Nueva Versión Internacional

Levítico 3

El sacrificio de comunión

1»Si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal, al que degollará a la entrada de la Tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor, como ofrenda por fuego, las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor.

»Si el sacrificio de comunión es de ganado ovino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego al animal ante la Tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor, como ofrenda por fuego, las siguientes partes de este sacrificio: la grasa, la cola entera (la cual cortará desde el espinazo), la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, 10 los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. 11 Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor.

12 »Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor 13 poniendo la mano sobre la cabeza del animal, al que degollará ante la Tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. 14 El oferente le presentará al Señor, como ofrenda por fuego, las siguientes partes del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, 15 los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. 16 Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece al Señor.

17 »Este será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, dondequiera que habiten: No se comerán la grasa ni la sangre».

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 3

Jertfa de pace

1Dacă cineva va aduce un dar ca jertfă de pace[a] din cireada lui, animalul, mascul sau femelă, trebuie să fie fără meteahnă şi aşa să fie adus înaintea Domnului. Să pună mâna pe capul jertfei sale şi să o înjunghie la intrarea în Cortul Întâlnirii, iar preoţii, fiii lui Aaron, să stropească sângele pe altar, de jur împrejur. Apoi, din această jertfă de pace, să aducă o jertfă mistuită de foc pentru Domnul. Să o aducă din grăsimea care acoperă măruntaiele şi din toată grăsimea din jurul măruntaielor, din cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei şi de pe coapse, precum şi din membrana ficatului, pe care o va desprinde odată cu rinichii. Fiii lui Aaron să le ardă pe altar, deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de pe foc, ca o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

Dacă darul lui ca jertfă de pace în cinstea Domnului este din turma lui, animalul, mascul sau femelă, trebuie să fie fără meteahnă. Dacă aduce ca dar un miel, să-l aducă înaintea Domnului, să-şi pună mâna pe capul jertfei sale şi să o înjunghie înaintea Cortului Întâlnirii, iar fiii lui Aaron să-i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. Apoi, din jertfa de pace, să aducă o jertfă mistuită de foc pentru Domnul. Să o aducă din grăsime – şi anume toată grăsimea cozii care va fi desprinsă de la şira spinării, grăsimea de pe măruntaie şi toată grăsimea din jurul măruntaielor – 10 din cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei şi de pe coapse, precum şi din membrana ficatului, pe care o va desprinde odată cu rinichii. 11 Apoi preotul să le ardă pe altar; este o mâncare adusă ca jertfă mistuită de foc pentru Domnul.

12 Dacă darul lui este o capră, atunci va trebui s-o aducă înaintea Domnului, 13 să-şi pună mâna pe capul ei şi să o înjunghie înaintea Cortului Întâlnirii, iar fiii lui Aaron să stropească sângele pe altar, de jur împrejur. 14 Apoi să aducă din ea o jertfă mistuită de foc pentru Domnul; s-o aducă din grăsimea de pe măruntaie, din toată grăsimea din jurul măruntaielor, 15 din cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei şi de pe coapse, precum şi din membrana ficatului, pe care o va desprinde odată cu rinichii. 16 Apoi preotul să ardă toate acestea pe altar; este o mâncare adusă ca jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută. Toată grăsimea este a Domnului.

17 Aceasta să fie o lege veşnică pentru toate generaţiile, în toate locurile unde veţi locui: să nu mâncaţi grăsimea şi să nu mâncaţi sângele[b].“

Footnotes

  1. Leviticul 3:1 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulţumire, deoarece poartă şi aceste sensuri; şi în vs. 3, 6, 9
  2. Leviticul 3:17 Grăsimea aparţinea Domnului şi trebuia mistuită de foc; sângele simboliza viaţa, care era sacră, trebuind tratată cu respect (vezi Gen. 9:4-6; Lev. 17:11)