Slovo na cestu

1. Petrův 2:1-25

1A tak se zbavujte všech špatných vlastností, návyků a pocitů. Mezi ně patří nečestnost, závist, pomluvy a přetvářka. 2Jste jako nemluvňátka nově narozená pro Boží rodinu. Jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem – číst je a přemýšlet o něm, abyste rostli ve víře a k spáse. 3Vždyť jste už na sobě poznali Boží dobrotivost.

Živý kámen a vyvolení lidé

4Přicházejte ke Kristu, kameni živému, který byl lidmi zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 5I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Nadto vám Kristus vydobyl právo, abyste mohli jako kněží bezprostředně přistupovat k Bohu. Přinášejte mu tedy duchovní oběti vašeho čistého života, které rád přijme pro zásluhy Ježíše Krista. 6Písmo o tom hovoří takto:

„Posílám Krista jako pečlivě vybraný,

vzácný základní kámen mé církve a nikdy nezklamu ty,

kdo v něho věří.“

7Ano, vám, kteří věříte, je velmi drahý, ale nevěřícím jsou určena tato slova Písma:

„Stavitelé zavrhli kámen,

který se stal základním kamenem.

Pro ně je kamenem,

o nějž klopýtnou,

a skálou,

která způsobí jejich pád.“

8Svým vzdorem vůči Božímu slovu na sebe přivolávají to, co Bůh předem řekl, svůj úplný pád. 9Ale vy jste vyvoleni samým Bohem jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom, který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla. 10Dříve jste nebyli ničím, nyní jste Božím lidem. Dříve jste nevěděli o Boží dobrotě, a nyní proměnila vaše životy.

Chování Božího lidu v utrpení

11Prosím vás, moji milí, žijte na tomto světě jako hosté. Váš skutečný domov je nyní v nebi, proto se zřekněte zlých přání, která ohrožují váš život s Kristem. 12Mezi nevěřícími se chovejte vždy správně. I když o vás mluví jako o nejhorších lidech, nakonec, uvidí-li vaše dobré jednání, mohou být při druhém příchodu Ježíše Krista mezi zachráněnými.

13-14Jako věřící respektujte představitele své země. Mají povinnost stíhat všechny, kdo činí zlo, a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15Bůh si přeje, abyste svým příkladným životem umlčeli kritiku těch, kteří odsuzují Boží zvěst, třebaže nevědí, co jim přináší, a aniž zakusili její moc. 16Jste svobodní lidé, neznamená to však, že máte svobodu k činění zla. Pro vás je vždy směrodatná Boží vůle. 17S každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v uctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti.

18Respektujte své nadřízené, nejen když jsou k vám mírní a laskaví, ale i když jsou přísní a tvrdí. 19Je to přednost, když někdo pro věrnost Bohu snáší utrpení neprávem. 20Vždyť co je na tom záslužného, snášíte-li trest, který je vám spravedlivě vyměřen? Ale když jednáte správně, a přece za to trpíte, Bůh to ocení. 21Taková utrpení jsou jen částí toho, co zakusil pro nás Kristus, který se v tom stal naším příkladem. Proto ho následujte! 22On nikdy nezhřešil, nikdy nevyslovil lež; 23snášel urážky, ale sám neurážel; když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Bohu, který soudí spravedlivě. 24On sám nesl naše hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat s hříchem a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. 25Byli jste jako ovce, které zabloudily, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

彼得前書 2:1-25

渴慕靈奶

1因此,你們既然已經除去一切惡毒、欺詐、虛偽、嫉妒和毀謗, 2就要像初生的嬰兒一樣渴慕純淨的靈奶,好不斷成長,直到完全得救。 3因為你們嚐過主恩的滋味是何等甘美。

靈宮活石

4主是活石,雖然被人棄絕,卻被上帝揀選、視為寶貴。 5你們也如同活石,被用來建造屬靈的宮殿,好做聖潔的祭司,藉著耶穌基督獻上蒙上帝悅納的靈祭。 6因為聖經上說:

「看啊,我在錫安放了一塊蒙揀選的寶貴房角石,

信靠祂的人必不會蒙羞。」

7所以,對你們信的人而言,這石頭是寶貴的;但對那些不信的人來說,卻是:

「工匠丟棄的石頭,

已成了房角石。」

8也是:

「絆腳石和使人跌倒的磐石。」

他們跌倒是因為他們不順服真道,這種下場早已註定了。

9但你們是蒙揀選的族群,是君尊的祭司,是聖潔的國度,是上帝的子民,因此你們可以宣揚上帝的美德。祂曾呼召你們離開黑暗,進入祂奇妙的光明。 10從前你們不是上帝的子民,現在卻作了祂的子民;從前你們未蒙憐憫,現在卻蒙了憐憫。

上帝的僕人

11親愛的弟兄姊妹,你們是客旅,是寄居的,我勸你們要禁戒與靈魂為敵的邪情私慾。 12你們在異教徒當中要品行端正。這樣,儘管他們毀謗你們是作惡的人,但看見你們的好行為,也會在主來的日子把榮耀歸給上帝。

13為主的緣故,你們要服從人間的一切權柄,不管是居首位的君王, 14還是被君王派來賞善罰惡的官員。 15因為上帝的旨意是要你們行善,使那些愚昧無知的人啞口無言。 16你們是自由的人,不要以自由為藉口去犯罪作惡,要作上帝的奴僕。 17要尊重所有的人,愛主內的弟兄姊妹,敬畏上帝,尊敬君王。

受苦的榜樣

18你們做奴僕的,要存敬畏的心順服主人,不但順服那良善溫和的,也要順服那兇暴的。 19因為人若為了讓良心對得起上帝而忍受冤屈之苦,就會得到恩福。 20如果你們犯罪受責打,能夠忍受得住,有什麼功勞呢?但如果你們因行善而受苦,還能忍受,就是上帝所喜悅的。

21你們蒙召也是為此,因為基督也為你們受過苦,給你們留下榜樣,叫你們可以追隨祂的腳步。 22祂沒有犯罪,口中也沒有詭詐。 23祂被辱駡也不還口,被迫害也不揚言報復,只把自己交託給按公義施行審判的上帝。 24祂被釘在十字架上,親身擔當了我們的罪,使我們向著罪死了,可以過公義的生活。因祂所受的鞭傷,你們得到了醫治。 25從前你們好像是迷路的羊,現在卻歸向了你們靈魂的牧人和監護者。