Slovo na cestu

1. Janův 4:1-21

Následování pravdy

1Milovaní, nepřijímejte lehkověrně všechno, co zní zbožně, ale napřed si ověřte, zda to pochází od Boha; vždyť kolem nás je mnoho falešných učitelů. 2Zkušebním kamenem ať vám je, zda vyznávají, že se v Ježíši Kristu Bůh stal člověkem. 3Kdo tuto skutečnost odmítá, nemluví v Božím jménu. Je na straně Kristova nepřítele, který už ve světě působí.

4Děti, váš život pramení z Boha, a proto odoláváte vlivu falešných učitelů. Váš zdroj je mocnější než jejich. 5Oni jsou pravými dětmi své doby, proto říkají, co lidem vyhovuje a co lidé rádi slyší. 6My jsme však děti Boží, a kdo to myslí s Bohem vážně, naslouchá nám. Naše svědectví vám pomůže spolehlivě odlišit pravdu od lži.

Milování bližních

7Přátelé, milujme se navzájem, protože láska pochází z Boha. Kdo rozdává lásku, dokazuje, že Boha zná a je jeho dítětem. 8Kdo nemiluje, neví o Bohu nic, protože Bůh je láska. 9Jak velice nás miluje, prokázal Bůh tím, že poslal na zem svého jediného Syna, aby se nám stal zdrojem života. 10Na počátku tedy stojí Boží láska a oběť, tam se rodí naše láska k Bohu.

11Jestliže nás Bůh tak miluje, zavazuje to i nás ke vzájemné lásce. 12Boha sice nevidíme, ale když se navzájem milujeme, působí mezi námi a jeho láska v nás nabývá přesvědčivosti.

13Jenom Duch svatý nás může ujistit, že máme k Bohu pravý vztah. 14Viděli jsme a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby zachránil svět. 15Kdo vyznává, že Ježíš je Boží Syn, otevřel se Božímu působení a je s ním zajedno. 16Známe Boží lásku a spoléháme na ni. Bůh je láska a ten, kdo miluje, zůstává s Bohem v živém spojení. 17Boží láska nám dává jistotu, že se nemusíme bát jeho soudu, protože se snažíme uvádět do života jeho lásku. 18Kde je láska, mizí strach; naše jednání je teprve tehdy ryzí, když nevyplývá ze strachu před trestem, ale z lásky. 19Naše láska pramení z Boží lásky.

20Kdo staví na odiv svou lásku k Bohu a nenávidí bratra, klame druhé i sebe. Když nemiluje bratra, kterého má před očima, jak může milovat Boha, kterého nevidí? 21Kristus nám řekl jednoznačně: Miluješ-li Boha, miluj bratra.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约翰一书 4:1-21

灵的分辨

1亲爱的弟兄姊妹,不要什么灵都信,总要试验那些灵是否出于上帝,因为世上已经出现了许多假先知! 2任何灵若承认耶稣基督曾降世为人,就是从上帝来的,你们可以凭这一点认出上帝的灵。 3任何灵若不承认耶稣,就不是从上帝来的,而是敌基督者的灵。以前你们听说敌基督者要来,现在他已经在世上了。

4孩子们,你们属于上帝,你们已经胜过了那些假先知,因为在你们里面的圣灵比在世上运行的邪灵更有能力。 5他们属于世界,所以他们谈论的都是世俗的事,世人也听从他们。 6我们属于上帝,认识上帝的人听从我们,不属于上帝的人不听从我们。这样,我们就可以分辨真理的灵和错谬的灵。

上帝是爱

7亲爱的弟兄姊妹,我们应当彼此相爱,因为爱是从上帝来的。凡有爱心的人都是从上帝生的,并且认识上帝。 8没有爱心的人不认识上帝,因为上帝就是爱。 9上帝差遣祂独一的儿子到世上来,是为了叫我们靠着祂得到生命。这就显明了上帝对我们的爱。 10不是我们爱上帝,而是上帝爱我们,并且差遣祂儿子为我们的罪作了赎罪祭,这就是爱。

11亲爱的弟兄姊妹,上帝既然这样爱我们,我们也应该彼此相爱。 12从来没有人见过上帝,如果我们彼此相爱,上帝就住在我们里面,祂的爱就在我们里面得到成全。

13上帝将祂的灵赐给了我们,所以我们知道自己住在祂里面,祂也住在我们里面。 14我们看见过,现在做见证:父差遣了祂的儿子成为世人的救主。 15无论是谁,他若承认耶稣是上帝的儿子,上帝必住在他里面,他也住在上帝里面。 16我们已经认识并且相信了上帝对我们的爱。

上帝就是爱,住在爱中的,就是住在上帝里面,上帝也住在他里面。 17这样,爱在我们里面得到成全,使我们在审判的日子可以坦然无惧,因为我们在这世上以基督为榜样。 18爱里没有恐惧,纯全的爱能驱除恐惧,因为恐惧意味着怕受惩罚。人若心里恐惧,就表示他尚未明白那纯全的爱。

19我们爱,因为上帝先爱了我们。 20若有人说“我爱上帝”,却恨自己的弟兄姊妹,这人就是说谎话,因为人若不爱看得见的弟兄姊妹,又怎能爱看不见的上帝呢? 21爱上帝的人也应该爱弟兄姊妹,这是上帝给我们的命令。