Slovo na cestu

1. Tesalonickým 5:1-28

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, 2vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. 3Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. 4Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. 5Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. 6Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. 7Noc je čas spáčů a opilců. 8Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16Buďte radostnými lidmi. 17Neochabujte v modlitbách. 18Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19Nepřekážejte působení Božího Ducha 20a nezlehčujte jeho poselství. 21-22Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25Bratři, i vy se za nás modlete. 26Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel

Persian Contemporary Bible

اول تسالونيکیان 5:1-28

1شايد بپرسيد كه مسيح در چه زمان باز خواهد گشت. برادران عزيز، لازم نيست در اين باره چيزی بنويسم، 2زيرا شما به خوبی می‌دانيد كه هيچكس زمان بازگشت او را نمی‌داند. «روز خداوند»، همچون دزد شب، بی‌خبر سر می‌رسد. 3همان وقت كه مردم می‌گويند: «همه جا امن و امان است»، ناگهان مصيبت دامنگيرشان خواهد شد، همانطور كه درد به سراغ زن آبستن می‌آيد؛ آنگاه راه فراری برای آنان وجود نخواهد داشت.

4اما برادران عزيز، شما در تاريكی گناه و بی‌خبری نيستيد كه وقتی «روز خداوند» سر رسد، غافلگير شويد، مانند كسی كه دزد به او حمله كرده باشد. 5شما همگی فرزندان نور و روز هستيد، و با تاريكی و شب كاری نداريد. 6بنابراين، آماده باشيد و مانند ديگران به خواب نرويد. منتظر بازگشت مسيح باشيد و هوشيار بمانيد. 7شب، وقت خواب و مستی و بی‌خبری است، 8ولی ما كه در نور زندگی می‌كنيم، بايد هشيار باشيم و زره ايمان و محبت را در بركنيم، و اميد مبارک نجات را همچون كلاهخود بر سر بگذاريم.

9از ياد نبريم كه خدا ما را برنگزيده تا زير غضب خود قرار دهد، بلكه ما را انتخاب نموده تا بوسيلهٔ خداوند ما عيسی مسيح نجات دهد. 10او جان خود را فدا كرد تا ما بتوانيم تا ابد با او زندگی كنيم، خواه به هنگام بازگشت او زنده باشيم، خواه نباشيم. 11پس به همين ترتيب، به تشويق و تقويت يكديگر ادامه دهيد.

چند پند مفيد

12برادران عزيز، خواهش می‌كنم به كشيشان و خادمينی كه در كليسا زحمت می‌كشند و شما را راهنمايی می‌نمايند، احترام بگذاريد. 13به سبب زحماتی كه برای شما می‌كشند، ايشان را با تمام وجود احترام و محبت نماييد. نگذاريد چيزی باعث تيرگی روابطتان با يكديگر گردد.

14برادران عزيز، اشخاص تنبل و سركش را تأديب كنيد؛ افراد محجوب و ترسو را دلداری دهيد؛ ضعفا را ياری نماييد؛ نسبت به همه، صبر و تحمل را پيشه كنيد. 15مواظب باشيد بدی را با بدی تلافی نكنيد، بلكه بكوشيد همواره به يكديگر و به تمام مردم خوبی كنيد. 16هميشه شاد باشيد! 17پيوسته دعا كنيد! 18برای هر پيش آمدی خدا را شكر نماييد، زيرا اينست خواست خدا برای شما كه از آن عيسی مسيح هستيد.

19هيچگاه مانع كار روح خدا نشويد. 20نبوتها يعنی پيغامهايی را كه خدا به مؤمنين می‌دهد، كوچک و حقير نشماريد، 21بلكه به دقت به آنها گوش فرا دهيد، و اگر تشخيص داديد كه از جانب خدا هستند، آنها را بپذيريد. 22خود را از هر نوع بدی دور نگاه داريد.

سلامهای پايانی پولس

23دعا می‌كنم كه خود خدای آرامش، شما را تماماً مقدس سازد. باشد كه روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عيسی مسيح بی‌عيب و استوار بماند. 24همان خدايی كه شما را خوانده است تا فرزندان او باشيد، طبق وعده‌اش اين را نيز برای شما انجام خواهد داد.

25برادران عزيز، برای ما دعا كنيد. 26از جانب من به تمام برادران سلام برسانيد و ايشان را ببوسيد. 27در نام خداوند از شما می‌خواهم كه اين نامه را برای همهٔ مؤمنين بخوانيد. 28فيض خداوند ما عيسی مسيح با همهٔ شما باشد.