1. Korintským 16 – SNC & NIV

Slovo na cestu

1. Korintským 16:1-24

Dary při sbírkách jsou dokladem bratrských vztahů

1Teď ještě několik slov ke sbírce pro jeruzalémské křesťany. Doporučili vám stejný postup, jaký jsem zavedl v Galacii. 2Vždycky v neděli si doma dejte stranou ze svého týdenního příjmu tolik, kolik můžete postrádat. Nečekejte s tím až na můj příchod, po částkách se šetří lépe než najednou. 3Až pak přijdu, napíšu k vašemu daru průvodní dopis a spolehliví poslové, které sami určíte, vezmou peníze s listem do Jeruzaléma. 4Bude-li třeba, připojím se k nim i já.

Pavlovy závěrečné rady

5Mám v úmyslu cestovat k vám přes Makedonii, kde bych se krátce zastavil v některých křesťanských obcích. 6U vás bych se rád zdržel trochu déle, možná přes celou zimu, než se zase vypravím dál. 7Korintem jen tak projít a s vámi se jen tak letmo uvidět, zdálo se mi příliš málo, a tak doufám, že mi Pán dovolí trochu déle mezi vámi pobýt.

8Tady v Efezu zůstanu pravděpodobně až do Letnic, 9otevírají se zde slibné možnosti dalšího působení – i když o nepřátele taky ovšem není nouze.

10Až k vám přijde Timoteus, ať se u vás cítí jako mezi svými, vždyť pracuje pro Pána stejně jako já. 11Je sice ještě mladý, to je pravda, ale proto si nezaslouží nějaké přezírání. Přijměte ho dobře a pomozte mu s přípravou na zpáteční cestu, budu ho čekat a těšit se i na všechny, kteří přijdou s ním.

12Apolla jsem dlouho přemlouval a prosil, aby se k vám vydal spolu s ostatními, ale tentokrát cítil svou povinnost jinde. Vydá se k vám hned, jakmile bude zase volný.

13Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní. 14Z každého vašeho činu ať vyzařuje láska!

15Mám k vám jednu prosbu. Pamatujete se jistě, že Štefan a jeho rodina byli první v Řecku, kdo se stali křesťany a svůj život zasvětili spolubratřím. 16Mějte tedy pro ně uznání stejně jako pro všechny, kdo svůj čas a síly věnovali naší společné práci. 17Jsem velmi rád, že Štefan, Fortunát a Achaikos přišli, aby mi svou přítomností vynahradili naše odloučení. 18Moc mě tím povzbudili, jako jistě i vás. Takových lidí je třeba si vážit.

Závěrečné pozdravy

19Asijské křesťanské obce vás všechny srdečně pozdravují. Pozdrav vám vzkazují také Akvila s Priscilou a všichni, kdo se u nich scházívají. 20Od všech zde mám vyřídit upřímné pozdravy. Obejměte se navzájem v křesťanské lásce.

21Na konec připojuji vlastnoručně i svůj pozdrav. 22Náš Pán se vrátí brzy! Kdo jím pohrdá, toho stihne trest.

23-24Modlím se, aby vás i nadále provázela milost Ježíše Krista.

V jeho lásce, která nás spojuje.

Váš Pavel

New International Version

1 Corinthians 16:1-24

The Collection for the Lord’s People

1Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. 2On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. 3Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. 4If it seems advisable for me to go also, they will accompany me.

Personal Requests

5After I go through Macedonia, I will come to you—for I will be going through Macedonia. 6Perhaps I will stay with you for a while, or even spend the winter, so that you can help me on my journey, wherever I go. 7For I do not want to see you now and make only a passing visit; I hope to spend some time with you, if the Lord permits. 8But I will stay on at Ephesus until Pentecost, 9because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me.

10When Timothy comes, see to it that he has nothing to fear while he is with you, for he is carrying on the work of the Lord, just as I am. 11No one, then, should treat him with contempt. Send him on his way in peace so that he may return to me. I am expecting him along with the brothers.

12Now about our brother Apollos: I strongly urged him to go to you with the brothers. He was quite unwilling to go now, but he will go when he has the opportunity.

13Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong. 14Do everything in love.

15You know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the Lord’s people. I urge you, brothers and sisters, 16to submit to such people and to everyone who joins in the work and labors at it. 17I was glad when Stephanas, Fortunatus and Achaicus arrived, because they have supplied what was lacking from you. 18For they refreshed my spirit and yours also. Such men deserve recognition.

Final Greetings

19The churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla16:19 Greek Prisca, a variant of Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. 20All the brothers and sisters here send you greetings. Greet one another with a holy kiss.

21I, Paul, write this greeting in my own hand.

22If anyone does not love the Lord, let that person be cursed! Come, Lord16:22 The Greek for Come, Lord reproduces an Aramaic expression (Marana tha) used by early Christians.!

23The grace of the Lord Jesus be with you.

24My love to all of you in Christ Jesus. Amen.16:24 Some manuscripts do not have Amen.