Slovo na cestu

Židům 1:1-14

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. 2V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. 3On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

4Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. 5Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,

kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

6Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

7Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, 8ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám

a tvoje vláda bude spravedlivá.

9Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.

Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“

10„Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi

a nebesa jsou dílo tvých rukou.

11Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.

12Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.

Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,

dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

New Serbian Translation

Јеврејима 1:1-14

Христос је узвишенији од анђела

1Бог је много пута и на много начина говорио нашим прецима преко пророка, 2али у ове последње дане проговорио нам је преко Сина, кога је одредио за власника свега, чијим посредством је и свет створио. 3Он је одсјај Божије славе, и верни одраз његовога бића, он који све одржава силом своје речи. Па пошто изврши очишћење греха, седе у небу с десне стране Бога величанственога. 4Тако постаде толико моћнији од анђела, колико му Бог даде име узвишеније од њиховог.

5Зар је коме од анђела икад рекао:

„Ти си Син мој,

данас си се мени родио“,

и поново:

„Ја ћу му бити Отац,

а он ће ми бити Син“?

6А затим, кад је слао Прворођенца на свет, рече:

„Нека му се поклоне сви анђели Божији.“

7За анђеле, пак, каже:

„Он своје анђеле чини ветровима1,7 Ветровима или духовима.,

и своје слуге огњеним пламеновима.“

8А за Сина каже:

„Твој је престо, Боже, у веке векова!

Жезло је правде жезло твога царства.

9Волиш правду, а мрзиш неправду.

Зато те је Бог, твој Бог,

помазао уљем радости,

више него твоје другове.“

10Такође каже:

„Ти си, Господе, у почетку утемељио земљу,

и небеса су дело твојих руку.

11Она ће пропасти, али ти ћеш остати,

и све ће се исхабати као изношена одећа.

12Сложићеш их као огртач,

измениће се као одећа.

А ти си увек исти,

веку твоме нигде краја нема.“

13И коме је од анђела икад рекао:

„Седи мени с моје десне стране,

док душмане не положим твоје,

за твоје ноге постоље да буду“?

14Нису ли сви анђели – духови послати од Бога да служе онима који треба да приме у посед спасење?