Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 1:1-6

Första boken

(1—41)

Psalm 1

Den rättfärdiges lyckliga liv i kontrast till den gudlöses

1Lycklig är den som inte följer de ogudaktigas råd,

inte vandrar på syndares väg

eller sitter bland hädare.

2Han gläder sig i stället över Herrens lag

och reciterar den dag och natt.

3Han är som ett träd

som växer vid flodstranden,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv aldrig vissnar.

Han lyckas med allt han gör.

4Men så är det inte med de gudlösa.

De skingras som agnar för vinden.

5Därför kan de gudlösa inte bestå på domens dag,

ej heller syndarna bland de rättfärdiga.

6För Herren vakar över de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg tar slut.

New Russian Translation

Псалтирь 1:1-6

Книга 1

Псалом 1

1Блажен человек,

который не следует совету нечестивых,

не стоит на пути грешников

и не сидит в собрании насмехающихся,

2но в Господнем Законе находит радость

и о Законе Его размышляет день и ночь.

3Он как дерево, посаженное у потоков вод,

которое приносит плод в свое время,

и чей лист не вянет.

Что бы он ни сделал, во всем преуспеет.

4Не таковы нечестивые!

Они как мякина,

которую гонит ветер.

5Поэтому не устоят на суде нечестивые,

и грешники – в собрании праведных.

6Ведь Господь охраняет путь праведных,

а путь нечестивых погибнет.