Slovo na cestu

1. Korintským 16:1-24

Dary při sbírkách jsou dokladem bratrských vztahů

1Teď ještě několik slov ke sbírce pro jeruzalémské křesťany. Doporučili vám stejný postup, jaký jsem zavedl v Galacii. 2Vždycky v neděli si doma dejte stranou ze svého týdenního příjmu tolik, kolik můžete postrádat. Nečekejte s tím až na můj příchod, po částkách se šetří lépe než najednou. 3Až pak přijdu, napíšu k vašemu daru průvodní dopis a spolehliví poslové, které sami určíte, vezmou peníze s listem do Jeruzaléma. 4Bude-li třeba, připojím se k nim i já.

Pavlovy závěrečné rady

5Mám v úmyslu cestovat k vám přes Makedonii, kde bych se krátce zastavil v některých křesťanských obcích. 6U vás bych se rád zdržel trochu déle, možná přes celou zimu, než se zase vypravím dál. 7Korintem jen tak projít a s vámi se jen tak letmo uvidět, zdálo se mi příliš málo, a tak doufám, že mi Pán dovolí trochu déle mezi vámi pobýt.

8Tady v Efezu zůstanu pravděpodobně až do Letnic, 9otevírají se zde slibné možnosti dalšího působení – i když o nepřátele taky ovšem není nouze.

10Až k vám přijde Timoteus, ať se u vás cítí jako mezi svými, vždyť pracuje pro Pána stejně jako já. 11Je sice ještě mladý, to je pravda, ale proto si nezaslouží nějaké přezírání. Přijměte ho dobře a pomozte mu s přípravou na zpáteční cestu, budu ho čekat a těšit se i na všechny, kteří přijdou s ním.

12Apolla jsem dlouho přemlouval a prosil, aby se k vám vydal spolu s ostatními, ale tentokrát cítil svou povinnost jinde. Vydá se k vám hned, jakmile bude zase volný.

13Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní. 14Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!

15Mám k vám jednu prosbu. Pamatujete se jistě, že Štefan a jeho rodina byli první v Řecku, kdo se stali křesťany a svůj život zasvětili spolubratřím. 16Mějte tedy pro ně uznání stejně jako pro všechny, kdo svůj čas a síly věnovali naší společné práci. 17Jsem velmi rád, že Štefan, Fortunát a Achaikos přišli, aby mi svou přítomností vynahradili naše odloučení. 18Moc mě tím povzbudili, jako jistě i vás. Takových lidí je třeba si vážit.

Závěrečné pozdravy

19Asijské křesťanské obce vás všechny srdečně pozdravují. Pozdrav vám vzkazují také Akvila s Priscilou a všichni, kdo se u nich scházívají. 20Od všech zde mám vyřídit upřímné pozdravy. Obejměte se navzájem v křesťanské lásce.

21Na konec připojuji vlastnoručně i svůj pozdrav. 22Náš Pán se vrátí brzy! Kdo jím pohrdá, toho stihne trest.

23-24Modlím se, aby vás i nadále provázela milost Ježíše Krista.

V jeho lásce, která nás spojuje.

Váš Pavel

Persian Contemporary Bible

اول قرنتیان 16:1-24

جمع‌آوری هدايا برای مسيحيان اورشليم

1اما دربارهٔ اعانات و هدايايی كه در نظر داريد برای مسيحيان اورشليم بفرستيد، می‌توانيد چنين عمل كنيد (به كليساهای ايالت «غلاطيه» نيز همين روش را پيشنهاد كردم): 2در نخستين روز هر هفته يعنی يكشنبه، هر يک از شما به نسبت درآمدی كه داشته‌ايد، مبلغی را برای اين كار كنار بگذاريد. برای جمع‌آوری اين مبالغ، منتظر آمدن من نباشيد. 3وقتی آمدم، هدايای پر مهر شما را همراه نامه، به دست اشخاص قابل اعتمادی كه خودتان تعيين كرده‌ايد، به اورشليم خواهم فرستاد. 4اگر صلاح باشد كه من هم با ايشان بروم، خواهم رفت.

برنامه‌های پولس

5من نخست به «مقدونيه» خواهم رفت، اما در آنجا زياد نخواهم ماند. سپس به ديدن شما خواهم آمد. 6احتمال دارد بتوانم كمی بيشتر نزد شما بمانم، شايد تمام زمستان را. آنگاه با كمک شما به سفر ادامه خواهم داد. 7زيرا اين بار نمی‌خواهم فقط بر سر راه، شما را ملاقات كنم، بلكه به خواست خداوند در نظر دارم مدتی نزد شما بمانم.

8اما تا عيد پنتیکاست در اينجا يعنی در «افسس» خواهم ماند، 9زيرا برای اعلام و تعليم پيغام انجيل فرصت خوبی وجود دارد، گرچه تعداد مخالفان نيز كم نيست.

10هرگاه «تيموتائوس» نزد شما آيد، از او به گرمی پذيرايی كنيد، زيرا او نيز مانند من مشغول خدمت به خداوند است. 11مواظب باشيد كسی به او به سبب جوانی‌اش، بی‌احترامی و بی‌اعتنايی نكند، بلكه او را در سفرش ياری دهيد تا با دلگرمی نزد من بازگردد، زيرا چشم به راه او و ساير برادران هستم. 12از «اپلس» خواهش كردم كه همراه ايشان به ديدن شما بيايد، اما به نظر او خواست خدا نيست كه اكنون بيايد. اما هرگاه فرصت كند، خواهد آمد.

13هشيار باشيد كه چيزی به ايمانتان صدمه نزند. به خداوند وفادار بمانيد. قوی و شجاع باشيد. 14كارهای شما، همه با محبت و مهربانی توأم باشد.

15«استيفانُس» و خانوادهٔ او را قطعاً به یاد داريد. ايشان اولين كسانی بودند كه در يونان مسيحی شدند، و زندگی خود را صرف كمک و خدمت به مسيحيان كرده‌اند. خواهش می‌كنم 16دستورات و راهنمايی‌های ايشان را بجا بياوريد، و به آنان و تمام كسانی كه با چنين صميميتی در كنار شما زحمت می‌كشند، تا آنجا كه می‌توانيد كمک نماييد. 17بسيار شادم كه استيفانس، فرتوناتوس و اخائيكوس برای ديدن من به اينجا آمده‌اند. ايشان جای خالی شما را پر می‌كنند و به جای شما به من كمک می‌نمايند. 18آنان باعث شادی و دلگرمی من شدند و يقين دارم كه نسبت به شما هم همينطور بوده‌اند. اميدوارم قدر زحمات چنين اشخاص را بدانيد.

سلامها

19كليساهای ايالت آسيا سلامهای گرم می‌فرستند. «اكيلا» و همسرش «پرسكلا» و همچنين ساير كسانی كه در خانهٔ ايشان برای عبادت جمع می‌شوند، به شما سلام می‌رسانند. 20اينجا، تمام دوستان از من خواسته‌اند كه سلامشان را به شما برسانم. وقتی دور هم جمع می‌شويد، يكديگر را به جای ما روبوسی كنيد.

21من، پولس، اين سلامها را به دست خودم می‌نويسم.

22اگر كسی خداوند را دوست ندارد، لعنت بر او باد! ای خداوند مسيح، بيا! 23فيض خداوند ما عيسی مسيح، با شما باشد. 24همهٔ شما كه از آن عيسی مسيح هستيد، محبت‌های قلبی مرا بپذيريد. آمين.