1. Janův 5 – SNC & CARS

Slovo na cestu

1. Janův 5:1-21

Víra v Božího Syna

1Kdo věří, že Ježíš je Spasitel, patří do Boží rodiny, a kdo miluje Otce, miluje i jeho děti. 2-4Naše vzájemná láska prozrazuje, jak milujeme a posloucháme Boha.

Jeho přikázání nejsou těžká, plníme-li je z lásky. Když posloucháme Boha jako děti, nepodléháme zlu. Vítězství v tomto zápase nám přináší víra v Ježíše Krista jako Božího Syna. Bez ní nemáme naději.

5-6K víře, že jsme zachráněni, nás opravňují tři skutečnosti: to, že se dal Ježíš pokřtít, jako by byl hříšník; to, že místo nás zemřel na kříži jako zločinec; a to, že jsme obdrželi Ducha svatého, který nám to potvrzuje. 7Máme tedy tři svědky: 8Ducha svatého, vodu a krev, a ti tři svědčí shodně.

9Přijímáme-li svědectví lidí, proč nevěřit tomu, co o svém Synu říká Bůh? 10-12Kdo tedy věří v Ježíše jako v Božího Syna, dává Bohu za pravdu. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože odmítá svědectví Otce o Synu. Kdo přijímá toto svědectví, stojí na prahu věčného života. Dveře nám otevřel Boží Syn. Bez něho se dovnitř nedostaneme.

Závěr

13To je smysl mého dopisu, abyste měli jistotu, že věříte-li v Božího Syna, máte věčný život.

14-15Můžeme si však být jisti i tím, že už dnes nás slyší, když o něco prosíme v souladu s jeho vůlí. A nejen slyší, ale dává nám to, oč ho prosíme.

16Vidíte-li, že bratr hřeší, proste za něj, aby neztratil život. Ale nemyslete si, že modlitbami zachráníte člověka, který se zatvrdil a odmítá činit pokání. 17Každá neposlušnost je hřích, ale hřích bez pokání vede k smrti. 18Víme, že kdo je skutečně Boží dítě, nehřeší, protože ho Boží Syn chrání a ten zlý na něho nemá právo. 19Jenom pod Boží mocí jsme v bezpečí, všude jinde jsme vydáni zlému napospas.

20Boží Syn, Ježíš Kristus, přišel, abychom v něm poznali zachránce a přimkli se k němu. On je pravý Bůh a dárce věčného života. 21A proto si ho nedejte nikým a ničím zastínit.

Священное Писание

1 Иохана 5:1-21

Победа верующих над миром

1Кто верит в то, что Иса – обещанный Масих, тот рождён от Всевышнего, а кто любит Небесного Отца, тот любит и всех рождённых от Него. 2А то, что мы любим детей Всевышнего, узнаём из того, что любим Всевышнего и исполняем Его повеления. 3Любовь к Всевышнему проявляется в исполнении Его повелений. Повеления Его необременительны, 4потому что тот, кто рождён от Всевышнего, побеждает мир, и эта победа одержана благодаря нашей с вами вере. 5Кто же побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иса – (вечный) Сын Всевышнего?

Свидетельство о (вечном) Сыне Всевышнего

6Иса Масих пришёл через воду и кровь5:6 Вода и кровь – возможные варианты истолкования: вода и кровь указывают 1) на обряд погружения в воду и смерть Масиха; 2) только на смерть Масиха (Ин. 19:34); 3) на Его физическое рождение.. Он пришёл не только через воду, но через воду и кровь. И свидетель этому – Дух, потому что Дух есть истина. 7Итак, есть три свидетеля: 8Дух, вода и кровь – и все они свидетельствуют об одном. 9Если мы верим свидетельству людей, то свидетельство Всевышнего намного сильнее, потому что это свидетельство Бога: Он засвидетельствовал о Своём (вечном) Сыне. 10Кто верит в Сына Всевышнего, у того это свидетельство в нём самом, а кто не верит Всевышнему, тот представляет Всевышнего лжецом, потому что он не верит тому, что Всевышний говорит о Своём Сыне. 11Вот это свидетельство: Всевышний дал нам вечную жизнь, и жизнь эта – в Его Сыне. 12У кого есть Сын Всевышнего – у того есть жизнь, а у кого нет Сына – у того нет и жизни.

Молитва за грешников

13Я написал это вам, верящим в (вечного) Сына Всевышнего, чтобы вы знали, что у вас есть вечная жизнь. 14Мы приходим к Всевышнему с полной уверенностью в том, что если просим Его о чём-либо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. 15И если мы знаем, что Он слышит нас, о чём бы мы ни просили, то знаем, что имеем то, что просим у Него.

16Когда вы видите своего брата согрешающим, и если этот грех не ведёт к смерти, то молитесь об этом брате, и Всевышний даст ему жизнь. Я говорю здесь о таких грехах, которые не ведут к смерти5:16 Грех к смерти – имеется в виду грех, который ведёт к физической смерти (см. Деян. 5:1-11; 1 Кор. 11:30), или непростительный грех, ведущий к вечной духовной смерти (см. Мк. 3:28-30; Евр. 6:4-6; 10:26).. Есть грех, последствием которого может быть только смерть, и я не говорю вам молиться о грешнике, виновном в таком грехе. 17Всякий неправедный поступок – грех, но не все грехи влекут за собой смерть.

Заключение

18Мы знаем, что всякий рождённый от Всевышнего не любит грешить. Рождённый от Всевышнего хранит себя5:18 Или: «Рождённый от Всевышнего (Иса Масих) хранит его»; или: «Рождённого от Всевышнего (верующего) хранит Всевышний»., и дьявол не прикасается к такому человеку. 19Мы знаем, что мы от Всевышнего, а весь мир лежит во власти дьявола5:19 Или: «зла».. 20Мы знаем и то, что (вечный) Сын Всевышнего пришёл и открыл нам разум, чтобы мы познали Того, Кто истинен. И мы живём в единении с Тем, Кто истинен, будучи в единении с Исой Масихом, Сыном Всевышнего. Он – истинный Бог и вечная жизнь!

21Дети, храните себя от идолов.