Uppenbarelseboken 2 – NUB & NRT

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 2:1-29

Brevet till församlingen i Efesos

1Skriv till budbäraren2:1 Eller ängeln, som ses som en representant för församlingen. Brevet, liksom de följande breven, är alltså riktat till församlingen. för församlingen i Efesos:

’Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand och går omkring bland de sju lampställen av guld:

2Jag känner dina gärningar, dina ansträngningar och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor och att du noga har prövat dem som kallar sig apostlar2:2 Eller sändebud., men inte är det. Du har funnit att de ljuger. 3Du har hållit ut och stått ut med mycket för mitt namns skull, utan att ge upp.

4Men en sak måste jag anmärka mot dig: du har övergett din första kärlek. 5Tänk på vad det är du har fallit ifrån, och vänd om och gör samma gärningar som då. För om du inte vänder om, ska jag komma till dig och flytta ditt lampställ från sin plats. 6Men något berömvärt har du också: du hatar nikolaiternas2:6 Nikolaiterna var gnostiker. De trodde att den andliga och den materiella verkligheten var skilda åt, och att man därför kunde leva omoraliskt utan att det påverkade det andliga livet. handlingar, precis som jag gör.

7Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge rätt att äta av livets träd, som är i Guds paradis.’

Brevet till församlingen i Smyrna

8Skriv till budbäraren2:8 Se not till 2:1. för församlingen i Smyrna:

’Så säger han som är den förste och den siste, han som var död men nu lever igen:

9Jag vet hur mycket du får lida och hur fattig du är. Men du är rik. Jag vet att du blir hånad av dem som kallar sig judar men inte är det, utan är en Satans synagoga. 10Var inte rädd för det lidande som väntar dig. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att pröva er, och ni ska lida under tio dagar. Men var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets segerkrans.

11Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.2:11 Den andra döden. Förklaringen finns i 20:14-15 och 21:8.

Brevet till församlingen i Pergamon

12Skriv till budbäraren2:12 Se not till 2:1. för församlingen i Pergamon:

’Så säger han som har det skarpa, dubbeleggade svärdet:

13Jag vet var du bor: där Satan har sin tron2:13 Pergamon var centrum i provinsen Asien för tillbedjan av den romerska kejsaren., men trots det håller du fast vid mig. Du har inte förnekat din tro på mig, inte ens när Antipas, mitt trogna vittne, blev dödad hos er, där Satan bor.

14Men en sak måste jag anmärka mot dig: du har några hos dig som är anhängare av Bileams lära, han som visade Balak att man kunde få Israels folk på fall genom att locka dem att äta sådant som offrats till avgudar och leda dem in i sexuell omoral.2:14 Jfr 4 Mos 22-24. 15Vidare har du också sådana som håller sig till nikolaiternas2:15 Se not till 2:6. lära. 16Vänd om! Annars ska jag snart komma till dig och strida mot dem med min muns svärd.

17Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av dolt manna.2:17 En bild på andlig ”mat”. Jfr Ps 78:24 och Joh 6:30-33, där Jesus säger att han är brödet från himlen. Och jag ska ge honom en vit sten, och på den stenen ska det stå ett nytt namn, som bara den känner till som får det.2:17 Stenar kan ha använts som inträdesbiljetter till fester. Namnet kan vara antingen den troendes nya namn eller identitet, eller Jesus namn. Jfr Jes 62:2.

Brevet till församlingen i Thyatira

18Skriv till budbäraren2:18 Se not till 2:1. för församlingen i Thyatira:

’Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som liknar polerad koppar:

19Jag känner dina gärningar, din kärlek och tro, ditt tjänande och din uthållighet. Jag vet att du gör mer idag än du gjorde under den första tiden.

20Men det måste jag anmärka mot dig att du tolererar kvinnan Isebel, som säger sig vara en profetissa och som lär och förleder mina tjänare till sexuell omoral och till att äta sådant som offrats till avgudar. 21Jag gav henne tid att ångra sig och vända om, men hon ville inte sluta med sina sexuella utsvävningar. 22Därför ska jag låta henne bli sängliggande,2:22 Ordagrant: Jag placerar henne på en säng. och alla som bedriver otukt med henne, ska drabbas av svåra lidanden, om de inte vänder om från hennes gärningar. 23Och hennes efterföljare ska drabbas av döden. Alla församlingar ska då förstå att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och att jag ger var och en av er den lön han förtjänar.

24När det gäller er andra i Thyatira, ni som inte har följt denna lära och inte lärt känna dessa Satans djup, som man kallar det, så tänker jag inte kräva något mer av er. 25Håll bara fast vid det ni har, tills jag kommer.

26Den som segrar och fortsätter att göra min vilja ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. 27Han ska härska över dem med en spira av järn och krossa dem som lerkrukor,2:27 Jfr Ps 2:9. 28liksom jag har fått den makten av min Fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan.2:28 Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt. Jesus kallas för morgonstjärnan i 22:16. 29Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna.’

