些事只會引起無用的猜測和辯論,無法幫助人憑信心認識上帝的救贖計劃。 5制止這些人的目的是為了愛,這愛來自於清潔的心、無虧的良心和真實無偽的信心。 6可惜有些人卻偏離這些,轉向空洞的談論。 7他們想做律法教師,卻不明白自己所談論所主張的。

8我們知道,只要用得合宜,律法本是好的。 9因為律法並不是為義人設的,而是為了對付那些目無法紀、大逆不道、不敬畏上帝、犯罪作惡、不聖潔、貪戀世俗、謀殺父母、行兇害命、 10淫亂、同性戀、拐賣人口、說謊、起假誓的人,以及其他違反正道的人。 11這正道來自當受稱頌的上帝託付我傳揚的榮耀福音。

感謝上帝的憐憫

12我感謝賜我力量的主基督耶穌,因為祂視我忠心可靠,派我事奉祂。 13儘管我從前是個褻瀆上帝、迫害和侮辱信徒的人,但我仍然蒙了憐憫,因為那時我無知,還沒有信耶穌。 14主賜給我豐富的恩典,使我在基督耶穌裡有信心和愛心。

15有句話千真萬確、完全可信,就是「基督耶穌降世,為要拯救罪人。」在罪人中我是個罪魁, 16但我依然蒙了憐憫,因為耶穌基督要在我這個罪魁身上彰顯祂無限的忍耐,使我做那些要信靠祂並得到永生之人的榜樣。

17願尊貴、榮耀歸給那位不朽的、肉眼不能見的萬世君王——獨一無二的上帝,直到永遠。阿們!

18我兒提摩太啊,我依照從前有關你的預言,把這命令託付給你,好使你藉此打美好的仗。 19你要持守信心和無虧的良心。有些人喪掉良心,結果他們的信仰就像船觸了礁, 20其中有許米乃亞歷山大。我已經把他們交給撒旦,使他們受些教訓,不敢再說褻瀆的話。