La Parola è Vita

2 Tessalonicesi 1:1-12

1Questa lettera è scritta da Paolo, Silvano e Timòteo alla chiesa di Tessalonica, unita a Dio, nostro Padre, e al Signore Gesù Cristo.

2Che Dio Padre e il Signore Gesù Cristo vi diano ricche benedizioni e la pace del cuore e della mente.

3Cari fratelli, noi ringraziamo Dio per voi. Non soltanto è giusto, ma ne sentiamo anche il dovere, perché la vostra fede fa grandi progressi, e il vostro amore reciproco aumenta di giorno in giorno.

Lo scopo della sofferenza

4Siamo orgogliosi di parlare di voi a tutte le altre comunità cristiane. Raccontiamo della vostra pazienza e dellʼincrollabile fede che avete in Dio, nonostante tutte le persecuzioni e le tribolazioni che state passando. 5Questo è soltanto un esempio del modo giusto in cui Dio agisce: egli si serve delle vostre sofferenze per prepararvi per il suo Regno, 6mentre, allo stesso tempo, ritiene giusto giudicare e punire quelli che vi fanno del male.

7Ma Dio darà sollievo tanto a voi, che soffrite, quanto a noi; ciò accadrà quando il Signore verrà improvvisamente dal cielo e apparirà coi suoi potenti angeli in mezzo a lingue di fuoco, 8per punire quelli che non vogliono conoscere Dio e rifiutano di accettare la salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. 9La loro pena sarà la perdizione eterna: separati per sempre dal Signore non potranno vedere la gloria della sua potenza, 10quando quel giorno egli verrà per essere glorificato e ammirato per tutto ciò che ha fatto per quelli che hanno creduto. E anche voi sarete fra quelli che lo loderanno, perché avete creduto a ciò che vi abbiamo detto di lui.

11Per questo continuiamo a pregare per voi, perché il nostro Dio vi consideri degni della vita cui vi chiama e, con la sua potenza, vi aiuti a mettere in atto tutti i vostri buoni propositi ispirati dalla sua bontà e dalla vostra fede. 12Allora tutti loderanno il nome di Gesù Cristo, nostro Signore, per i risultati che vedranno in voi, mentre la vostra gloria più grande sarà quella di appartenere a lui. Questo è il dono del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 1:1-12

1Pavel, Silvanus1 O variantă a numelui Silas. și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Cristos: 2har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumiri și rugăciuni

3Suntem datori să‑I mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, întrucât credința voastră crește foarte mult, și dragostea fiecăruia dintre voi toți față de ceilalți sporește tot mai mult. 4De aceea, noi înșine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, datorită răbdării4 Termenul hypomone se referă la capacitatea de a suporta, de a îndura și de a răbda diferite suferințe și persecuții. și credinței voastre în toate persecuțiile și necazurile pe care le îndurați.

5Aceasta este o dovadă a judecății drepte a lui Dumnezeu, astfel încât voi să fiți considerați vrednici de Împărăția lui Dumnezeu5 Împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în același timp o realitate prezentă și o speranță în viitor., pentru care și suferiți. 6Căci este drept din partea lui Dumnezeu să‑i răsplătească cu necaz pe cei ce vă necăjesc, 7iar vouă, celor ce sunteți în necaz, să vă dea odihnă împreună cu noi, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, 8într‑o flacără de foc, când El va aduce pedeapsă asupra celor ce nu‑L cunosc pe Dumnezeu și asupra celor ce nu ascultă de Evanghelia8 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. Domnului nostru Isus. 9Ei vor primi9 Lit.: vor plăti. drept pedeapsă o nimicire veșnică, departe de fața Domnului și de slava tăriei Lui, 10în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit printre10 Sau: în. sfinții Săi și privit cu uimire printre toți cei ce au crezut; căci mărturia noastră față de voi a fost crezută.

11Tocmai de aceea ne rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa și să împlinească, cu putere, orice dorință de bunătate și orice lucrare a credinței, 12astfel încât Numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi, iar voi în El, după harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Cristos.12 Sau: harul Dumnezeului și Domnului nostru, Isus Cristos.