Slovo na cestu

1. Janův 1:1-10

Slovo života

1Přinášíme a dosvědčujeme vám zvěst o tom, co bylo od počátku: o Ježíši, který je živé slovo – viditelný projev Otcova věčného života. 2Slyšeli jsme ho, viděli jsme ho, sledovali jsme ho, dotýkali jsme se ho. 3-4Podáváme vám o něm zprávu, abyste se s námi sjednotili, jako jsme my zajedno s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem, aby se tím naše radost vzájemně znásobila.

Život ve světle

5Předáváme vám poselství, které jsme přijali od Krista: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. 6Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý. 7Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

8Tvrdíme-li, že nehřešíme, pak klameme sami sebe a nechceme si připustit pravdu. 9Jestliže však své hříchy vyznáváme, smíme se spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje od každé špinavosti a promíjí nám každé selhání. 10Říkáme-li, že nic špatného neděláme, obviňujeme Boha ze lži a vůbec ho nechápeme.

New International Reader’s Version

1 John 1:1-10

The Word of Life Became a Human Being

1Here is what we announce to everyone about the Word of life. The Word was already here from the beginning. We have heard him. We have seen him with our eyes. We have looked at him. Our hands have touched him. 2This life has appeared. We have seen him. We are witnesses about him. And we announce to you this same eternal life. He was already with the Father. He has appeared to us. 3We announce to you what we have seen and heard. We do it so you can share life together with us. And we share life with the Father and with his Son, Jesus Christ. 4We are writing this to make our joy complete.

Walking in the Light

5Here is the message we have heard from him and announce to you. God is light. There is no darkness in him at all. 6Suppose we say that we share life with God but still walk in the darkness. Then we are lying. We are not living out the truth. 7But suppose we walk in the light, just as he is in the light. Then we share life with one another. And the blood of Jesus, his Son, makes us pure from all sin.

8Suppose we claim we are without sin. Then we are fooling ourselves. The truth is not in us. 9But God is faithful and fair. If we confess our sins, he will forgive our sins. He will forgive every wrong thing we have done. He will make us pure. 10If we claim we have not sinned, we are calling God a liar. His word is not in us.