Uppenbarelseboken 22 – NUB & NRT

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 22:1-21

Floden med livets vatten

1Han visade mig sedan en flod med livets vatten, klar som kristall, och den flöt fram från Guds och Lammets tron, 2mitt i den stora gatan. På båda sidor om floden växte livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad, och bladen från träden är läkemedel för folken.22:2 Jfr 1 Mos 2:9 och Hes 47:12.

3Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 4De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. 5Det ska aldrig mer bli någon natt, och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet.

6Efter det sa han till mig: ”Detta budskap är trovärdigt och sant. Herren, som är Gud över profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste hända.”

Jesus kommer snart

7”Se, jag kommer snart! Lycklig är den som tar vara på profetians ord i den här boken.”

8Det var jag, Johannes, som fick höra och se allt detta. När jag hade hört och sett allt föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig, 9men han sa: ”Nej, gör inte det! Jag är bara Guds tjänare, precis som du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på det som står i den här boken. Det är Gud du ska tillbe.” 10Och han sa till mig: ”Försegla inte profetians ord i den här boken, för tiden är nära. 11Den som är orättfärdig ska fortsätta att göra det som är orättfärdigt, och den som är oren ska fortsätta att orena sig. Men den som är rättfärdig ska fortsätta att vara rättfärdig, och den som är helig ska fortsätta att hålla sig helig.”

Inbjudan och varning

12”Se, jag kommer snart, och jag har med mig lön som ska ges till var och en efter hans gärningar. 13Jag är alfa och omega,22:13 Jfr 1:8 med not. den förste och den siste, början och slutet.”

14Lyckliga är de som tvättar sina dräkter rena,22:14 Att tvätta sina dräkter är att bli rättfärdig inför Gud genom tron på Jesus. Jfr 7:14. för de ska få rätt att äta av frukten från livets träd och gå in genom stadens portar. 15Men utanför står hundarna, de som har sysslat med ockultism, ägnat sig åt sexuell omoral, och mördarna, avgudadyrkarna och alla som har älskat lögnen och levt sitt liv i lögn.

16”Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta för församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.22:16 Davids rotskott och hans ättling är en titel på Messias. Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt.

17Anden och bruden22:17 Se not till 12:9. säger: ”Kom!” Den som hör det ska också säga: ”Kom!” Den som är törstig ska komma, för den som vill får dricka av livets vatten22:17 Jfr Ps 36:10. helt gratis.

18Men jag vittnar för alla som lyssnar till det profetiska budskapet i den här boken: Om någon lägger till något till det, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som det står om i boken. 19Och om någon tar bort något från det profetiska budskapet i den här boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i den här boken.

20Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart!”

Amen. Kom, Herre Jesus!

21Nåd från Herren Jesus åt alla.

New Russian Translation

Откровение 22:1-21

Река жизни

1Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от престола Бога и Ягненка 2посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растет дерево жизни. Оно плодоносит двенадцать раз в год, принося каждый месяц свой плод, а листья дерева предназначены для исцеления народов22:2 См. Иез. 47:12; ср. Быт. 2:9–10.. 3И там уже больше не будет ничего проклятого22:3 См. Быт. 3:14–19; Зах. 14:11.. В городе будет находиться престол Бога и Ягненка, и Его слуги будут служить Ему. 4Они будут видеть Его лицо22:4 Ср. Исх. 33:20., и на лбу у них будет написано Его имя. 5Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Господь Бог будет светить над ними. И они будут царствовать во веки веков22:5 См. Дан. 7:18, 27..

6Ангел сказал мне: «Это верные и истинные слова. Господь Бог, вдохновляющий дух пророков, послал Своего ангела, чтобы показать Своим слугам то, что должно произойти вскоре».

Пришествие Иисуса

7«Вот Я скоро приду! Блажен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке».

8Я, Иоанн, всё это слышал и видел. И, услышав и увидев всё это, я пал к ногам ангела, показывающего мне всё это, чтобы поклониться ему.

9Но он сказал мне: «Не делай этого! Я такой же слуга, как и ты, как твои братья-пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Богу!»

10Потом он сказал мне: «Не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке22:10 Ср. Дан. 12:4., потому что время уже близко. 11Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать жить праведно, и тот, кто свят, будет продолжать жить свято22:11 См. Дан. 12:10; 2 Тим. 3:13.».

12«Вот Я скоро приду! Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. 13Я — Альфа и Омега, Первый и Последний22:13 См. Ис. 44:6; 48:12. Здесь мы видим, что Иисус говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Бог., Начало и Конец.

14Блаженны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. 15А снаружи останутся псы22:15 Писание часто называет псами тех, кто делает неугодное в глазах Бога (см. Втор. 23:17–18; Пс. 21:17; Флп. 3:2)., колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и совершающие лживые поступки.

16Я, Иисус, послал Моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для церквей. Я — Корень22:16 Или: Побег. и Потомок Давида, Я — яркая Утренняя Звезда22:16 См. Чис. 24:17; Ис. 11:1, 10.».

17Дух и невеста говорят: «Приди!» И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет: «Приди!» Пусть приходит мучимый жаждой! Кто хочет, пусть берет воду жизни даром!22:17 См. Ис. 55:1; Ин. 7:37.

18И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке: кто добавит что-либо к этим словам, тому Бог добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. 19И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Бог отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке22:18–19 См. Втор. 4:2; 12:32; Прит. 30:6..

20Свидетельствующий об этом говорит: «Да, Я скоро приду!»

Аминь! Приди, Господь Иисус!

21Благодать Господа Иисуса да будет со всеми22:21 В ряде древн. рукописей: со всеми святыми.. Аминь.