Slovo na cestu

1. Petrův 2:1-25

1A tak se zbavujte všech špatných vlastností, návyků a pocitů. Mezi ně patří nečestnost, závist, pomluvy a přetvářka. 2Jste jako nemluvňátka nově narozená pro Boží rodinu. Jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem – číst je a přemýšlet o něm, abyste rostli ve víře a k spáse. 3Vždyť jste už na sobě poznali Boží dobrotivost.

Živý kámen a vyvolení lidé

4Přicházejte ke Kristu, kameni živému, který byl lidmi zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 5I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Nadto vám Kristus vydobyl právo, abyste mohli jako kněží bezprostředně přistupovat k Bohu. Přinášejte mu tedy duchovní oběti vašeho čistého života, které rád přijme pro zásluhy Ježíše Krista. 6Písmo o tom hovoří takto:

„Posílám Krista jako pečlivě vybraný,

vzácný základní kámen mé církve a nikdy nezklamu ty,

kdo v něho věří.“

7Ano, vám, kteří věříte, je velmi drahý, ale nevěřícím jsou určena tato slova Písma:

„Stavitelé zavrhli kámen,

který se stal základním kamenem.

Pro ně je kamenem,

o nějž klopýtnou,

a skálou,

která způsobí jejich pád.“

8Svým vzdorem vůči Božímu slovu na sebe přivolávají to, co Bůh předem řekl, svůj úplný pád. 9Ale vy jste vyvoleni samým Bohem jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom, který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla. 10Dříve jste nebyli ničím, nyní jste Božím lidem. Dříve jste nevěděli o Boží dobrotě, a nyní proměnila vaše životy.

Chování Božího lidu v utrpení

11Prosím vás, moji milí, žijte na tomto světě jako hosté. Váš skutečný domov je nyní v nebi, proto se zřekněte zlých přání, která ohrožují váš život s Kristem. 12Mezi nevěřícími se chovejte vždy správně. I když o vás mluví jako o nejhorších lidech, nakonec, uvidí-li vaše dobré jednání, mohou být při druhém příchodu Ježíše Krista mezi zachráněnými.

13-14Jako věřící respektujte představitele své země. Mají povinnost stíhat všechny, kdo činí zlo, a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15Bůh si přeje, abyste svým příkladným životem umlčeli kritiku těch, kteří odsuzují Boží zvěst, třebaže nevědí, co jim přináší, a aniž zakusili její moc. 16Jste svobodní lidé, neznamená to však, že máte svobodu k činění zla. Pro vás je vždy směrodatná Boží vůle. 17S každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v uctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti.

18Respektujte své nadřízené, nejen když jsou k vám mírní a laskaví, ale i když jsou přísní a tvrdí. 19Je to přednost, když někdo pro věrnost Bohu snáší utrpení neprávem. 20Vždyť co je na tom záslužného, snášíte-li trest, který je vám spravedlivě vyměřen? Ale když jednáte správně, a přece za to trpíte, Bůh to ocení. 21Taková utrpení jsou jen částí toho, co zakusil pro nás Kristus, který se v tom stal naším příkladem. Proto ho následujte! 22On nikdy nezhřešil, nikdy nevyslovil lež; 23snášel urážky, ale sám neurážel; když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Bohu, který soudí spravedlivě. 24On sám nesl naše hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat s hříchem a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. 25Byli jste jako ovce, které zabloudily, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

彼得前书 2:1-25

渴慕灵奶

1因此,你们既然已经除去一切恶毒、欺诈、虚伪、嫉妒和毁谤, 2就要像初生的婴儿一样渴慕纯净的灵奶,好不断成长,直到完全得救。 3因为你们尝过主恩的滋味是何等甘美。

灵宫活石

4主是活石,虽然被人弃绝,却被上帝拣选、视为宝贵。 5你们也如同活石,被用来建造属灵的宫殿,好做圣洁的祭司,借着耶稣基督献上蒙上帝悦纳的灵祭。 6因为圣经上说:

“看啊,我在锡安放了一块蒙拣选的宝贵房角石,

信靠祂的人必不会蒙羞。”

7所以,对你们信的人而言,这石头是宝贵的;但对那些不信的人来说,却是:

“工匠丢弃的石头,

已成了房角石。”

8也是:

“绊脚石和使人跌倒的磐石。”

他们跌倒是因为他们不顺服真道,这种下场早已注定了。

9但你们是蒙拣选的族群,是君尊的祭司,是圣洁的国度,是上帝的子民,因此你们可以宣扬上帝的美德。祂曾呼召你们离开黑暗,进入祂奇妙的光明。 10从前你们不是上帝的子民,现在却做了祂的子民;从前你们未蒙怜悯,现在却蒙了怜悯。

上帝的仆人

11亲爱的弟兄姊妹,你们是客旅,是寄居的,我劝你们要禁戒与灵魂为敌的邪情私欲。 12你们在异教徒当中要品行端正。这样,尽管他们毁谤你们是作恶的人,但看见你们的好行为,也会在主来的日子把荣耀归给上帝。

13为主的缘故,你们要服从人间的一切权柄,不管是居首位的君王, 14还是被君王派来赏善罚恶的官员。 15因为上帝的旨意是要你们行善,使那些愚昧无知的人哑口无言。 16你们是自由的人,不要以自由为借口去犯罪作恶,要做上帝的奴仆。 17要尊重所有的人,爱主内的弟兄姊妹,敬畏上帝,尊敬君王。

受苦的榜样

18你们做奴仆的,要存敬畏的心顺服主人,不但顺服那良善温和的,也要顺服那凶暴的。 19因为人若为了让良心对得起上帝而忍受冤屈之苦,就会得到恩福。 20如果你们犯罪受责打,能够忍受得住,有什么功劳呢?但如果你们因行善而受苦,还能忍受,就是上帝所喜悦的。

21你们蒙召也是为此,因为基督也为你们受过苦,给你们留下榜样,叫你们可以追随祂的脚步。 22祂没有犯罪,口中也没有诡诈。 23祂被辱骂也不还口,被迫害也不扬言报复,只把自己交托给按公义施行审判的上帝。 24祂被钉在十字架上,亲身担当了我们的罪,使我们向着罪死了,可以过公义的生活。因祂所受的鞭伤,你们得到了医治。 25从前你们好像是迷路的羊,现在却归向了你们灵魂的牧人和监护者。