Slovo na cestu

1. Tesalonickým 5:1-28

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, 2vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. 3Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. 4Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. 5Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. 6Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. 7Noc je čas spáčů a opilců. 8Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16Buďte radostnými lidmi. 17Neochabujte v modlitbách. 18Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19Nepřekážejte působení Božího Ducha 20a nezlehčujte jeho poselství. 21-22Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25Bratři, i vy se za nás modlete. 26Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel

En Levende Bok

1. Tessaloniker 5:1-28

Vær beredt når Jesus kommer igjen

1Når skal alt dette skje? Ja, om det trenger vi ikke å skrive til dere, kjære søsken. 2Dere vet godt at Herren Jesus kommer igjen like uventet som en tyv om natten. 3Mens folk sier: ”Alt er trygt og sikkert”, blir de rammet av undergangen. Det kommer like plutselig som når veene setter inn hos en kvinne som skal føde barn. Ingen vil slippe unna.

4Men dere, kjære søsken, lever ikke i åndelig mørke når det gjelder disse spørsmålene. Derfor skal ikke denne dagen overraske dere som en innbruddstyv. 5Dere lever alle i lyset. Vi som tror, tilhører ikke mørket eller natten. 6Derfor må vi ikke sove som andre, men holde oss våkne og edru. 7Det er om natten vi sover, og om natten folk drikker seg beruset. 8Vi som lever i lyset, må være edru og tenke klart. Vi må beskytte våre hjerter med skjold av tro og kjærlighet og bruke håpet om frelse som en hjelm på våre hoder.

9Gud har ikke bestemt at vi en dag skal bli rammet av dommen, men at vi skal bli frelst ved vår Herre Jesus Kristus. 10Han døde for oss, for at vi for alltid skal leve med ham, enten vi lever eller er døde når han kommer tilbake. 11Derfor skal dere oppmuntre og styrke troen hos hverandre, slik som dere allerede gjør.

Råd og påminnelser

12Vi henstiller til dere, kjære søsken, å sette pris på forstanderne hos dere. De som arbeider hardt iblant dere med å undervise og gi råd. 13Tenk godt om dem og vis mye kjærlighet. På grunn av det arbeid de gjør, skal de settes høyt. Pass på å leve i fred med hverandre.

14Kjære søsken, vis til rette dem som er late og ikke skikker seg vel. Oppmuntre dem som har sjenert og tilbakeholdne. Ta hånd om de svake, og ha tålmodighet med alle. 15Pass på at ingen hevner seg mot noen, men forsøk alltid å gjøre godt mot hverandre, ja, mot alle mennesker. 16Vær alltid glade. 17Be regelmessig. 18Takk Gud uansett hva som skjer, for det vil Gud at dere som tror på Jesus Kristus, skal gjøre. 19La Guds Ånd få virke fritt iblant dere. 20-21Overse ikke noe budskap som blir framført, men test ut om det kommer fra Gud eller ikke. Ta imot det som er godt og ekte. 22Hold dere borte fra alt som er ondt og falskt.

Et siste ønske

23Vi ber at Gud, han som gir fred, skal hjelpe dere til å leve fullt og helt for ham. At han skal bevare dere slik at dere til Ånd, sjel og kropp er uten skyld den dagen vår Herre Jesus Kristus kommer igjen. 24Gud, som har innbudt dere å tilhøre ham, holder sitt ord. Derfor vil han også gjøre alt dette.

25Kjære søsken, be for oss. 26Gi alle de troende et velkomstkyss.5:26 På gresk: Hils brødrene med en hellig kyss. Det var et ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med et kyss, mennene for seg og kvinnene for seg. 27Lov meg innfor Herren Jesus å lese opp dette brevet for alle de troende.

28Med ønske om at vår Herre Jesu Kristi godhet og kjærlighet skal være med dere alle.