Slovo na cestu

1. Janův 5:1-21

Víra v Božího Syna

1Kdo věří, že Ježíš je Spasitel, patří do Boží rodiny, a kdo miluje Otce, miluje i jeho děti. 2-4Naše vzájemná láska prozrazuje, jak milujeme a posloucháme Boha.

Jeho přikázání nejsou těžká, plníme-li je z lásky. Když posloucháme Boha jako děti, nepodléháme zlu. Vítězství v tomto zápase nám přináší víra v Ježíše Krista jako Božího Syna. Bez ní nemáme naději.

5-6K víře, že jsme zachráněni, nás opravňují tři skutečnosti: to, že se dal Ježíš pokřtít, jako by byl hříšník; to, že místo nás zemřel na kříži jako zločinec; a to, že jsme obdrželi Ducha svatého, který nám to potvrzuje. 7Máme tedy tři svědky: 8Ducha svatého, vodu a krev, a ti tři svědčí shodně.

9Přijímáme-li svědectví lidí, proč nevěřit tomu, co o svém Synu říká Bůh? 10-12Kdo tedy věří v Ježíše jako v Božího Syna, dává Bohu za pravdu. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože odmítá svědectví Otce o Synu. Kdo přijímá toto svědectví, stojí na prahu věčného života. Dveře nám otevřel Boží Syn. Bez něho se dovnitř nedostaneme.

Závěr

13To je smysl mého dopisu, abyste měli jistotu, že věříte-li v Božího Syna, máte věčný život.

14-15Můžeme si však být jisti i tím, že už dnes nás slyší, když o něco prosíme v souladu s jeho vůlí. A nejen slyší, ale dává nám to, oč ho prosíme.

16Vidíte-li, že bratr hřeší, proste za něj, aby neztratil život. Ale nemyslete si, že modlitbami zachráníte člověka, který se zatvrdil a odmítá činit pokání. 17Každá neposlušnost je hřích, ale hřích bez pokání vede k smrti. 18Víme, že kdo je skutečně Boží dítě, nehřeší, protože ho Boží Syn chrání a ten zlý na něho nemá právo. 19Jenom pod Boží mocí jsme v bezpečí, všude jinde jsme vydáni zlému napospas.

20Boží Syn, Ježíš Kristus, přišel, abychom v něm poznali zachránce a přimkli se k němu. On je pravý Bůh a dárce věčného života. 21A proto si ho nedejte nikým a ničím zastínit.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰一書 5:1-21

勝過世界的人

1每一個信耶穌是基督的人,都是從上帝生的。凡愛生他之上帝的,也愛上帝所生的。 2當我們愛上帝,遵行祂的命令時,便知道自己也愛祂的兒女。 3因為我們遵行上帝的命令就是愛上帝,祂的命令並不難遵守。 4因為凡是從上帝生的人都能勝過世界,使我們得勝的是我們的信心。 5誰能勝過世界呢?不就是那些信耶穌是上帝的兒子的人嗎?

上帝的見證

6耶穌基督是藉著水和血來的。祂不單是藉著水來的,也是藉著水和血來的,並且有聖靈為祂做見證,聖靈就是真理。 7這樣,做見證的共有三樣: 8聖靈、水和血。這三者是一致的。 9我們既然接受人的見證,就更該接受上帝的見證,因為上帝為祂的兒子作了見證。 10信上帝兒子的人心裡有這見證,不信上帝的人等於把上帝當作撒謊的,因為他不信上帝為祂兒子做的見證。 11這見證就是:上帝已經把永恆的生命賜給我們,這生命在祂兒子裡面。 12人有上帝的兒子,就有這生命;沒有上帝的兒子,就沒有這生命。

永恆的生命

13我把這些事寫給你們這些信上帝兒子之名的人,是要你們知道自己有永生。 14我們若按著上帝的旨意祈求,祂必垂聽,這是我們對上帝的信心。 15我們既然知道上帝垂聽我們一切的祈求,就知道我們能得到所求的。

16若有人看見信徒犯了不至於死的罪,就當為他禱告,上帝必將生命賜給他。有的罪會導致死亡,我並不是說你們要為這樣的罪禱告。 17一切不義的事都是罪,但有的罪不會導致死亡。

18我們知道從上帝生的不會繼續犯罪,因為上帝的兒子保護他,那惡者無法害他。 19我們知道自己屬於上帝,全世界都在那惡者手中。

20我們知道上帝的兒子已經來了,並且賜給了我們悟性,使我們能認識真神。我們在真神裡面,就是在祂兒子耶穌基督裡面。祂是真神,也是永生。

21孩子們啊,你們要遠離偶像!