Slovo na cestu

1. Tesalonickým 1:1-10

Příkladný život věřících v Tesalonice

1Milí bratři, vám všem v Tesalonice, kteří jste ve spojení s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a s Bohem, jeho Otcem, posíláme spolu se Silvánem a Timotejem přání Boží milosti a pokoje.

2V každé naší modlitbě za vás děkujeme. 3Připomínáme si vaše láskyplné skutky, vaši pevnou víru a trpělivé očekávání Pána Ježíše Krista. 4Víme, milovaní, že si vás Bůh vyvolil, abyste se stali jeho dětmi. Když jsme vám tlumočili radostné Boží poselství, přijali jste ho s nepředstíraným zájmem. 5Naše kázání na vás hluboce zapůsobila, protože Boží Duch stál při nás a dával nám odvahu a našim slovům přesvědčivost. 6Tak jste se stali našimi a Kristovými učedníky a vzdor všem nesnázím vás teď Duch svatý naplňuje radostí, 7takže jste vzorem i ostatním křesťanům po celé Makedonii a Acháji. 8Nejenom tam se však vaší zásluhou dostalo Kristovo poselství. Kamkoliv přijdeme, všude nám vyprávějí – dřív než se sami dostaneme ke slovu –, že jste nalezli pravého Boha. 9Každý hovoří o tom, jak jste nás přijali, jak jste se od svých model obrátili, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému, 10a jak očekáváte příchod jeho Syna Ježíše, kterého Bůh vzkřísil a v němž je naše jediná záchrana před blížícím se soudem.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Фессалоникийцам 1:1-10

Приветствие

1От Павлуса, Силуана1:1 Силуан – по всей вероятности, тот же человек, что и Сило (см. Деян. 15:22). и Тиметея – общине верующих в Фессалониках, принадлежащей Небесному Отцу и Повелителю Исо Масеху1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков..

Благодать и мир вам!1:1 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».

Благодарность Всевышнему за веру фессалоникийцев

2Мы всегда благодарим Всевышнего за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах, 3постоянно помня о делах вашей веры, о труде, который вы совершаете по любви, и о вашей стойкости в надежде на нашего Повелителя Исо Масеха перед Всевышним, нашим Небесным Отцом.

4Всевышний любит вас, братья, и мы знаем, что Он избрал вас! 5Наша Радостная Весть пришла к вам не только как слова, но в ней были и сила Святого Духа, и полная уверенность в её истине. Вы знаете и то, какими мы были для вас, находясь с вами. 6И вы стали подражать нам и Повелителю и, несмотря на большие страдания, приняли слово о Масехе с радостью, данной вам Святым Духом. 7Вы стали образцом для верующих в Македонии и Охоии1:7 Македония и Охоия – Греция в целом., 8и слово Повелителя, таким образом, распространилось от вас не только в Македонии и Охоии, но и повсюду разошлась весть о вашей вере во Всевышнего, и нам уже ничего и не нужно говорить. 9Так как уже другие рассказывают нам о том, как вы нас приняли и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему 10и ожидать с небес Его (вечного) Сына1:10 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23)., Которого Он воскресил из мёртвых, Исо, Который избавляет нас от приближающегося гнева Всевышнего.