Slovo na cestu

1. Janův 1:1-10

Slovo života

1Přinášíme a dosvědčujeme vám zvěst o tom, co bylo od počátku: o Ježíši, který je živé slovo – viditelný projev Otcova věčného života. 2Slyšeli jsme ho, viděli jsme ho, sledovali jsme ho, dotýkali jsme se ho. 3-4Podáváme vám o něm zprávu, abyste se s námi sjednotili, jako jsme my zajedno s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem, aby se tím naše radost vzájemně znásobila.

Život ve světle

5Předáváme vám poselství, které jsme přijali od Krista: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. 6Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý. 7Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

8Tvrdíme-li, že nehřešíme, pak klameme sami sebe a nechceme si připustit pravdu. 9Jestliže však své hříchy vyznáváme, smíme se spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje od každé špinavosti a promíjí nám každé selhání. 10Říkáme-li, že nic špatného neděláme, obviňujeme Boha ze lži a vůbec ho nechápeme.

New Russian Translation

1 Иоанна 1:1-10

Иисус Христос – Слово жизни

1Мы возвещаем о том, что существовало от начала, что слышали, что видели своими глазами, за чем наблюдали и к чему прикасались: о Слове Жизни. 2Сама Жизнь явилась, и мы видели Ее, о чем и свидетельствуем. Мы возвещаем вам о вечной Жизни, Которая была с Отцом и Которая была явлена нам. 3Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. 4Об этом мы и пишем для того, чтобы радость наша была полной.

Ходите во свете

5И вот та весть, которую мы сами слышали от Него и теперь передаем вам: Бог – это свет, и в Нем нет никакой тьмы. 6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем согласно истине. 7Но если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха.

8Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. 9Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. 10А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжецом, и, значит, Его слова нет в нас.