New Russian Translation

Откровение 2:1-29

Церкви в Эфесе

1Ангелу2:1 Или: вестнику; так же в ст. 8, 12, 18; 3:1, 7, 14. церкви в Эфесе напиши:

«Так говорит Держащий в правой руке семь звезд и Ходящий среди семи золотых светильников.

2Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми; ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы. 3Я знаю, что ты стоек, что ради Моего имени перенес трудности и не изнемог.

4Но у Меня есть нечто против тебя: ты оставил свою первую любовь. 5Вспомни высоту, с которой ты упал! Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Если ты не раскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. 6Однако ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов2:6 Николаиты. Группа лжеучителей, которые, вероятно, считали приемлемыми приношение жертв идолам и сексуальную вседозволенность., которые и Я ненавижу.

7У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему Я дам право есть плоды с дерева жизни, которое растет в раю Божьем!»

Церкви в Смирне

8Ангелу церкви в Смирне напиши:

«Так говорит Первый и Последний, Тот, Кто умер и вернулся к жизни.

9Я знаю твою скорбь и твою бедность, впрочем, ты богат! Я знаю, как тебя чернят те, кто называет себя иудеями, но которые на самом деле не что иное, как собрание сатанинское. 10Не бойся предстоящих страданий. Некоторых из вас дьявол заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы десять дней будете иметь скорбь. Но оставайся верным даже до смерти, и Я дам тебе венец жизни.

11У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему вторая смерть2:11 То есть огненное озеро, место вечного наказания (см. 20:14; 21:8). не причинит вреда!»

Церкви в Пергаме

12Ангелу церкви в Пергаме напиши:

«Так говорит Обладатель обоюдоострого меча2:12 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12..

13Я знаю, что ты живешь там, где трон сатаны2:13 Трон сатаны. Город Пергам был в то время центром поклонения римскому императору в провинции Азия.. Но, невзирая на это, ты верен Моему имени. Ты не отрекся от веры в Меня даже в те дни, когда Мой верный свидетель Антипа был убит в твоем городе, где живет сатана. 14Тем не менее Мне есть что сказать против тебя: там у тебя есть люди, следующие учению Валаама, который научил в свое время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ Израиля на грех, побудив их есть пищу, принесенную в жертву идолам, и жить развратной жизнью2:14 См. Чис. 25:1–2; 31:16.. 15Также у тебя есть и приверженцы учения николаитов. 16Покайся! Иначе Я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящим из Моего рта!

17У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающего Я угощу сокровенной манной2:17 Манна. Переводится как: «Что это?» — название, данное иудеями тому небесному хлебу, которым Бог кормил их в течение 40 лет странствования в пустыне (см. Исх. 16). и дам ему белый камень2:17 Вероятно, белый камень был знаком оправдания, так как белый цвет символизировал праведность от Бога. Кроме того, белый камень мог играть роль пригласительного на праздничные пиры., на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получит!»

Церкви в Фиатире

18Ангелу церкви в Фиатире напиши:

«Так говорит Сын Божий, глаза Которого подобны пылающему огню, и ноги Которого сверкают, как отполированная бронза.

19Я знаю твои дела, твою любовь, веру, твое служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые. 20Тем не менее вот что Я скажу против тебя: ты терпишь женщину по имени Иезавель2:20 См. 3 Цар. 16:31; 4 Цар. 9:22, 30. Эта женщина, конечно же, не была той царицей, о которой мы читаем в 3-й и 4-й книгах Царств, но ее дела и учение были на удивление схожи с деятельностью той древней правительницы. И поэтому, скорее всего, имя Иезавель носило символический характер., которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение Моих слуг и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесенную в жертву идолам. 21Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. 22Поэтому Я брошу ее на ложе, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли ее путем. 23Я поражу ее детей смертью, и все церкви узнают, что Я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. 24Говорю всем остальным в Фиатире, кто не следует ее учению и не узнал так называемых „глубин сатанинских“: больше Я не буду обременять вас ничем, 25но крепко держите то, что у вас есть, до тех пор, пока Я не приду. 26Побеждающему и исполняющему Мою волю до конца Я дам власть над народами2:26 Ср. 20:4., 27как Я Сам получил ее от Моего Отца, и „он будет пасти их железным скипетром; как сосуды глиняные, они сокрушатся“2:26–27 Пс. 2:8–9..

28Побеждающему Я дам утреннюю звезду2:28 Существует множество толкований: 1) утренняя звезда— это Сам Иисус Христос (см. 22:16), и только те, кто будет верен Ему до конца, увидят Его, когда Он придет за своими; 2) в вечности верующие в Иисуса будут иметь великую славу (см. Дан. 12:3); 3) утренняя звезда символизирует начало будущего правления Христа (см. Чис. 24:14–20) и др..

29У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам».