1. Tesalonickým 5 – SNC & NIRV

Slovo na cestu

1. Tesalonickým 5:1-28

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, 2vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. 3Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. 4Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. 5Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. 6Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. 7Noc je čas spáčů a opilců. 8Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16Buďte radostnými lidmi. 17Neochabujte v modlitbách. 18Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19Nepřekážejte působení Božího Ducha 20a nezlehčujte jeho poselství. 21-22Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25Bratři, i vy se za nás modlete. 26Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel

New International Reader’s Version

1 Thessalonians 5:1-28

The Day of the Lord Is Coming

1Brothers and sisters, we don’t have to write to you about times and dates. 2You know very well how the day of the Lord will come. It will come like a thief in the night. 3People will be saying that everything is peaceful and safe. Then suddenly they will be destroyed. It will happen like birth pains coming on a pregnant woman. None of the people will escape.

4Brothers and sisters, you are not in darkness. So that day should not surprise you as a thief would. 5All of you are children of the light. You are children of the day. We don’t belong to the night. We don’t belong to the darkness. 6So let us not be like the others. They are asleep. Instead, let us be wide awake and in full control of ourselves. 7Those who sleep, sleep at night. Those who get drunk, get drunk at night. 8But we belong to the day. So let us control ourselves. Let us put on our chest the armor of faith and love. Let us put on the hope of salvation like a helmet. 9God didn’t choose us to receive his anger. He chose us to receive salvation because of what our Lord Jesus Christ has done. 10Jesus died for us. Some will be alive when he comes. Others will be dead. Either way, we will live together with him. 11So encourage one another with the hope you have. Build each other up. In fact, that’s what you are doing.

Final Teachings

12Brothers and sisters, we ask you to accept the godly leaders who work hard among you. They care for you in the Lord. They correct you. 13Have a lot of respect for them. Love them because of what they do. Live in peace with one another. 14Brothers and sisters, we are asking you to warn certain people. These people don’t want to work. Instead, they make trouble. We are also asking you to encourage those who have lost hope. Help those who are weak. Be patient with everyone. 15Make sure that no one pays back one wrong act with another. Instead, always try to do what is good for each other and for everyone else.

16Always be joyful. 17Never stop praying. 18Give thanks no matter what happens. God wants you to thank him because you believe in Christ Jesus.

19Don’t try to stop what the Holy Spirit is doing. 20Don’t treat prophecies as if they weren’t important. 21But test all prophecies. Hold on to what is good. 22Say no to every kind of evil.

23God is the God who gives peace. May he make you holy through and through. May your whole spirit, soul and body be kept free from blame. May you be without blame from now until our Lord Jesus Christ comes. 24The God who has chosen you is faithful. He will do all these things.

25Brothers and sisters, pray for us.

26Greet all God’s people with a holy kiss.

27While the Lord is watching, here is what I command you. Have this letter read to all the brothers and sisters.

28May the grace of our Lord Jesus Christ be with you.