Nueva Versión Internacional

Sofonías 1:1-18

1Esta es la palabra del Señor, que vino a Sofonías hijo de Cusí, hijo de Guedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías hijo de Amón, rey de Judá:

Advertencia sobre la destrucción venidera

2«Arrasaré por completo

cuanto hay sobre la faz de la tierra

—afirma el Señor—.

3Arrasaré con hombres y animales,

con las aves del cielo,

con los peces del mar,

con ídolos e impíos por igual.1:3 con ídolos e impíos por igual. Texto de difícil traducción.

»Exterminaré al hombre

de sobre la faz de la tierra

—afirma el Señor—.

Juicio contra Judá

4»Extenderé mi mano contra Judá

y contra todos los habitantes de Jerusalén.

Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal,

y hasta el nombre de sus sacerdotes;1:4 de sus sacerdotes (LXX); de los sacerdotes paganos con los sacerdotes (TM).

5a los que en las azoteas se postran en adoración

ante las estrellas del cielo,

a los que, postrados en adoración,

juran lealtad al Señor,

y al mismo tiempo a Moloc,1:5 Moloc. Lit. Malcán; es decir, Milcón.

6a los que se apartan del Señor,

y no lo buscan ni lo consultan.

7¡Silencio ante el Señor omnipotente,

porque cercano está el día del Señor;

ha preparado el Señor un sacrificio

y ha purificado a sus invitados!

8En el día del sacrificio del Señor

castigaré a los funcionarios y oficiales del rey,

y a cuantos se visten según modas extrañas.

9En aquel día castigaré

a cuantos evitan pisar el umbral,1:9 evitan pisar el umbral. Alusión a una práctica supersticiosa; véase 1S 5:5.

a los que llenan de violencia y engaño

la casa de sus dioses.1:9 la casa de sus dioses. Alt. el palacio de su señor.

10»Aquel día se oirán gritos de auxilio,

desde la puerta del Pescado,

gemidos desde el Barrio Nuevo,

y gran quebranto desde las colinas

—afirma el Señor—.

11»¡Giman, habitantes del Barrio del Mercado!1:11 Mercado. Alt. Mortero.

Aniquilados serán todos sus mercaderes,

exterminados cuantos comercian con plata.

12En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas

para castigar a los que reposan tranquilos

como vino en su sedimento,

a los que piensan: “El Señor no va a hacer nada,

ni para bien ni para mal”.

13En botín se convertirán sus riquezas,

sus casas en desolación:

“Edificarán casas,

pero no las habitarán;

plantarán viñas,

pero del vino no beberán”.

El gran día del Señor

14»Ya se acerca el gran día del Señor;

a toda prisa se acerca.

El estruendo del día del Señor será amargo,

y aun el más valiente gritará.

15Día de ira será aquel día,

día de acoso y angustia,

día de devastación y ruina,

día de tinieblas y penumbra,

día de niebla y densos nubarrones,

16día de trompeta y grito de batalla

contra las ciudades fortificadas,

contra los altos bastiones.

17De tal manera acosaré a los hombres

que andarán como ciegos,

porque pecaron contra el Señor.

Su sangre será derramada como polvo

y sus entrañas como estiércol.

18No los podrán librar

ni su plata ni su oro

en el día de la ira del Señor.

En el fuego de su celo

será toda la tierra consumida;

en un instante reducirá a la nada

a todos los habitantes de la tierra».

Bibelen på hverdagsdansk

Zefaniasʼ Bog 1:1-18

Zefanias forudsiger verdens og Judas undergang

1Zefanias var søn af Kushi, der var søn af Gedalja, der var søn af Amarja, der var søn af Hizkija. Han modtog følgende profetiske budskab fra Herren, mens Josias, Amons søn, var konge i Juda.

2„Jeg vil fjerne alt fra jordens overflade,” erklærer Herren.

3„Jeg vil udrydde både mennesker og dyr.

Jeg vil fjerne alt, hvad der førte mennesket til fald,

sammen med de mennesker, der faldt.

Hele menneskeheden skal forsvinde fra jordens overflade.

4Jeg vil straffe Judas folk

og ramme Jerusalems indbyggere.

Jeg vil fjerne, hvad der er tilbage af afgudsdyrkelsen

og udrydde alle afgudspræsterne.

Jeg gør det af med mine frafaldne præster,

så ingen vil huske dem mere.

5Jeg vil udrydde dem, der på husenes tage

tilbeder solen, månen og stjernerne,

og dem, der lover mig troskab,

men samtidig tilbeder Molok.1,5 Eller: „deres konge”, dvs. deres afgud. Afguden Molok kaldes også Milkom.

6Jeg vil udrydde dem, som har vendt mig ryggen,

så de ikke længere søger at gøre min vilje.”

7Vis ærefrygt for den almægtige Gud,

for han vil snart udføre sin dom.

Han har besluttet at ramme sit folk

og har allerede udvalgt nogle til opgaven.

8Herren siger: „Jeg vil straffe Judas ledere og kongeslægten,

ja, alle der tilbeder fremmede guder.

9Jeg vil straffe alle afgudsdyrkerne,

som i deres templer planlægger vold og bedrageri.1,9 Teksten er uklar.

10Når fjenden kommer, vil der lyde skrig fra Fiskeporten,

høje råb fra den nye bydel

og voldsomme tumulter fra de omkringliggende høje.

11I, der bor på markedspladsen i dalsænkningen,

sørg og græd, for I bliver de første, der omkommer.

12Jeg vil gennemsøge Jerusalem med lys og lygte,

straffe de selvsikre syndere, der tror,

at Gud er ligeglad med, hvad de gør.

13Fjenden vil plyndre deres huse

og stjæle deres rigdomme.

De kommer aldrig til at bo i de huse,

som de er i færd med at bygge.

De kommer ikke til at smage vinen fra de vingårde,

de har haft så travlt med at anlægge.

14Min dom vil snart ramme jer.

Dagen er nær og kommer med hast.

Det bliver en frygtelig dag,

hvor selv de tapreste mænd vil græde,

15for jeg udøser min vrede over byen.

Det bliver en dag fuld af nød og fortvivlelse,

af ødelæggelse og undergang,

håbløshed og mismod,

dysterhed og mørke,

og kulsorte skyer på himlen.

16Det bliver en dag med hornsignaler

og høje krigsråb.

Selv de befæstede byer bukker under,

og de høje fæstningstårne falder sammen.

17Jeg vil ramme dem så hårdt,

at de raver rundt som i blinde,

for de har syndet imod mig.

Strømme af blod vil flyde i støvet,

ligene ligge og rådne på jorden.

18Deres sølv og guld kan ikke redde dem,

når jeg udfører min dom over dem.

Min glødende vrede vil sætte verden i brand,

så hele jordens befolkning får en brat og frygtelig død.”