Slovo na cestu

1. Tesalonickým 5:1-28

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, 2vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. 3Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. 4Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. 5Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. 6Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. 7Noc je čas spáčů a opilců. 8Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16Buďte radostnými lidmi. 17Neochabujte v modlitbách. 18Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19Nepřekážejte působení Božího Ducha 20a nezlehčujte jeho poselství. 21-22Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25Bratři, i vy se za nás modlete. 26Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel

King James Version

1 Thessalonians 5:1-28

1But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. 2For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. 3For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape. 4But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. 5Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness. 6Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober. 7For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night. 8But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation. 9For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, 10Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him. 11Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.

12And we beseech you, brethren, to know them which labour among you, and are over you in the Lord, and admonish you; 13And to esteem them very highly in love for their work’s sake. And be at peace among yourselves. 14Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men. 15See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men. 16Rejoice evermore. 17Pray without ceasing. 18In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 19Quench not the Spirit. 20Despise not prophesyings. 21Prove all things; hold fast that which is good. 22Abstain from all appearance of evil. 23And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. 24Faithful is he that calleth you, who also will do it. 25Brethren, pray for us.

26Greet all the brethren with an holy kiss. 27I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. 28The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.