1. Tesalonickým 1 – SNC & BDS

Czech Living New Testament

1. Tesalonickým 1:1-10

Příkladný život věřících v Tesalonice

1Milí bratři, vám všem v Tesalonice, kteří jste ve spojení s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a s Bohem, jeho Otcem, posíláme spolu se Silvánem a Timotejem přání Boží milosti a pokoje.

2V každé naší modlitbě za vás děkujeme. 3Připomínáme si vaše láskyplné skutky, vaši pevnou víru a trpělivé očekávání Pána Ježíše Krista. 4Víme, milovaní, že si vás Bůh vyvolil, abyste se stali jeho dětmi. Když jsme vám tlumočili radostné Boží poselství, přijali jste ho s nepředstíraným zájmem. 5Naše kázání na vás hluboce zapůsobila, protože Boží Duch stál při nás a dával nám odvahu a našim slovům přesvědčivost. 6Tak jste se stali našimi a Kristovými učedníky a vzdor všem nesnázím vás teď Duch svatý naplňuje radostí, 7takže jste vzorem i ostatním křesťanům po celé Makedonii a Acháji. 8Nejenom tam se však vaší zásluhou dostalo Kristovo poselství. Kamkoliv přijdeme, všude nám vyprávějí – dřív než se sami dostaneme ke slovu –, že jste nalezli pravého Boha. 9Každý hovoří o tom, jak jste nás přijali, jak jste se od svých model obrátili, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému, 10a jak očekáváte příchod jeho Syna Ježíše, kterého Bůh vzkřísil a v němž je naše jediná záchrana před blížícím se soudem.

La Bible du Semeur (The Bible of the Sower)

1 Thessaloniciens 1:1-10

Salutation

1Paul, Silvain et Timothée saluent l’Eglise des Thessaloniciens1.1 Silvain: ou Silas. Voir Ac 15.22. Timothée: voir Ac 16.1. Silvain et Timothée ont collaboré à la fondation de l’Eglise à Thessalonique. Thessaloni que : port du nord de la Grèce. Voir Ac 17.1-9. dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ.

Que la grâce et la paix vous soient accordées.

Paul et les chrétiens de Thessalonique

La foi et l’exemple des Thessaloniciens

2Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque, dans nos prières, nous faisons mention de vous : 3nous nous rappelons sans cesse, devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif, et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ1.3 Autre traduction : nous nous rappelons sans cesse votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ et que vous vivez devant Dieu.. 4Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qu’il aime. 5En effet, l’Evangile que nous annonçons, nous ne vous l’avons pas apporté en paroles seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction.

Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. 6Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la Parole au milieu d’épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. 7Aussi vous êtes devenus, à votre tour, des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l’Achaïe1.7 Macédoine: voir note 2 Co 1.16. Achaïe: voir note 2 Co 1.1..

8Non seulement l’œuvre accomplie chez vous par la Parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu’en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu1.8 S’explique par la situation portuaire de Thessalonique : des gens de partout y faisaient escale et les chrétiens pouvaient leur annoncer l’Evangile. De plus, Thessalonique se trouvait sur la voie Egnatienne, l’une des grandes routes de l’Empire romain., et nous n’avons même pas besoin d’en parler. 9On raconte, en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles1.9 La plupart des membres de l’Eglise étaient des non-Juifs. pour servir le Dieu vivant et vrai 10et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu’il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir1.10 Au jugement dernier (voir 5.9 ; Jn 5.24 ; Rm 1.18)..