Slovo na cestu

1. Tesalonickým 4:1-18

Hodnota zásad je v jejich realizaci

1-2Nakonec vás, bratři, prosíme a připomínáme vám Ježíšovým jménem: usilujte o to, abyste se líbili Bohu. V tom se bez přestání cvičte a zdokonalujte. 3Bůh vás chce mít bezúhonné a čisté, neposkvrněné smilstvem; držte proto své tělo v kázni a nepropadejte vášnivosti jako pohané, kteří neznají Boha. 4-6Respektujte manželský svazek svého bližního; kdo by ho rozvracel, neujde trestu. To opakuji znovu a se vší vážností. 7Bůh nás přece nepovolal ke špinavosti, ale ke svatosti a čistotě. 8Kdo těmito hodnotami pohrdá, nepohrdá člověkem, ale samotným Bohem, dárcem svatého Ducha. 9Co se týče bratrského vztahu, jaký má být mezi věřícími lidmi, o tom se jistě nemusím příliš rozšiřovat. Sám Bůh vás učí, jak se máte mít navzájem rádi, a myslím, že vám v tomto směru nemám co vytknout. 10Vždyť je to o vás známo v celé Makedonii. Přesto vás prosím, buďte v tom ještě horlivější. 11Pokládejte za věc své cti, že budete pokojně plnit své povinnosti a živit se vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. 12Tak získáte úctu svého okolí a nebudete na nikoho odkázáni.

Druhý Kristův příchod – naděje pro živé i mrtvé

13Ještě vám chci napsat něco o tom, co se stane s křesťanem, když zemře, abyste v této věci měli jasno a nemuseli pro něho truchlit jako ti, kdo už nemají žádnou naději. 14Když totiž věříme, že Ježíš zemřel a pak znovu ožil, můžeme počítat s tím, že až se k nám Ježíš vrátí, přivede Bůh současně k životu i všechny, kteří ve víře v Krista zemřeli. 15A přímo od Pána vám mohu vyřídit: nikdo z těch, kdo zemřeli před Kristovým příchodem, se neopozdí při setkání s ním za těmi, kteří se ho dočkají ještě zaživa. 16Sám Pán se přiblíží z nebe, hlasem archanděla vydá mocný povel a ozve se Boží polnice. Nato vstanou všichni, kdo s vírou v Krista zemřeli, 17a spolu s věřícími, kteří zůstali naživu, budou shromážděni k němu. Tam se setkáme všichni, abychom s ním už zůstali na věky. 18Touto zprávou se vzájemně povzbuzujte a potěšujte.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

帖撒罗尼迦前书 4:1-18

上帝喜悦的生活

1最后,弟兄姊妹,既然你们领受了我们的教导,知道怎样行才能讨上帝的喜悦,如你们现在所行的,我们靠着主耶稣恳求、劝勉你们要更加努力。 2你们都知道我们靠着主耶稣传给你们的诫命。 3上帝的旨意是要你们圣洁,远避淫乱的事, 4要你们人人都知道持守身体的圣洁和尊贵, 5不可荒淫纵欲,像那些不认识上帝的外族人一样。 6你们在这种事上不可越轨,亏负弟兄姊妹。我们曾经对你们说过,并且郑重地警告过你们,主必惩治犯这种罪的人。 7因为上帝呼召我们不是要我们沾染污秽,而是要我们圣洁。 8所以,人若拒绝遵行这命令,他不是拒绝人,而是拒绝赐圣灵给你们的上帝。

9关于弟兄姊妹彼此相爱的事,我就不必多写了,因为你们自己从上帝那里领受了要彼此相爱的教导。 10你们对马其顿全境的弟兄姊妹已经做到了这一点。不过,我劝各位要再接再厉。 11你们要立志过安分守己的生活,亲手做工,正如我们以前吩咐你们的。 12这样,你们可以得到外人的尊敬,不必依赖任何人。

复活的盼望

13弟兄姊妹,关于安息的信徒4:13 安息的信徒”希腊文是“睡了的人”,圣经常用“睡了”作为“死了”的委婉说法,参见约翰福音十一章11—14节。,我不愿意你们一无所知,免得你们像那些没有盼望的人一样悲伤。 14我们既然相信耶稣死了,又复活了,也要相信上帝必把那些安息的信徒和耶稣一同带来。

15我们把主耶稣的话告诉你们:主再来的那天,我们还活着的人不会比已安息的信徒先见到主。 16因为主必在号令声、天使长的呼喊声和上帝的号角声中亲自从天降临,已经离世的基督徒必先复活。 17然后,我们还活着的人要和他们一起被提到云里,在空中与主相会,永远和主在一起。 18所以你们要用这些话彼此鼓励。