Swedish Contemporary Bible

Sefanja 1:1-18

1Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

2”Jag ska fullständigt utplåna allt

från jordens yta, säger Herren.

3Jag ska utplåna både människor och djur,

jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.

4Jag ska sträcka ut min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Jag ska utrota från denna plats

det som finns kvar av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5dem som på taken böjer sig

i tillbedjan för himlens här,

dem som böjer sig ner för Herren

men också svär vid Milkom1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.,

6dessa som vänt sig bort från Herren

och inte söker eller frågar efter Herren.”

7Var stilla inför Herren, Herren,

för Herrens dag är nära!

Herren har förberett en offerhögtid

och helgat sina inbjudna.

8”På Herrens offerdag

ska jag straffa furstarna och prinsarna

och alla som bär främmande kläder.

9På den dagen ska jag straffa dem

som hoppar över tröskeln

och fyller sina herrars hus

med våld och svek.1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.

10Den dagen, säger Herren,

ska rop höras från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

väldigt dån från höjderna.

11Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,

för skaran av köpmän är borta,

och utplånade är de

som handlar med silver.

12Vid den tiden ska jag med ljus och lykta

söka igenom Jerusalem

och straffa de män som sitter där

liknöjda på sin drägg,

och tänker:

Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’

13Men deras rikedom ska plundras

och deras hus läggas öde.

De ska bygga hus,

men inte få bo i dem,

plantera vingårdar,

men inte få dricka vinet från dem.”

14Herrens stora dag är nära,

ja, den är nära och kommer mycket snabbt.

Det kommer att höras rop på Herrens dag,

starka män ska då gråta bittert.1:14 Grundtextens innebörd är osäker.

15Den dagen är en vredens dag,

en dag av nöd och ångest,

en dag av förödelse och ödeläggelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dunkel,

16en dag med hornstötar och krigsrop

mot befästa städer och höga torn.

17”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,

så att de går omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska hällas ut som stoft

och deras inälvor som dynga.

18Varken deras silver eller guld

kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld

ska förtära hela jorden.

Han ska göra ett snabbt slut

på alla dess invånare.

Japanese Contemporary Bible

ゼパニヤ書 1:1-18

1

1表題――主からのことば。あて先――ゼパニヤ。彼はクシの子、ゲダルヤの孫、アマルヤの曾孫、ヒゼキヤの曾々孫。時代――ユダの王、アモンの子ヨシヤの治世。

主の日に下される全世界へのさばき

2主はこう言う。

「わたしは、おまえの国にあるものを一掃し、

徹底的に滅ぼす。

3人も動物もだ。

人間と人間が拝む偶像、すべては消え去る。

空の鳥も海の魚も死に絶える。

4わたしはこぶしでユダとエルサレムを打ち砕き、

残っているバアルの礼拝者を断ち滅ぼす。

偶像に仕える祭司を抹殺し、

そのため、彼らの記憶さえ消え去る。

5彼らは屋上に上って、太陽や月や星を拝んでいる。

『主に従っている』と言いながら、

モレクをも礼拝している。

わたしは、そんな彼らを滅ぼす。

6そして、以前は主を礼拝していたのに

今は礼拝していない者や、主を愛したことも

愛そうと思ったこともない者を滅ぼす。」

7静まって、主の前に立て。

主のさばきの恐ろしい日がくるからだ。

神はご自分の民を虐殺する手はずを整え、

死刑執行人を選んでいる。

8「さばきの日に、わたしはユダの指導者と君主たち、

それに異教の服を着ている者すべてを罰する。

9そうだ、異教の習慣に従う者や、

盗みや人殺しをほしいままにして、

主人の家を暴力と詐欺による邪悪な利得で満たす者を

罰する。

10警告を発する叫び声が、

エルサレムの中心から遠く離れた門から上がり、

だんだん近づいてきて、ついに前進する軍勢の音が、

町が立っている丘の頂に達する。

11エルサレムの民よ、泣き悲しめ。

町の貪欲な商売人、高利貸しは一人残らず死ぬのだ。

12わたしは、ともしびをかざして、

エルサレムの暗い隅々まで捜し回る。

罪にどっぷりつかり、神に関心を示さず、

神はそっとしておいてくれると考えている者たちを

見つけ出して罰するのだ。

13彼らの財産は敵に奪われ、家は荒らされる。

自分たちが建てた新しい家に住む機会は決してない。

自分たちが植えたぶどう畑のぶどう酒を

飲むことも決してない。

14その恐るべき日は近い。

急ぎ足でやってくる。

その日には、勇士たちも泣きくずれる。

15それは神の怒りが注ぎ出される日、

恐ろしい苦悩と苦痛の日、崩壊と荒廃の日、

暗闇と陰鬱、

暗雲と暗黒の日。

16角笛が吹き鳴らされ、ときの声が上がる。

城壁で囲まれた町と、最も強固な胸壁が崩れ落ちる。

17わたしは彼らを、

目が見えずに手探りで道を捜し回る人のように

無力にする。主に罪を犯したからだ。

それで、彼らの血はちりの中に注ぎ出され、

死体は地面に置かれたまま朽ちはてる。」

18あなたがたの金銀も、主の怒りの日には役に立たない。

そんなもので自分の身代金を払うことはできない。

神のねたみの炎が、全地をなめ尽くすからだ。

神はユダの民すべてをたちまちのうちに取り除く。