Slovo na cestu

1. Janův 3:1-24

1Jak nás Otec miluje! Přijal nás za syny a dcery. Lidé nás často nechápou, protože Boha neznají. 2Už teď jsme jeho děti, ale neumíme si představit, jak nás Bůh ještě přetvoří. To však víme, že až Kristus přijde a my ho uvidíme v celém jeho majestátu, bude v nás dokončena proměna do jeho podoby. 3Každý, kdo v něj složil tuto naději, vyhýbá se všemu zlu, protože i Kristus je bez poskvrny.

4Kdo hřeší, staví se proti Bohu, protože hřích je porušení Božího zákona. 5Víte, že Boží Syn přišel, aby nás hříchů zbavil. U něho nemá žádný hřích místo. 6Kdo se Krista drží, ten se hříchu vyhýbá; kdo si s hříchem zahrává, Krista nezná a nerozumí mu.

7Děti, nedejte se nikým oklamat. Podle činů se pozná, zda se podobáme Kristu, který žil v souladu s Boží vůlí. 8Komu se hřích neoškliví, podobá se ďáblu, který se odjakživa staví proti Bohu. Boží Syn přišel proto, aby zrušil ďáblovo dílo. 9Kdo se stal Božím dítětem, vyhýbá se hříchu, protože v něm působí Bůh. Nemůže setrvávat v hříchu, neboť Bůh a hřích se navzájem vylučují. 10Podle toho se pozná, ke komu kdo patří: kdo se dopouští bezpráví a nemiluje bratra, nepatří Bohu.

Vzájemná láska

11Když jste poprvé slyšeli o Kristu, slyšeli jste také: milujte se navzájem. 12Podívejte se na Kaina. Přiklonil se k ďáblu a skončilo to bratrovraždou. Proč zabil svého bratra? Protože Ábelův příkladný život ho usvědčoval z hříchu. 13A tak se nedivte, když vás mnozí nenávidí.

14Víme, že už nepodléháme vládě smrti, ale vládě života, protože se navzájem milujeme. 15Kdo nemiluje, zůstává v zajetí smrti. Kdo nenávidí, rozsévá smrt a ztrácí podíl na věčném životě. 16Pravou lásku nám ukázal Kristus tím, že za nás obětoval život. To nás zavazuje, abychom byli ochotni nasadit za bratra i život.

17Kdo má dostatek a nedbá, že jeho bratr je v nouzi, marně tvrdí, že miluje Boha. 18Nemilujme jenom slovy, ale opravdovými činy. 19Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí. 20Ale i při nejlepší snaze jsme odkázáni na Boží pochopení a odpuštění.

21Moji drazí, když zachováváme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí, svědomí nás neobviňuje 22a smíme Bohu s důvěrou předkládat své prosby a očekávat, že je splní. 23A co nám tedy Bůh přikazuje? Abychom věřili, že Ježíš Kristus je Boží Syn, a milovali se navzájem. 24Kdo se podle toho řídí, je s Bohem zajedno. O této jednotě s Bohem nás ujišťuje Duch svatý.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约翰一书 3:1-24

上帝的儿女

1你们看,父上帝何等爱我们,称我们为祂的儿女!我们也实在是祂的儿女,世人之所以不认识我们,是因为他们不认识父上帝。 2亲爱的弟兄姊妹,我们现在是上帝的儿女,将来如何还未显明。但我们知道,当主显现的时候,我们必会像祂,因为我们必见到祂的本体。 3凡心存这种盼望的人都会自洁,因为主是圣洁的。

4犯罪的人都违背上帝的律法,违背上帝的律法就是罪。 5你们知道,耶稣降世是为了除掉人的罪,祂自己并没有罪。 6住在祂里面的人不会一直犯罪;一直犯罪的人既没见过祂也不认识祂。

7孩子们,不要受人迷惑,要知道行义的才是义人,正如主是公义的。 8一直犯罪的人是属魔鬼的,因为魔鬼从起初便犯罪,但上帝儿子的显现是为了摧毁魔鬼的工作。 9从上帝生的人不会继续犯罪,因为他里面有上帝的生命3:9 上帝的生命”希腊文是“上帝的种子”。。他不能犯罪,因为他是从上帝生的。 10这样,就可以看出谁是上帝的儿女,谁是魔鬼的儿女。凡不按公义行事、不爱弟兄姊妹的,都不是上帝的儿女。

彼此相爱

11我们应当彼此相爱,这是你们起初听见的信息。 12不要步该隐的后尘。他属于那恶者,杀害了自己的弟弟。他为什么要杀害自己的弟弟呢?因为他的行为邪恶,而他弟弟秉行公义。

13弟兄姊妹,世人若恨你们,不要惊奇。 14我们因爱弟兄姊妹,便知道自己已经出死入生了。不爱弟兄姊妹的,仍然陷在死亡中。 15恨弟兄姊妹的就是杀人的,你们知道杀人的没有永生。 16主耶稣为我们舍命,我们由此便知道什么是爱,我们也应当为弟兄姊妹舍命。 17如果一个丰衣足食的人看见贫穷的弟兄姊妹,却毫无怜悯之心,怎能说他爱上帝呢? 18所以,孩子们啊,不要单在口头上说爱人,总要以真诚的行动表现出来。

19-20这样,我们必知道自己属于真理,即使我们心中自责,也可以在上帝面前心安,因为上帝比我们的心大,祂知道一切。

21亲爱的弟兄姊妹,我们若能凡事问心无愧,就可以在上帝面前坦然无惧。 22这样,我们无论向上帝祈求什么,都必得到,因为我们遵守祂的命令,做祂喜悦的事。 23其实上帝的命令是:我们要信祂儿子耶稣基督的名,遵照祂的命令彼此相爱。 24遵行上帝命令的人就住在上帝里面,上帝也住在他里面。我们借着上帝赐给我们的圣灵知道:祂住在我们里面。