Slovo na cestu

1. Tesalonickým 1:1-10

Příkladný život věřících v Tesalonice

1Milí bratři, vám všem v Tesalonice, kteří jste ve spojení s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a s Bohem, jeho Otcem, posíláme spolu se Silvánem a Timotejem přání Boží milosti a pokoje.

2V každé naší modlitbě za vás děkujeme. 3Připomínáme si vaše láskyplné skutky, vaši pevnou víru a trpělivé očekávání Pána Ježíše Krista. 4Víme, milovaní, že si vás Bůh vyvolil, abyste se stali jeho dětmi. Když jsme vám tlumočili radostné Boží poselství, přijali jste ho s nepředstíraným zájmem. 5Naše kázání na vás hluboce zapůsobila, protože Boží Duch stál při nás a dával nám odvahu a našim slovům přesvědčivost. 6Tak jste se stali našimi a Kristovými učedníky a vzdor všem nesnázím vás teď Duch svatý naplňuje radostí, 7takže jste vzorem i ostatním křesťanům po celé Makedonii a Acháji. 8Nejenom tam se však vaší zásluhou dostalo Kristovo poselství. Kamkoliv přijdeme, všude nám vyprávějí – dřív než se sami dostaneme ke slovu –, že jste nalezli pravého Boha. 9Každý hovoří o tom, jak jste nás přijali, jak jste se od svých model obrátili, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému, 10a jak očekáváte příchod jeho Syna Ježíše, kterého Bůh vzkřísil a v němž je naše jediná záchrana před blížícím se soudem.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

帖撒罗尼迦前书 1:1-10

1保罗西拉提摩太写信给帖撒罗尼迦属于父上帝和主耶稣基督的教会。

愿恩典和平安归给你们!

信徒的榜样

2我们常常为你们众人感谢上帝,为你们祷告, 3在我们的父上帝面前不断地想到你们因信我们主耶稣基督而做的工作、因爱祂而受的劳苦和因祂所赐的盼望而激发的忍耐。

4上帝所爱的弟兄姊妹,我们知道上帝拣选了你们, 5因为我们传福音给你们不只是靠言语,也靠上帝的能力、圣灵的同在和充分的确据。你们也知道,我们为了你们的缘故怎样在你们中间行事为人。 6你们效法了我们和我们的主,尽管深受苦难,仍然怀着圣灵所赐的喜乐领受真道, 7成了马其顿亚该亚所有信徒的榜样。 8主的道从你们那里不仅传到了马其顿亚该亚,还传到了其他各地,你们对上帝的信心也广为人知,我们无须再多说什么。 9因为人们都在传讲你们如何接待我们,如何离弃偶像归向上帝,事奉又真又活的上帝, 10等候祂的儿子从天降临,就是祂使之从死里复活、救我们脱离将来可怕审判1:10 可怕审判”希腊文是“烈怒”。的耶稣。