La Parola è Vita

1 Corinzi 16:1-24

Ultime disposizioni

1Eccovi le mie istruzioni per quanto riguarda la colletta che state facendo per i cristiani di Gerusalemme; sono le stesse istruzioni che ho dato alle chiese della Galazia. 2Ogni domenica, ciascuno di voi metta da parte qualcosa di ciò che ha guadagnato durante la settimana, e se ne serva per questa offerta. La somma dipenderà da quanto il Signore vi ha fatto guadagnare. Non aspettate il mio arrivo per raccogliere i soldi. 3Quando sarò arrivato, manderò il vostro dono con delle lettere di presentazione a Gerusalemme, tramite quelle persone, degne della vostra fiducia, che voi stessi avrete scelto. 4Se mi sembrerà il caso di andare, andrò io stesso, e i vostri inviati verranno con me.

5Verrò da voi dopo che sarò stato in Macedonia, ed 6è probabile che mi fermi per un bel poʼ di tempo, forse anche tutto lʼinverno. Così potrete aiutarmi a proseguire il mio viaggio verso la prossima destinazione. 7Questa volta non voglio farvi una visita veloce e continuare per la mia strada. Spero, invece, di fermarmi da voi per un poʼ di tempo, se lo permette il Signore. 8Mi tratterrò qui ad Efeso fino alla Pentecoste, 9perché qui mi si è presentata lʼopportunità di predicare e di insegnare, anche se ci sono molti nemici.

10Se viene Timòteo, fate in modo che si senta a casa sua, perché, come me, anche lui sta lavorando per il Signore. 11Che nessuno lo disprezzi. Anzi, aiutatelo a continuare il suo viaggio per venire da me, soddisfatto del periodo passato fra voi; io lʼaspetto insieme con gli altri fratelli.

12Più di una volta ho insistito perché Apollo venisse da voi con i fratelli, ma assolutamente non è voluto venire adesso. Verrà a trovarvi più avanti, quando ne avrà lʼoccasione.

13Tenete gli occhi aperti, siate costanti nella fede, agite da uomini, siate forti. 14E tutto ciò che fate, fatelo con amore.

15Vi ricordate di Stefana e della sua famiglia? Furono i primi in Grecia a convertirsi, e adesso passano la loro vita ad aiutare e a servire i cristiani dappertutto. 16Ebbene, io vi prego di lasciarvi guidare anche voi da loro, e di fare tutto ciò che potete per aiutarli e per aiutare chiunque lavora e fatica con tanta e sincera devozione. 17Sono così contento che Stefana, Fortunato e Acaico siano venuti qui a trovarmi: hanno riempito il vuoto che sentivo per la vostra assenza. 18Essi mi sono stati di grande incoraggiamento e di aiuto spirituale, come lo sono stati per voi. Sappiate, quindi, apprezzare le persone di questo stampo.

19Le chiese dellʼAsia vi mandano i loro saluti. Aquila e Priscilla, insieme con tutta la chiesa che si riunisce in casa loro, vi salutano con affetto. 20Tutti i fratelli mʼincaricano di salutarvi. Salutatevi fra di voi con un fraterno bacio. 21Voglio scrivere di mio pugno le ultime parole di questa lettera: 22se qualcuno non ama il Signore, sia maledetto. Vieni, Signore Gesù! 23Che lʼamore e la grazia del Signore Gesù siano con voi. 24Il mio affetto è con tutti voi, che appartenete a Gesù Cristo. Paolo.

Słowo Życia

1 Koryntian 16:1-24

Pomoc dla wierzących w Jerozolimie

1Jeśli chodzi o zbiórkę pieniędzy dla wierzących w Jerozolimie, zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji. 2Niech każdy z was, już teraz, według własnych możliwości, co niedzielę odkłada pewną sumę. Nie chciałbym bowiem, żebyście organizowali zbiórkę pieniędzy dopiero wtedy, gdy przyjdę. 3Kiedy już przybędę, przekażę wasz dar wraz z listem do Jerozolimy przez godnych zaufania posłańców, których sami wybierzecie. 4A jeśli trzeba będzie, abym udał się tam osobiście, pójdą razem ze mną.

Osobiste prośby

5Gdy skończę moją podróż po Macedonii, przybędę do was. 6Planuję zatrzymać się u was na dłużej, może nawet na całą zimę, abyście potem wyprawili mnie w dalszą drogę. 7Nie chcę więc teraz odwiedzać was tylko na krótko, bo—jeśli Pan pozwoli—chciałbym pobyć z wami trochę dłużej. 8W Efezie pozostanę do święta Pięćdziesiątnicy, 9pojawiły się tu bowiem wspaniałe możliwości głoszenia dobrej nowiny, chociaż nie brakuje również jej przeciwników.

10Gdy przybędzie do was Tymoteusz, okażcie mu wszelką pomoc, bo tak jak ja służy Panu. 11Niech nikt go nie lekceważy. Wyprawcie go w podróż do mnie, bo już na niego czekam—razem z innymi wierzącymi.

12Co do Apollosa, to zachęcałem go, aby wziął z sobą kilku wierzących i odwiedził was. Teraz jednak jeszcze nie jest to wolą Pana, więc przybędzie później, we właściwym czasie.

13Uważajcie na siebie i trwajcie w wierze! Bądźcie odważni i silni. 14We wszystkim, co robicie, okazujcie miłość.

15Idźcie za przykładem Stefanasa i jego rodziny. Oni to jako pierwsi w całej Achai uwierzyli Panu i poświęcili się służbie innym wierzącym. 16Słuchajcie zarówno ich samych, jak i innych współpracowników, którzy wiernie wśród was pracują. 17Bardzo ucieszyłem się z odwiedzin Stefanasa, Fortunata i Achaika. Wynagrodzili mi waszą nieobecność 18i dodali sił zarówno mnie samemu, jak i wam. Takich ludzi otaczajcie szacunkiem.

Końcowe pozdrowienia

19Kościoły prowincji Azja przesyłają wam serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiają was również Akwila i Pryscylla oraz kościół, który spotyka się w ich domu. 20Wszyscy przyjaciele, którzy są ze mną, także proszą o przesłanie wam ich pozdrowień. Przekażcie je innym wierzącym!

21Teraz ja, Paweł, własnoręcznie dopisuję moje pozdrowienia.

22Ten, kto nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Przyjdź, Panie Jezu!

23Niech Jezus, nasz Pan, obdarza was swoją łaską! 24Wszystkim, którzy należycie do Chrystusa Jezusa, przesyłam wyrazy miłości.