Nueva Versión Internacional

Nahúm 1:1-15

1Profecía acerca de Nínive. Libro de la visión que tuvo Nahúm de Elcós.

Manifestación del Señor

2El Señor es un Dios celoso y vengador.

¡Señor de la venganza, Señor de la ira!

El Señor se venga de sus adversarios;

es implacable con sus enemigos.

3El Señor es lento para la ira,

imponente en su fuerza.

El Señor no deja a nadie sin castigo.

Camina en el huracán y en la tormenta;

las nubes son el polvo de sus pies.

4Increpa al mar y lo seca;

hace que todos los ríos se evaporen.

Los montes Basán y Carmelo pierden su lozanía;

el verdor del Líbano se marchita.

5Ante él tiemblan las montañas

y se desmoronan las colinas.

Ante él se agita la tierra,

el mundo y cuanto en él habita.

6¿Quién podrá enfrentarse a su indignación?

¿Quién resistirá el ardor de su ira?

Su furor se derrama como fuego;

ante él se resquebrajan las rocas.

Destrucción de Nínive

7Bueno es el Señor;

es refugio en el día de la angustia,

y protector de los que en él confían.

8Pero destruirá a Nínive1:8 a Nínive. Lit. el lugar de ella.

con una inundación arrasadora;

¡aun en las tinieblas perseguirá a sus enemigos!

9¿Qué traman contra el Señor?

¡Él desbaratará sus planes!

¡La calamidad no se repetirá!

10Serán consumidos como paja seca,

como espinos enmarañados,

como borrachos ahogados en vino.

11Tú, Nínive, engendraste

al que trama el mal contra el Señor,

al infame consejero.

Liberación del opresor

12Así dice el Señor:

«Aunque los asirios sean fuertes y numerosos,

serán arrancados y morirán.

Y a ti, Judá, aunque te he afligido,

no volveré a afligirte.

13Voy a quebrar el yugo que te oprime,

voy a romper tus ataduras».

14Pero acerca de ti, Nínive,

el Señor ha decretado:

«No tendrás más hijos que perpetúen tu nombre;

extirparé de la casa de tus dioses

las imágenes talladas y los ídolos fundidos.

Te voy a preparar una tumba,

porque eres una infame».

Anuncio de la victoria sobre Nínive

15¡Miren! Ya se acerca por los montes

el que anuncia las buenas nuevas de victoria,

el que proclama la paz.

¡Celebra tus peregrinaciones, Judá!

¡Paga tus votos!

Porque no volverán a invadirte los malvados,

pues han sido destruidos por completo.

Bibelen på hverdagsdansk

Nahums Bog 1:1-14

Herrens dom over Nineve og trøst til Juda

1Nahum fra Elkosh modtog følgende budskab fra Herren om Nineves undergang:

2Herren er en nidkær Gud,

som straffer fjendens ondskab.

Han er ikke bange for at vise sin vrede

og afsige en hård dom over sine modstandere.

3Der skal meget til, før han bliver vred,

men hans magt er stor, og han straffer de skyldige.

Når han går til angreb, er det med orkanagtig styrke,

stormskyerne er som støv fra hans fødder.

4Når han truer ad havet, tørrer det ud,

han tørlægger alle floder.

Bashans og Karmels frodige marker svides af,

og blomsterne visner i Libanons bjerge.

5Når Herren rykker frem, skælver bjergene,

og højene dukker sig,

hele jorden bæver,

og alle dens indbyggere gyser.

6Hvem kan holde stand mod hans vrede?

Hvem kan standse hans harme?

Hans glødende vrede vælder frem som ild.

Selv bjergene splintres i småstykker.

7Men Herren er god mod dem, der søger ham,

han værner dem mod deres fjender.

Han beskytter alle,

der søger ly hos ham.

8Men de, der sætter sig op imod ham,

skyller han bort som med en flodbølge,

han driver sine fjender ind i dødens mørke.

9Tvivler I på Herrens magt?1,9 Ordret: „Hvad tænker I om Herren?” Nahum taler til Judas folk, når han bruger „I”. Assyrerne omtales i tredje person. Herren slog 185.000 assyrere ihjel, da de tidligere havde belejret Jerusalem, jf. 2.Kong. 18–19. Assyrien vil snart blive helt tilintetgjort, så de ikke igen udgør en trussel mod Jerusalem.

Han vil gøre fuldstændig ende på dem,

så I ikke kommer i samme nødsituation igen.

10De er som et sammenfiltret tjørnekrat,

som drankere, der kun tænker på deres vin.

De bliver fuldstændigt tilintetgjort

som en stubmark, der brændes af.

11Fra dig, Nineve,1,11 Ordret: „Fra dig”. Her taler Nahum til Nineve, hovedstaden i Assyrien. Sandsynligvis tænkes på Sankerib, der i sin tid var lige ved at erobre Jerusalem. kom der en,

der satte sig op mod Herren selv.

Han havde lagt onde planer,

12men Herren siger til Juda:

„Selv om de har en stor og stærk hær,

vil de blive klippet som får,

og gå helt til grunde.

Jeg har før brugt dem til at ydmyge jer,

men det gør jeg ikke igen.

13Nu vil jeg fjerne det åg, de lagde på jeres skuldre,

og sprænge de lænker, I sidder i.”

14Og til Nineves konge siger Herren:

„Din kongeslægt skal uddø.

Jeg gør det af med gudebillederne i dit afgudstempel.

Jeg gør graven klar til dig,

for du er ikke bedre værd.”